ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי צפרי נגד הדר חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער והמשיב שכנגד: אורי צפרי

נגד

המשיבה והמערערת שכנגד: 1. הדר חברה לביטוח בע"מ

המשיב והמערער שכנגד: 2. המוסד לביטוח לאומי

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערער והמשיבים יוגבל ל - 12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערער יגיש את סיכום טענותיו עד יום 27.2.01.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 1.4.01.
על המשיבה, שהיא המערערת שכנגד להגיש גם את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבה רשאית להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המשיבים שכנגד, יגישו את סיכום טענותיהם בערעור שכנגד עד יום 10.5.01. המשיב שכנגד, שהוא המערער, רשאי תוך אותה תקופה, להגיש את סיכומי התשובה בערעור, ורשאי הוא להגיש את סיכומי התשובה בערעור יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ"ח בטבת תשס"א (23.01.2001).
חגית מאק-קלמנוביץ


העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96067860.V11


מעורבים
תובע: אורי צפרי
נתבע: הדר חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: