ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבוע כחול נדל"ן בע"מ נגד ביג מרכזים מסחריים שותפות מוגבלת :

החלטה בתיק רע"א 3921/16 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

המבקשת:
רבוע כחול נדל"ן בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
ביג מרכזים מסחריים שותפות מוגבלת

בקשת רשות לערער על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת ב' בר-זיו) ברע"א 60966-01-16 מיום 8.5.2016

בשם המבקשת:
עו"ד אבי לוי; עו"ד ענת בן שטרית

החלטה

1. המשיבה היא בעלת זכויות החכירה במקרקעין בכרמיאל, שעל חלקם הוקם המרכז המסחרי "ביג כרמיאל" (להלן: המרכז המסחרי). המבקשת מחזיקה בזכויות בחנות במרכז המסחרי בשטח של כ-3,000 מ"ר שיעודה הוא הקמת סופרמרקט (להלן: החנות והסופרמרקט), וזאת מכוח הסכם שנערך בין צדדים שהמבקשת והמשיבה באו לימים בנעליהם (להלן: הסכם הרכישה). בין המבקשת לבין המשיבה מתנהל הליך משפטי (להלן: ההליך העיקרי) שעניינו – בין היתר – בכוונת המשיבה להרוס את אחד המבנים הקיימים במרכז המסחרי ולהקים תחתיו מבנה בשטח גדול יותר (להלן: המבנה החדש). לעניין שלפניי רלוונטית המחלוקת הנוגעת לשטחי החנייה בשטח המרכז המסחרי. לטענת המבקשת הקמת המבנה החדש תביא לגריעה של מקומות חנייה לשימוש לקוחות החנות, תוך הפרת הסכם הרכישה ובאופן שיפגע במספר החניות, מיקומן ודרכי הגישה לחנות.

2. על רקע זה הגישה המבקשת בקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לבצע את העבודות האמורות בשטח המרכז המסחרי. ביום 29.12.2015 קיבל בית משפט השלום בחיפה (כבוד סגן הנשיא ר' חדיד) את הבקשה והורה – בכפוף לתנאים שפורטו בהחלטה – על מתן צו מניעה זמני, שלפיו תימנע המשיבה מביצוע עבודות בנייה מכל סוג שעניינן הקמת המבנה החדש. ביום 8.5.2016 החליט בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת ב' בר-זיו) לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וקיבל את הערעור. זאת משמצא כי סיכויי התביעה ומאזן הנוחות מטים את הכף לביטול צו המניעה הזמני. אשר למאזן הנוחות, נקבע כי זה נוטה לטובת המשיבה, שכן הסופרמרקט במתחם החנות הפסיק את פעילותו לפני מספר חודשים, וכיום מופעל רק חלק קטן מהחנות כחנות בגדים. לפיכך, נקבע כי מספר החניות הפנויות ודרכי הגישה לחנות אינם מהותיים להפעלתה השוטפת של החנות וכי לכל היותר ייגרם למבקשת נזק כספי כתוצאה מהמשך עבודות הבנייה שהוא בר פיצוי. עוד ציין בית המשפט כי המבקשת לא עשתה דבר כדי למנוע את הקמת המבנה החדש במשך כמעט 10 שנים – מאז אושרה תכנית המתאר בעניין בשנת 2006 ועד לתחילת ביצוע עבודות הבנייה. אשר לסיכויי המבקשת בהליך העיקרי, נקבע כי "ספק רב בסיכויי המשיבה [המבקשת לפניי – ע' פ'] לזכות בו [בסעד המבוקש במסגרת ההליך העיקרי – ע' פ']". על יסוד כל אלה – ובפרט נוכח העובדה שהמשיבה סיימה את הקמת השלד של הקומה הראשונה במבנה החדש – הורה בית המשפט המחוזי על ביטול הצו הזמני שאסר על המשיבה להמשיך בעבודות הבנייה. בהמשך לבקשת המבקשת, הורה בית המשפט כי ביצוע פסק דין זה יעוכב עד ליום 16.5.2016.

3. מכאן הבקשה ליתן רשות לערער שלפניי, שבצידה הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי. המבקשת מיקדה את טענותיה בטענה כי בית המשפט המחוזי שגה ביישום השיקולים שעניינם מתן סעד זמני. אשר לסיכויי התביעה, המבקשת טוענת כי בית המשפט המחוזי שגה בקביעתו כי קיים ספק אשר לסיכוייה לזכות בהליך העיקרי, וזאת משלא בחן את סיכוייה של המבקשת בקבלת הסעד המרכזי שלו עתרה במסגרת ההליך העיקרי. אשר למאזן הנוחות, המבקשת טוענת כי בית המשפט המחוזי שגה כשקבע כי הפסקת הפעלת הסופרמרקט בחנות משפיעה על מאזן הנוחות באופן שמטה את הכף לטובת המשיבה, וזאת משום שהמבקשת פועלת לאיתור שוכר חלופי חלף השוכר שהפעיל את הסופרמרקט בחנות ושהפסיק את פעילותו. בהקשר זה טוענת המבקשת כי סוגיית מספר מקומות החנייה ומיקומם משפיעה על יכולתה באיתור שוכר חלופי. המבקשת הוסיפה כי ככל שעבודות הבנייה במרכז המסחרי יימשכו זכויותיה לפי הסכם הרכישה ייפגעו באופן שלא יהיה ניתן להשיב את המצב לקדמותו באמצעות הכשרת מקומות חנייה חלף אלה שנגרעו. מנגד טוענת המבקשת כי ככל שייגרם למשיבה נזק מדובר בנזק כספי, שהוא בר פיצוי. המבקשת הוסיפה כי קביעת בית המשפט המחוזי שלפיה היא לא פעלה מאז שנת 2006 כדי למנוע את הקמת המבנה החדש וגריעת מקומות החנייה שגויה.

ביום 16.5.2016 הוריתי כי עיכוב הביצוע עליו הורה בית המשפט המחוזי בפסק דינו יעמוד בעינו עד למתן החלטה אחרת.

4. לאחר שעיינתי בבקשה, באתי למסקנה כי דינה להידחות. כידוע רשות לערער על החלטת הערכאה הדיונית בעניין סעדים זמניים תינתן במשורה במקרים שבהם דחיית הבקשה עלולה לגרום לצדדים לנזק בלתי הפיך או להשפיע באורח מהותי על זכויותיהם (רע"א 6649/15 ‏אלמגור מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' המועצה האזורית עמק הירדן, פסקה 4 (20.10.2015); רע"א 1599/15 קחטן נ' לוי, פסקה 5 (4.5.2015)), לא כל שכן מקום שבו מדובר בהחלטה ב"גלגול שלישי" (רע"א 1794/11 ‏חברת החשמל מחוז חברון נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסקה 7 (5.6.2011); רע"א 1190/11 פלגי מוצקין בע"מ נ' גלי גיל מרכז ספורט ונופש בקרית מוצקין בע"מ, פסקה 5 (18.5.2011)). בעניין שלפניי ראה בית המשפט המחוזי לקבל את ערעורה של המשיבה על יסוד פסק דין מנומק שבחן הן את סיכויי ההליך העיקרי, הן את מאזן הנוחות בעניינם של הצדדים. מבלי לקבוע מסמרות בשאלת סיכויי הערעור, לא מצאתי עילה להתערב בהכרעת בית המשפט המחוזי בהתייחס למאזן הנוחות. ממילא לא מצאתי כי המקרה נופל בגדר אמות המידה המצדיקות מתן רשות לערער בגלגול שלישי.

הבקשה למתן רשות לערער נדחית אפוא וממילא מתייתר הצורך להכריע בבקשה לעיכוב ביצוע. משלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ט' באייר התשע"ו (‏17.5.2016).


מעורבים
תובע: רבוע כחול נדל"ן בע"מ
נתבע: ביג מרכזים מסחריים שותפות מוגבלת
שופט :
עורכי דין: