ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן כוכבי נגד גזית קונסוליום השקעות ופיתוח בע"מ :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערער: דן כוכבי, עו"ד

נגד

המשיבה: גזית קונסוליום השקעות ופיתוח בע"מ

בקשה להגשת תגובה על תגובת הצד השני

בבית המשפט העליון

החלטה

ביום 1.5.00 ניתנה על ידי כבוד הרשם זולטי החלטה, לפיה נדחתה בקשת המערער לפטור אותו מתשלום אגרה והפקדת עירבון ("ההחלטה"). הטעם היסודי שעמד ביסוד ההחלטה היה קלישות סיכויי המערער. ההחלטה ניתנה על יסוד בקשת הפטור של המערער שהוגשה בכתב ביום 13.12.99, והמענה בכתב של המשיבה מיום 17.1.00.

ביום 30.8.00 הגיש המערער בקשה לביטול ההחלטה. לשיטתו, לא היה בידי הרשם לדון בבקשה, שלא במעמד הצדדים, הואיל והמשיבה לא טרחה להעביר לידיו עותק מתגובתה לבקשתו.

המשיבה מתנגדת לבקשה זו. למרות שהמשיבה נדרשה באופן מפורש, בהחלטתי, להתייחס לשאלה אם המציאה עותק מתגובתה למערער, היא התעלמה מדרישה זו. במקום מענה ענייני נאמר בתגובה כי "המשיבה אינה רואה צורך להתייחס לכל טענות המבקש בבקשתו".

עם זאת, טענה המשיבה כי המערער אינו יכול לתקוף את החלטת כבוד הרשם זולטי במועד זה. לשיטתה, הדרך בה היה על המערער ללכת היא דרך הערעור. זאת עוד, אף אם ניתן היה להגיש בקשה לביטול ההחלטה, הרי המועד להגשת בקשה זו חלף עבר.

דרך הילוכה של המשיבה מעוררת תמיהות. משום מה המשיבה לא טרחה לציין בבקשתה אם דאגה להמציא עותק מתשובתה לידיו של המערער. אם לא עשתה כן, היא מנעה ממנו את היכולת להגיב לתשובתה, או ליטול רשות להגיב לתשובה זו. יש לזכור שהמצאת מסמכים לבית משפט ללא מסירת עותק מהם לבעלי הדין האחרים, סותרת את סדרי הדין הנהוגים בהליכים בבית המשפט, ומהווה גם חוסר תום לב דיוני.

בנסיבות אלה, הייתי נעתר במצב הרגיל לבקשתו של המערער. ואולם, המערער השתהה יתר על המידה. החלטת כבוד הרשם זולטי מיום 1.5.00, נמסרה לידי המערער, על פי רישומי בית המשפט ביום 8.5.00. אם חפץ המערער להגיש בקשה לביטולה או לערער עליה היו עליו לעשות כן במועד.

המערער טוען כי המועד לתקיפת ההחלטה טרם חלף. לשיטתו, מדובר בהחלטה בטלה. כמו כן המועד לתקיפתה אינו מתחיל בטרם הומצא לו אותו כתב בי דין של המשיבה. טענות אלה הן חסרות בסיס. ההחלטה ניתנה בגדר סמכותו הפונקציונלית של הרשם, וממילא אין היא בטלה, אפילו היינו מניחים כי הגישה לפיה פסק דין שניתן בחוסר סמכות פונקציונלית הוא אין ואפס עומדת בעינה (אך ראו ע"פ 866/95 סוסן נ' מדינת ישראל, פ"ד נ (1) 793). אם ההחלטה אינו בטלה, היה על המערער לתקוף אותה בגדרי התקופה הקבועה לכך בחוק, בין בדרך של ערעור ובין בדרך של בקשה לביטול.

התוצאה היא שהבקשה לביטול ההחלטה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' בשבט תשס"א; 30 בינואר 2001.
בעז אוקון, רשם

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99088830.D07


מעורבים
תובע: דן כוכבי
נתבע: גזית קונסוליום השקעות ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: