ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי הראל נגד אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ :

ע"א 8936/00
ע"א 9239/00

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים בע"א 8936/00 1. עזבון המנוח יוסף הראל
והמשיבים בע"א 9239/00: 2. עדי הראל
3. רוני הראל, קטינה
4. טל הראל, קטין
5. ירדן הראל, קטין
6. עומר הראל, קטין
7. גיל שר הראל, קטין

נגד

המשיבות בע"א 8936/00 1. הדר - חברה לביטוח בע"מ
והמערערות בע"א 9239/00: 2. אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבות יוגבל ל - 7 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 2 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים בע"א 8936/00 יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 30.4.01.

4. המשיבות בע"א 8936/00 תגישנה את סיכום טענותיהן עד יום 17.6.01.

על המשיבות הן המערערות בע"א 9239/00 להגיש גם את סיכום טענותיהן בערעור זה עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבות רשאיות להגיש את הסיכומים בערעור 8936/00 ובערעור 9239/00 כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערערים, הם המשיבים בע"א 9239/00 יגישו, את סיכום טענותיהם בערעור 9239/00 עד יום 1.8.01. המערערים רשאים, תוך אותה תקופה, להגיש את סיכומי התשובה בערעור 8936/00 ורשאים הם, תוך אותה תקופה, להגיש את סיכומי התשובה יחד עם סיכום הטענות בערעור שכנגד במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, י' באדר תשס"א; 5 במרץ 2001.
בעז אוקון, רשם

העתק מתאים למקור נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00089360.D01


מעורבים
תובע: עדי הראל
נתבע: אבנר - איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: