ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נגד מאהר פשאפשא :

לפני כבוד השופט יואב פרידמן
התובעת/הנתבעת שכנגד
עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ח.פ. 520017393

נגד

הנתבע/התובע שכנגד
מאהר פשאפשא ת"ז XXXXXX004

החלטה

1. אני ממנה את המהנדס יוסי לזר, כמומחה מטעם ביהמ"ש.

2. המחלוקת בין הצדדים בתביעות ההדדיות נוגעת להשתתפות בהוצאות צו הסרת סכנה מ 2004 , ביחס למבנה שבו יש לשני הצדדים דירות (וצו נוסף מ 2006 שנגע לקיר) . זאת כחלק מחובת בעלי הדירות בבית משותף לשאת בעלות סבירה לתחזוקה הרכוש המשותף.

3. ניתן יהא לשלוח למומחה כתבי טענות, מסמכים וחוות דעת; והוא יוכל להתייחס לכל מה שנראה לו רלוונטי. יחד עם זאת, מתבקש הוא להתייחס לכל הפחות לנקודות הבאות:

א. מה עבודות השיקום והחיזוק שהיה צורך לבצע בבניין נשוא הדיון, לצורך הסרת צו הסכנה שהוציאה העירייה בשנת 2004?

ב. מה עלותן הסבירה?

ג. מה העבודות להסרת הסכנה שהיה צורך לבצע בדירת הנתבע, ומה העלות הסבירה של עבודות אלה? איזו עלות הוצאה בפועל?

ד. מה העבודות להסרת הסכנה שהיה צורך לבצע בדירת התובעת, ומה העלות הסבירה של עבודות אלה? איזו עלות הוצאה בפועל?

ה. אילו מבין העבודות שבוצעו בדירת הנתבע, נובעות מליקויים ברכוש המשותף (כגון, בעיית קונסטרוקציה), ומה הייתה העלות שהוצאה בפועל לתיקונה? האם העלות האחרונה סבירה?

ו. אילו מבין העבודות שבוצעו בדירת התובעת, נובעות מליקויים ברכוש המשותף (כגון, בעיית קונסטרוקציה), ומה הייתה העלות שהוצאה בפועל לתיקונה? האם העלות האחרונה סבירה?

ז. האם היו עבודות, בין בדירת התובעת בין בדירת הנתבע, שנדרשו כדי לתחזק באופן תקין חלקים בדירות אלה המהווים רכוש משותף? מה העלות בפועל של עבודות אלה, ומה העלות הסבירה?

ח. האם יש עלות שחרגה מן העלות הסבירה לביצוע העבודות, בין בדירת התובעת ובין בדירת הנתבע?

ט. מה משך הזמן הסביר שנדרש להתארגנות לביצוע בפועל של העבודות להסרת הסכנה בדירת התובעת ובדירת הנתבע, מרגע הוצאת צו הסכנה? האם ניתן היה להתחיל בביצוע עבודות להסרת סכנה בדירת הנתבע, טרם הסתיימו העבודות בדירת התובעת?

י. מה עבודות התיקון שהיה צריך לבצע בקיר, עפ"י הודעה בעירייה בדבר מבנה מסוכן מיום 13/06/06? האם ביצע הנתבע עבודות לצורך הסרת הסכנה בקיר, מהן ומה עלותן בפועל ועלותן הסבירה?

י"א. האם התקרה החדשה שנוצקה בדירת התובעת, חרגה ממפלס הרצפה בדירת הנתבע? אם כן – האם היה בחריגה ליקוי שהצריך ביצוע עבודות נוספות בדירת הנתבע לתיקונו? אם כן – מה עלות העבודות שביצע הנתבע לתיקון הליקוי, וככל שחרגו מן הסביר מה הייתה העלות הסבירה?

4. המומחה יודיע בטרם כניסת המינוי לתוקף, מהי עלות שכרו. בשכר יישאו הצדדים בחלקים שווים בשלב זה.

5. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה .

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.