ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד יניב אלנקרי נגד טוטאל פתרונות כ"א בע"מ :

לפני: כבוד ה שופטת קרן כהן
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' מיכל שמר

התובע
OKBAY HILUF דרכון מס' 4628/136121
ע"י ב"כ עו"ד יניב אלנקרי
-
הנתבעים

  1. טוטאל פתרונות כ"א בע"מ ח.פ. 513694919
  2. טוטאל מיקור חוץ בע"מ ח.פ. 515000446
  3. שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ח.פ. 510500242

ע"י ב"כ עו"ד ארז רוח

פסק דין

1. ביום 2.6.2016 הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן:

"1. לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות והתביעות ההדדיות של הצדדים, לרבות מי מטעמם והמשתמשים בפועל שאצלם הוצב התובע, מכל מין וסוג שהוא, עבור תקופ ות העבודה נשוא תביעה זו וסיומה, ומבלי להודות בכל חבות וכל טענה, תשלמנה הנתב עות, יחד ולחוד, לתוב ע סך של 14,000 ₪ נטו כדלקמן:
א. סך כל 10,000 ₪ נטו ישולם כפיצויי פיטורים מוגדלים .
ב. סך של 4,000 ₪ ישולם כהחזר הוצאות.
2. הצדדים משאירים לשיקול דעת בית הדין פסיקת שכר טרחת עו"ד לאחר שיטענו את טענותיהם בפני בית הדין.
3. הנתבעות תיתנה לתובע טופס 161 בתוך 7 ימים מהיום.
הטופס יישלח למשרד ב"כ התובע.
התובע ימציא לידי הנתבעות אישור פקיד שומה בתוך 14 ימים נוספים.
מוסכם על הצדדים כי האמור באישור פסקיה שומה לא יגרע מביצוע התשלום כמפורט בסעיף 1 בערכי נטו.
4. הסכומים, כולל שכר הטרחה שייפסק ישולמו ב-2 תשלומים שווים חודשיים ורצופים.
הסכום הראשון ישולם בתוך 10 ימים ממועד המצאת אישור פקיד שומה והסכום השני ישולם בתוך 30 ימים נוספים ממועד התשלום הראשון.
5. כל ההמחאות תהיינה לפקודת עו"ד יניב אלנקרי ותישלחנה בדואר רשום לכתובת הבאה: ת.ד. 20037 ת"א יפו.
6. לא ישולם הסכום הנ"ל, כולל שכר הטרחה שייפסק במועדו, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 10.9.15 ועד לתשלום בפועל.
7. הצדדים מבקשים ליתן להסכם זה תוקף של פסק דין לאחר שייפסק סכום שכר הטרחה".

2. להסכמות הצדדים ניתן תוקף של פסק דין.

3. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים אנו סבורים שעל הנתבעות, יחד ולחוד, להוסיף ולשלם השתתפות בשכ"ט ב"כ התובע בסכום של 2,200 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.

4. הסכום ישולם בהתאם לאמור בסעיף 4 להסכם הפשרה.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ו, (02 יוני 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' מיכל שמר
נציגת ציבור (עובדים)

קרן כהן, שופטת


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד יניב אלנקרי
נתבע: טוטאל פתרונות כ"א בע"מ
שופט :
עורכי דין: