ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי נגד רימר ובניו בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקשות: 1. אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי
ראשון לציון וזכרון יעקב
2. כרמל מזרחי בע"מ

נגד

המשיבה: רימר ובניו בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי בירושלים מיום 26.9.00 בת"א 1196/96 (בש"א 2945/00), שניתנה על-ידי כבוד השופטת י' הכט

בבית המשפט העליון

החלטה

בית-המשפט המחוזי בירושלים (השופטת יפה הכט) קבע בפסק-דין חלקי, כי המשיבה הפרה סימן מסחר המצוי בבעלות המבקשות בהשתמשה בתוויות הנושאות את השם "תירוש" תוך שימוש במוטיבים המצויים בתוויות המבקשות. על-כן הורה בית-המשפט המחוזי למשיבה לחדול משיווק מוצרים הנושאים את התווית המפרה (להלן: התווית) ובין-היתר, להמציא דו"ח מאומת על-ידי רואה-חשבון בו יפורטו הכמות, המחיר והרווח שהופק ממכירת מוצרים הנושאים את התווית (להלן: הדו"ח).

לאחר מתן פסק-הדין החלקי פנו המבקשות לבית-המשפט המחוזי בבקשה על-פי פקודת ביזיון בית-המשפט בה נטען, כי המשיבה לא קיימה כלל את הוראות פסק-הדין החלקי. בית-המשפט המחוזי קיבל את טענות המבקשות, שב וחייב את המשיבה לקיים את הוראות פסק-הדין החלקי, לרבות הגשת הדו"ח, וקבע קנסות בהם תחוייב המשיבה, במידה שלא תקיים את ההחלטה על-פי המועדים שנקבעו בה.

אף לאחר החלטה זו לא הגישה המשיבה את הדו"ח. המבקשות פנו לבית-המשפט המחוזי בבקשה להורות לשלטונות מס-הכנסה להעביר לידיהן עותק מדו"חות רווח והפסד שהוגשו על-ידי המשיבה בשנות המס 1996-1989. משנדחתה בקשה זו על-ידי בית-המשפט המחוזי, לאור הוראות החסיון הקבועות בסעיפים 231 ו232- לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], הגישו המבקשות לבית-המשפט המחוזי בקשה למינוי חוקר על-פי תקנה 123 לתקנות סדר-הדין האזרחי, תשמ"ד1984-, שיוסמך לאתר את הנתונים הדרושים להכנת הדו"ח.

אף בקשה זו נדחתה על-ידי בית-המשפט המחוזי, מהטעם שאף חוקר מיוחד אינו מוסמך להפר את החסיון הקבוע בהוראות סעיפים 231 ו232- לפקודת מס-הכנסה [נוסח חדש], ועל-כן אין תכלית למינוי חוקר כאמור.

מכאן בקשת הרשות לערער שלפניי, בגידרה טענו המבקשות, כי לבית-המשפט המחוזי סמכות למנות חוקר; כי שיקול-הדעת שהפעיל בית-המשפט נוגד את העקרונות שנקבעו בהלכות הפסוקות בעניין סעיף זה; וכי החסיון הנטען אינו רלוואנטי לשאלת מינוי המומחה.

לא מצאתי מקום למתן רשות ערעור. הסמכות למנות מומחה על-פי תקנה 123 הנ"ל נתונה לשיקול-דעתו של בית-המשפט. בענייננו, קבע בית-המשפט המחוזי, כי לא תצמח תועלת ממינוי מומחה, ועל-כן דחה את הבקשה למנותו. בנסיבות אלה, לא הצביעה המבקשת על פגם בשיקול-דעתו של בית-המשפט המחוזי המצדיק מתן רשות לערער על החלטתו.

אשר-על-כן, הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ד' בשבט תשס"א (28.1.01).

ת
העתק מתאים למקור נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00079150.L02


מעורבים
תובע: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי
נתבע: רימר ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: