ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהוד שפיר נגד רשות הטבע והגנים :

החלטה בתיק עע"מ 2439/16

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המערער:
אהוד שפיר

נ ג ד

המשיבים:
1. רשות הטבע והגנים

2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה להפחתת עירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה להפחתת העירבון בהליך שבכותרת - אשר הועמד על ידי המזכירה הראשית על סכום של 35,000 ₪ - לכדי סכום שאינו עולה על 10,000 ש"ח. עניינו של ההליך בהשגה על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב-יפו מיום 18.2.2016, בגדרו נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית אותה הגיש המערער כנגד המשיבה 1. המשיבה 1 מתנגדת לבקשה ואילו המשיב 2 הותיר אותה לשיקול דעת בית המשפט.

כפי שאף ציין המערער בבקשתו, שניים הם התנאים לקבלת פטור (מלא או חלקי) מהפקדת עירבון, ומדובר בתנאים מצטברים: האחד, הוכחת חוסר יכולת כלכלית באמצעות תשתית עובדתית וראייתית מלאה ביותר ועדכנית; והשני, קיומם של סיכויים ממשיים להצלחת ההליך (למשל, בשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל (21.7.2014)).

המערער אמנם ציין כי סכום העירבון שנקבע מעמיס עליו "נטל כבד" (סעיף 9 לתצהיר התומך בבקשה), אך הוא נמנע מלטעון כי אין ביכולתו לגייס את הסכום שנקבע ומכל מקום לא הניח תשתית עובדתית וראייתית כלשהי לעניין זה. די בכך על מנת להוביל למסקנה כי אין מקום למתן פטור חלקי מהפקדת עירבון, וזאת אפילו אניח כי צודק המערער בטענתו לפיה התנאי הנוסף - שעניינו כאמור סיכויים ממשיים להצלחת ההליך - מתקיים (ואיני מביע כל עמדה בשאלה זו).

שאלה נוספת ונפרדת היא האם סכום העירבון שנקבע על ידי המזכירה הראשית הינו סכום ראוי בשים לב לכלל נסיבות העניין. אכן, בגדר הליכים המוגשים על ידי מי שיזם תובענה ייצוגית ואשר אינם הליכי סרק שהוגשו בחוסר תום לב הנטייה תהא, דרך כלל, לפסוק הוצאות על הצד המתון וזאת אפילו יידחה ההליך. כך, על מנת להימנע מהרתעה של תובעים ייצוגיים פוטנציאליים, ודומני כי הדברים יפים אף ביחס להליך ערעורי המוגש על ידי תובע ייצוגי (ראו והשוו, ע"א 7928/12 אי.אר.אמ. טכנולוגיות בע"מ נ' פרטנר תקשורת בע"מ (22.1.2015), פיסקה 32). עם זאת, אין משמעות הדבר כי בית המשפט יימנע בהכרח מפסיקת הוצאות לחובת המערער היה ויידחה ההליך, וממילא יש מקום להורות על הפקדת עירבון הולם על מנת להבטיח מקור וודאי וזמין להיפרע ממנו.

על רקע האמור ומשהבאתי בחשבון את כלל נסיבות העניין - ובהן מהותו של ההליך; היקפו; זהות הצדדים והיותה של המשיבה 1 רשות ציבורית; סכום ההוצאות אשר נפסק על ידי הערכאה הדיונית (ולא נעלם מעיניי כי המערער משיג על חיובו בסכום זה); וסכומי העירבון הנוהגים בבית משפט זה - דומני כי גובה העירבון הראוי נמוך במידת מה מזה אשר נקבע על ידי המזכירה הראשית. אשר על כן, מקבל אני את הבקשה באופן חלקי וקובע כי העירבון יופחת ויועמד על סכום של 24,000 ₪. עירבון בסכום זה יופקד תוך 20 ימים, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה כמקובל.

ניתנה היום, ‏ח' באייר התשע"ו (‏16.5.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: אהוד שפיר
נתבע: רשות הטבע והגנים
שופט :
עורכי דין: