ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דינה אבידן נגד א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת שלומית בן יצחק

התובעים:

1.דינה אבידן
2.שלמה אבידן

נגד

הנתבעת:

א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ

פסק דין

1. עובר לדיון שנקבע ליום 17.05.16 לא הוגש כתב הגנה מטעמה של הנתבעת. בית המשפט (כבוד השופטת א. בוסני) החליט, כי הבקשה שהוגשה מטעמם של התובעים ליתן פסק דין בתיק בהעדר הגנה, תדון במסגרתו של דיון זה .

2. לדיון התייצבו שני הצדדים. התובעים, ו כן התייצב נציג הנתבעת, סמנכ"ל החברה, מר רן מילר. לשאלת בית המשפט , מדוע לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת , השיב מר מילר, כי "הייתה טעות".

3. הסבר זה, בלשון המעטה, אינו מניח את הדעת. בניגוד למתדיינים רבים הבאים בשעריו של בית המשפט לתביעות קטנות, אשר אינם בקיאים בהליכים המשפטיים ובסדרי הדין, הנתבעת הינה חברה שעיסוקה ביעוץ פיננסי, אשר יוצגה על ידי משפטן, ועליה להיות מודעת לחובותיה כמתדיינת ולהשלכות אי העמידה בחובות אלה.

4. לא למיותר לציין, כי מדברי מר מילר עולה , כי הנתבעת הייתה מודעת זמן רב לקיומו של ההליך ולא שמעה עליו לראשונה בסמוך לדיון , וכן הייתה ערה להחלטת כבוד השופטת בוסני שלעיל ו אף על פי כן לא הגישה כתב הגנתה . זאת ועוד: לאחר שהנתבעים הגישו התובענה לבית משפט השלום בירושלים, הסמוך יותר למקום מגוריהם, הגישה הנתבעת בקשה – שהתקבלה –להעברת הדיון לבית משפט זה. דברים אלה מוסיפים משנה חומרה לדרך התנהלות הנתבעת, אשר, במקרים המתאימים לצרכיה, יודעת היטב לפנות בבקשה המתאימה לבית המשפט.

5. למרות התנהלות זו, בשל הגעתו של הנציג לדיון, לא ניתן פסק דין על יסוד כתב התביעה, והחלטתי, כי יתקיים דיון בתיק. לאחר שהוסברו לתובעים האפשרויות – דחיית הדיון למועד אחר, תוך חיוב הנתבעת בהוצאות, או קיומו היום, בחרו התובעים לקיים הדיון במועד זה למרות הקושי הכרוך בניהולו מבלי שיהיה בידיהם כתב הגנה, קושי אשר הנתבעת הציבה בפניהם. עוד אעיר, כי בהסכמת התובעים, על מנת שלא לעכב את שמיעת התיק, אפשרתי, באופן חד פעמי, ולא בלי היסוס, למר מילר – שהינו משפ טן, אף כי אינו עו"ד – לייצג את הנתבעת, תוך הבהרה כי לבית המשפט לתביעות קטנות "תפקיד מרכזי בניהול ההליך" והוא יסייע לתובעים לשמור על זכויותיהם הדיוניות .

ודוק: ניכר היה כי כל מבוקשם של התובעים - אנשים מן הישוב, אשר אינם מצויים בפרטי ההליך, ואשר לא ידעו מראש מהם גדר י המחלוקת ומהן טענות הנתבעת - הוא לברר את טענותיהם בצורה יעילה ומהירה, בצורה המותאמת לתכליותיו של בית המשפט לתביעות קטנות.

6. הדיון התחיל להישמע, התובע העיד בפני ואף נציג הנתבעת טען טענותיו. בשלב זה התברר, כי נוכח מורכבות המחלוקת, הנוגעת בין היתר להיבטים כלכליים ולשאלות שבמומחיות, נדרשת הכנה וההערכות מבעוד מועד, ואין מנוס אלא מלקיים דיון נוסף, וזאת לאחר שהנתבעת תגיש כתב הגנה ותאפשר לתובעים, כמו גם לבית המשפט, ל למוד את טענותיה ולהיערך אליו בצורה מיטבית.

7. יוער, כי הצעת פשרה בתיק שנועדה לסיים את המחלוקת בין הצדדים מבלי לה ידרש לדיון נוסף, נתקבלה על ידי התובעים, אך נדחתה על ידי נציג הנתבעת.

8. על פי החלטתי בתום הדיון, היה על הנתבעת להגיש כתב הגנתה עד ליום 1.6.16. אפשרתי לנציג הנתבעת, לבקשתו, לצרף – במסגרת זו – טיעונים ואסמכתאות הנוגעים לשאלת המשך יצוג הנתבעת על ידו. יודגש, כי החלטה זו אף חייבה את הנתבעת בהוצאות בסך 800 ₪ לטובת התובעים , וזאת מבלי קשר לתוצאות ההליך, ונציגה, אשר לא השלים עם החלטה זו, ביקש מבית המשפט לשקול אותה בשנית ולחייבה בסכום נמוך יותר, בקשה שנדחתה.

9. בבדיקה כעת, בשעות הבוקר המאוחרות של יום 02.06.16, טרם נקלט במערכת "נט המשפט" כתב הגנה מטעם הנתבעת, וכן לא הגיעה כל בקשת למתן ארכה בנוגע להגשתו.

10. סעיף 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 19 76, קובע:

"נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור."

11. בנסיבות שתוארו לעיל, לאחר שבעבר נדחתה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, והנתבעת, פעם נוספת, בחרה, מטעמיה, שלא להגישו תוך המועד שנקבע לכך, אעשה שימוש בסמכותי הקבועה בסעיף שלעיל.

12. לאחר שעיינתי פעם נוספת בכתב התביעה ובמסמכי התיק ; לאחר ששקלתי את טענות התובעים במהלך הדיון שהתקיים; לאחר שהתרשמתי משני התובעים באופן בלתי אמצעי, ובהעדר הגנה, אני מקבלת את התביעה במלואה ופוסקת, כי הנתבעת תשלם לתובעים סך 8000 ₪ וזאת בשל מכלול נזקיהם המצויינים בכתב התביעה. התשלום ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

13. כן, בנסיבות הענין, אני פוסקת לתובעים הוצאות משפט בסך 800 ₪, סכום אשר יש בו כדי לשקף את הוצאותיהם של שני התובעים בניהול ההליך, הוצאות שנבעו בחלקן הרב מדרך התנהלות הנתבעת במהלך המשפט, כפי שתוארה לעיל. התשלום ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

14. ניתן להגיש בקשה לביטול פסק הדין וזאת תוך שבעה ימים מיום המצאתו לצדדים.

המזכירות תשלח הודעתי זו בדואר רשום לצדדים.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ו, 02 יוני 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דינה אבידן
נתבע: א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ
שופט :
עורכי דין: