ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעתסם מסארוה נגד סמדר זילברברג :

בפני כבוד ה שופטת סיגל דומניץ סומך

תובעים

מעתסם מסארוה

נגד

נתבעים

  1. סמדר זילברברג
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאור הודעת הנתבעים, אני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15.7.16.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 15.9.16.
לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים, לרבות חוות דעת, כשהם ממוספרים באורח רציף.
יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים.
בקשות לקבלת תעודות עובד ציבור יוגשו תוך 45 יום מהיום.
תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים לעיל, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.
יש לפרט זהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם ולהגיש בקשה מנומקת לזימונם, כולל תמצית עדותם הצפויה ותצהיר תומך.
התנגדויות לקבילות מסמכים ועדויות יוגשו תוך 15 ימים מקבלתם. הימנעות ממסירת הודעה כאמור תחשב הסכמה להיבט הקבילות.
חוו"ד מומחים יוגשו ללא ח.נ. זולת אם הודיעו הצדדים בהתאם לדין ובמסגרת תצהיריהם על כוונה לחקור מומחים כנדרש בדין.
זימון מומחה לעדות יותנה בהפקדת שכרו בסך 1,500₪ ומע"מ בקופת בית-המשפט.
בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי בית-דין ולתקנות סדר הדין האזרחי אני מורה כי בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות.
הדיון יידחה, בהתאם, לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 25.9.16 בשעה 09:00.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים בהקדם .

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ו, 29 מאי 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מעתסם מסארוה
נתבע: סמדר זילברברג
שופט :
עורכי דין: