ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קופת חולים הכללית נגד רוזאנה קלאס :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערערת והמשיבה שכנגד: קופת חולים הכללית

נגד

המשיבה והמערערת שכנגד: רוזאנה קלאס

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערת והמשיבה יוגבל ל - 12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערת ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 22.3.01.

4. המשיבה תגיש את סיכום טענותיה עד יום 17.5.01.

על המשיבה להגיש גם את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבה רשאית להגיש את הסיכומים בערעור ובערעור שכנגד כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערערת, היא המשיבה שכנגד, תגיש את סיכום טענותיה בערעור שכנגד עד יום 3.7.01. המערערת רשאית להגיש בתוך אותה תקופה סיכומי התשובה בערעור, ורשאית היא להגיש את סיכומי התשובה יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, ו' בשבט תשס"א (30.01.2001).
חגית מאק-קלמנוביץ


העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00021860.V02


מעורבים
תובע: קופת חולים הכללית
נתבע: רוזאנה קלאס
שופט :
עורכי דין: