ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה נקי נגד עמותת בפי ישרים :

29 מאי 2016
לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
שלמה נקי
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם ביטון
-
הנתבעים:
1.עמותת בפי ישרים
2.יוסף גרביאן
ע"י ב"כ: עו"ד שמשון חן

3.מעיין החינוך
ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל גלס

החלטה

בפניי בקשת התובע למחיקת כתבי ההגנה של הנתבעים 1- 2 במעמד צד אחד ולמתן פסק דין בהעדר הגנה כנגדם.

בשים לב להחלטה מיום 11.4.16 לענין תצהיר גילוי המסמכים שהגישו הנתבעים 1 - 2 והמסמכים שצורפו אליו , לגביה לא התייחס התובע באותו מועד (אף שרשמנו בפנינו את דברי ב"כ התובע באשר לנסיבות הרפואיות), אין מקום למתן החלטה במעמד צד אחד.

לתגובת הנתבעים 1- 2 תוך 10 ימים לבקשה.

הצדדים יגישו תוך 10 ימים רשימת מוסכמות ופלוגתאות במסמך משותף (או במסמכים נפרדים ככל שלא יגיעו להסכמה).

השלב המקדמי של ההליך ובפרט הליכי גילוי המסמכים בתיק זה התנהלו זמן רב ובמשך מספר לא מבוטל של דיונים מוקדמים ונראה כי אין מנוס מהמשך ניהולו של ההליך ומעבר לשלב ההוכחות.

ניתנת בזאת אפוא החלטה בדבר הגשת תצהירים:

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעים י גישו את תצהיריה ם והצירופים לביה "ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ימי הפגרה יימנו.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

דיון ההוכחות הקבוע בתיק ביום 14.7.16 בפני כבוד השופט כאמל אבו קאעוד נדחה ליום 3.11.16 בשעה 9:30.

ניתנה היום, כ"א אייר תשע"ו, (29 מאי 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שלמה נקי
נתבע: עמותת בפי ישרים
שופט :
עורכי דין: