ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היתם יחיא נגד אפסוס פיתוח חשיבה בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אורן שגב

התובע
היתם יחיא ת.ז XXXXXX798
ע"י ב"כ: עו"ד עבאדי המאם
-
הנתבעת
אפסוס פיתוח חשיבה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד איאד מחאמיד

פסק דין

בזיקה להחלטתי מיום 25.5.16 ולאחר הגשת תחשיבים מטעם הצדדים, להלן הזכויות להן זכאי התובע.

א. פדיון חופשה
בתחשיבים מטעמם, פירטו הצדדים את היקף העסקתו של התובע בכל שנה ואת זכאותו ביחס ל- 3 שנות עבודתו האחרונות. לפי חישובי הנתבעת, התובע זכאי לסך 16,665 ₪ ואילו לפי חישובי התובע, הוא זכאי לסך 16,213 ₪.
לפיכך, ולנוכח הפער הזניח , א ני קובע שהנתבעת תשלם לתובע, על פי תחשיבה, סך 16,665 ₪ בגין פדיון חופשה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 15.12.14 ועד למועד התשלום בפועל.

ב. הפרשות לגמל
בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, התובע היה זכאי להפרשות לקרן פנסיה, החל מחודש 10/2008. לאחר שעיינתי בתחשיבי הצדדים, אני קובע כי התובע זכאי לסך 16,744 ₪ בגין תגמולים , בהתאם לתחשיב הבא:

שנת 2008 – הואיל והתובע חישוב את זכאותו על בסיס שכר קובע שנתי, אני מקבל את תחשיב הנתבעת, לפיו, בגין שנה זו, זכאי היה התובע ל הפרשות בגין שכר בסך 10,320 ₪, בהתאם לשיעורים המפורטים בצו ההרחבה, בסך 86 ₪.
ביחס לשנים 2009-2011 - מעיון בתלושי השכר של התובע עולה כי הנתבעת לא כללה את כל הרכיבים המופיעים בתלוש השכר לצורך חישוב זכאותו להפרשות לגמל. הואיל ולא הוכח כי הוא אינו זכאי להפרשות בגין רכיבים מסוימים, הרי שלמעט באשר לרכיב נסיעות, זכאי היה התובע להפרשות בגין כל רכיבי השכר.

לפיכך, אני מקבל את תחשיב התובע וקובע כי בהתאם לשיעורים המפורטים בצו ההרחבה, זכאי היה התובע בגין שנת 2009, לסך 1,156 ₪; בגין שנת 2010, סך 2,774 ₪ ובגין שנת 2011, סך של 1,649 ₪ .
בגין שנת 2012 –זכאי התובע בהתאם לתחשיב הצדדים לסך 4,041 ₪.
בגין שנת 2013 - זכאי התובע בהתאם לתחשיב הצדדים לסך 7,038 ₪.

ג. דמי הבראה
אין חולק כי התובע זכאי לדמי הבראה בגין השנתיים האחרונות להעסקתו, בהתאם לחלקיות משרתו. במועד סיום העסקתו גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עמד על 378 ש"ח ליום . הפער בין תחשיבי הצדדים עומד על סך 108 ₪. הואיל והנתבעת חישבה את זכאותו של התובע לפי 374 ₪, אני מקבל את תחשיב התובע וקובע כי הוא זכאי לסך 2,867 ₪ בגין דמי הבראה.

ד. השלמת פיצויי פיטורים
בהתאם להסכמת הצדדים (עמ' 6 לפרוטוקול) , התובע זכאי ל- 72% מסכום פיצויי הפיטורים. מעיון בתחשיבי הצדדים עולה כי יש לבכר את תחשיבה של הנתבעת, אשר נערך בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964.
בהתאם לתחשיב זה, הסכום הכולל של פיצויי פיטורים (100%) עומד על סך 38,022 ₪. לפיכך, זכאי התובע ל- 72%, בסך 27,375 ₪. ביחס ל- 28% הנותרים (10,647 ₪) , הצדדים הסמיכוני לפסוק לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני קובע כי התובע זכאי להשלמת פיצויי פיטורים בסך 6,000 ₪.
לאור קיומה של מחלוקת כנה, אני פוסק ריבית והצמדה כדין בלבד מיום 15.12.14 ועד למועד התשלום בפועל.

ה. טענת קיזוז
הצדדים הסמיכוני לפסוק לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט בנוגע לרכיב זה. מעיון בכרטסת שצורפה לתצהירי הנתבעת, עולה כי הסכום השנוי במחלוקת עומד על סך 23,936 ₪.
לפיכך, ולאחר ששבתי ושקלתי את טענות הצדדים, לרבות אלה שנשמעו בע"פ במהלך הדיון, אני קובע כי הנתבעת רשאית לקזז מחובה כלפי התובע סך של 11,000 ₪.

ו. אחרית דבר
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
בגין פדיון ימי חופשה – 16,665 ₪;
בגין הפרשות לגמל (לא כולל רכיב פ.פ.) - 16,744 ₪;
בגין פדיון דמי הבראה – 2,867 ₪;
בגין פיצויי פיטורים – 33,375 ₪ (27,375 ₪ + 6,000 ₪);

הנתבעת רשאית לקזז מהתשלום דלעיל סך של 11,000 ₪ בגין החזר הלוואה.

ז. הוצאות ושכ"ט
בנוסף לסכומים דלעיל, ובשים לב לסכום הפסוק ולכך שהצדדים השכילו לסיים את המחלוקת ביניהם בדרכי שלום, הנתבעת תשלם לתובע השתתפות בשכ"ט בסך 3,000 ₪.

בשים לב לזמן השיפוטי שנחסך, אני מורה על השבת האגרה לתובע, באמצעות בא כוחו.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ו, (02 יוני 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: היתם יחיא
נתבע: אפסוס פיתוח חשיבה בע"מ
שופט :
עורכי דין: