ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צפריר בכנר נגד יואל קיש :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקש: צפריר בכנר

נגד

המשיבים: 1. יואל קיש
2. קיש קירור בע"מ
3. צ.א.י. נכסים בע"מ
4. תומס הארדי
5. שיק (טי.די.זד.) בע"מ
6. אברהם צולמן

בקשה לסעד זמני במסגרת בקשת רשות ערעור
על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום
20.12.2000 בבש"א 15713/00 (ה"פ 461/00)
שניתנה על ידי כבוד השופט י' גריל

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

למבקש הוקנתה "זכות סירוב ראשון לרכישת מניות קיש" עד ליום 10.10.00, מכוח הסכם שנחתם בינו ובין המשיב 1 (להלן: "המוכר") והמשיב 6. המוכר לא דיווח למבקש על משא ומתן שניהל עם המשיבה 5 (להלן: "הקונה") למכירת מניותיו עובר למועד בו פגה זכות הסירוב של המבקש הוא יום ה- 10.10.00. עם זאת, אין חולק כי ביום 30.10.00 הודיע המוכר למבקש על דבר העסקה בינו לבין הקונה ותמורתה נכון לאותו מועד. יום לאחר מכן, הודיע המבקש למוכר על רצונו לרכוש את מניותיו ובשל כך נערכה פגישה בינו לבין המוכר ביום 5.11.00 בנוכחות אחרים. ביום 7.11.00 נחתם חוזה בין המוכר לבין הקונה. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לצו מניעה זמני שיורה למשיבים להימנע מלהעביר מניות המוכר במשיבות 2 ו3- לכל אדם או תאגיד, מלבצע שינוי בדרך ניהולה של המשיבה 2 לרבות פיטוריו או החלפתו ומלבצע בדיקות נאותוּת במשיבה 2. תחילה, נתן בית המשפט המחוזי למבקש צו זמני במעמד צד אחד ביום 13.11.00 לפיו על המשיבים להימנע מלהעביר מניות המוכר במשיבות 2 ו3- לכל אדם או תאגיד. לאחר מכן החליט בית המשפט המחוזי, במעמד שני הצדדים, כי הצו יבוטל ביום 24.12.00. המבקש הגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט זה על החלטת בית המשפט המחוזי ובמסגרתה בקשה לסעד זמני בערעור. בית משפט זה (כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן) נתן צו ארעי עד אשר יוחלט בבקשה למתן סעד זמני בהחלטתו מיום ה24.12.00-. בהמשך חלו ההתפתחויות הבאות:

הקונה הודיעה כי היא סבורה שלא ניתן לקיים את החוזה שנחתם בינה למוכר, אם כי המוכר סבור אחרת. המבקש צירף תיעוד שמצביע לכאורה על אפשרות שלו להיענות להצעה, אפשרות שהמוכר הטיל בה תחילה ספק. המוכר, שבהתחלה סבר שאין לחייבו להתקשר עם המבקש, הגמיש בינתיים את עמדתו.

בנסיבות אלה השארת הצו הארעי בתוקפו תסכל כל עסקה אפשרית מאחר שהעסקה בין המוכר לקונה לא תוכל להתקיים לאחר ה 31.12.00 לטענתם וגם עם המבקש לא תוכל להתבצע עסקה כשיש צו כזה, אפילו אם כל הצדדים יסכימו לה.

אשר על כן אני מורה על ביטול הצו הארעי. הבקשה לסעד זמני נדחית.

ניתנה היום, ב' בטבת תשס"א (28.12.2000).

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00093860.P06/אמ


מעורבים
תובע: צפריר בכנר
נתבע: יואל קיש
שופט :
עורכי דין: