ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות :

בג"ץ 244/00
בג"ץ 1308/00
בג"ץ 8350/00

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט א' מצא
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופטת ד' ביניש

העותרים בבג"ץ 244/00: עמותת שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי
והרב-תרבותי בישראל ו10- אח'

העותרים בבג"ץ 1308/00: מאיר מזריצקי ו3- אח'

העותרת בבג"ץ 8350/00: החברה להגנת הטבע

נ ג ד

המשיבים בבג"ץ 244/00: 1. שר התשתיות הלאומיות
2. מינהל מקרקעי ישראל
3. מועצת מקרקעי ישראל
4. תנועת המושבים
5. התנועה הקיבוצית המאוחדת
6. הקיבוץ הארצי
7. הקיבוץ הדתי
8. התאחדות האיכרים
9. גרנות, אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ
ו6- אח'

המשיבים בבג"ץ 1308/00: 1. שר התשתיות הלאומיות
2. מועצת מקרקעי ישראל
3. מינהל מקרקעי ישראל

המשיבים בבג"ץ 8350/00: 1. שר התשתיות הלאומיות
2. מינהל מקרקעי ישראל
3. מועצת מקרקעי ישראל
4. תנועת המושבים
5. התנועה הקיבוצית המאוחדת
6. הקיבוץ הארצי
7. הקיבוץ הדתי
8. התאחדות האיכרים
9. עמותת שיח חדש

דיון בבקשה למתן צו ביניים

תאריך הישיבה: ז' בשבט תשס"א (31.1.2001)

בשם העותרים בבג"ץ 244/00: עו"ד אביגדור פלדמן
והמשיבה 9 בבג"ץ 8350/00

בשם העותרים בבג"ץ 1308/00: עו"ד יגאל קלדרון

בשם העותרים בבג"ץ 8350/00: עו"ד ד"ר בנימין היימן

בשם המשיבים 1-3 בבג"ץ 244/00: עו"ד אסנת מנדל

בשם המשיבה 4 בבג"ץ 244/00: עו"ד דורון דינאי; עו"ד הילה דינאי
והמשיבה 4 בבג"ץ 8350/00

בשם המשיבים 5-7 בבג"ץ 244/00: עו"ד דב ויסגלס; עו"ד שי צוקרמן
והמשיבים 5-7 בבג"ץ 8350/00

בשם המשיבה 8 בבג"ץ 244/00: עו"ד מוטי ארד

בשם המשיבה 9-15 בבג"ץ 244/00: עו"ד שרגא בירן; עו"ד מאיר פורגיס

בשם המשיבים 1-3 בבג"ץ 1308/00: עו"ד אסנת מנדל

בשם המשיבים 1-3 בבג"ץ 8350/00: עו"ד אסנת מנדל

בשם המשיבה בבג"ץ 8350/00: עו"ד דורון דינאי, עו"ד דורון

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

1. ביום 31.1.01 דן בית המשפט בבקשה למתן צו ביניים שיאסור, בחריגים מסויימים, ביצוע החלטות 717, 727 ו737- של מינהל מקרקעי ישראל.

במהלך הדיון ביקשה באת-כוח פרקליטות המדינה פסק זמן של חודשים אחדים כדי שהממשלה אשר עתידה לקום תוכל לגבש עמדה כלפי נושא העתירות לאור ההתפתחויות בנושא זה.

2. בעקבות הדיון הגיע בית המשפט למסקנה כי לפני מתן החלטה בבקשה זאת, מן הראוי לאפשר לממשלה החדשה, שקמה זה עתה, לגבש עמדה לגבי ההמלצות בדו"ח של הצוות הבינמשרדי שמונה לדון בהחלטות האמורות, כלומר, דו"ח הצוות הידוע בשם ועדת מילגרום. בית המשפט מניח כי לאור חשיבות הנושא הנדון, ובהתחשב בזמן הרב בו הנושא נדון הן בבית המשפט והן מחוץ לבית המשפט, הממשלה תדון בהמלצות הדו"ח במועד קרוב. אי לכך מחליט בית המשפט לבקש הודעה משלימה מפרקליטות המדינה, שתציין את ההתפתחות בנושא הנדון, עד יום 1.7.01. יתר בעלי הדין יהיו רשאים להגיש תגובה להודעה זאת תוך 15 ימים. עם קבלת ההודעה והתגובות יחליט בית המשפט בדבר המשך הטיפול בעתירות, ובכלל זה הבקשה למתן צו ביניים.

3. בדיון שבית המשפט קיים בעתירות אלה ביום 26.6.00, אף הוא בבקשה למתן צו ביניים, החליט בית המשפט שלא להוציא צו ביניים "בשלב זה". עם זאת הוסיף בית המשפט ואמר כי "אנו מניחים כי מינהל מקרקעי ישראל, שעה שיעסוק בביצוע החלטות 717, 727 ו737-, יקח לתשומת ליבו, ויפנה את תשומת הלב של המעונינים בדבר, כי החלטות אלה נמצאות כעת בדיון בפני צוות בינמשרדי, וקיימת אפשרות שהחלטות אלה תשונינה".

רשמנו בפנינו את ההודעה של באת-כוח פרקליטות המדינה, בדיון שנתקיים ביום 31.1.01, כי בעקבות ההחלטה האמורה של בית המשפט, קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החלטה, לפיה כל מי שמבקש להתקשר בעסקה לפי אחת ההחלטות האמורות, יקבל מן המינהל הודעה בכתב בה יאמר כי חוקיות ההחלטות תלויה ועומדת בפני בית משפט זה, וכי בפועל כך נוהג המינהל.

אי לכך אנו מחליטים שלא להוציא צו ביניים בשלב זה.

ניתנה היום, י' באדר תשס"א (5.3.2001).

ט

פ ט ת

העתק מתאים למקור נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00002440.I21/צש


מעורבים
תובע: עמותת שיח חדש
נתבע: שר התשתיות הלאומיות
שופט :
עורכי דין: