ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב גולדשטיין נגד פני אחיעז :

בפני: כבוד השופט ת' אור

המבקש: יעקב גולדשטיין

נגד

המשיבים: 1. פני אחיעז
2. עו"ד אילן פורת
3. עדה גלברג

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק בש"א 3159/00 (ה"פ 171/00) שניתנה ביום 28.2.00 ע"י כבוד השופט ד' ביין

בשם המבקש: עו"ד שי שגב
בשם המשיבה 1: עו"ד נחום יצחקי
בשם המשיב 2: עו"ד דינה רונן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. עניינה של בקשת רשות ערעור זו הוא מקרקעין הידועים כגוש 10572 חלקה 139/3, אשר הינם דירה ברחוב ה' באייר 183/ בגבעת אולגה (להלן: הדירה). על זכויות החכירה בדירה זו, הרשומים על שם המשיבה 1 (להלן: אחיעז) רובצת משכנתא אשר נרשמה ביום 26.3.85 לזכותו של משכן, בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ (להלן: הבנק). ביום 21.3.99 פנה הבנק בבקשה למימוש המשכנתא עקב אי עמידה בתשלומי ההלוואה שניתנה כנגדה. במסגרת הליכי המימוש נמכרה הדירה, על פי אישור שנתן לכך ראש ההוצאה לפועל ביום 17.1.00. כמו כן, נתקבל ביום 16.3.00 אישור לחלוקת הכספים שנתקבלו בתמורה לרכישה. ביום 28.3.00 הוחלט, לבקשת הכונס, על מתן צו לרישום הזכויות במקרקעין על שם הקונה. הדירה טרם נרשמה על שם הקונה בשל צו ארעי שניתן על ידי בית משפט זה אך החזקה בה נמסרה לקונה.

המבקש, עורך דין במקצועו, טוען כי בשנת 1984 רכש את זכויותיה של אחיעז בדירה וקיבל את החזקה בה לידיו, תוך שהוא ממשיך לשלם את תשלומי המשכנתא הרובצת על הדירה. להוכחת טענותיו אלה מציג המבקש מספר מסמכים החתומים, לדבריו, על ידי אחיעז, בהם זכרון דברים ויפוי כוח. זכויות החכירה בדירה לא נרשמו על שם המבקש ואף לא נרשמה הערת אזהרה לזכותו. אחיעז כופרת בזכויות הנטענות על ידי המבקש בדירה.

2. על רקע מחלוקת זו פנה המבקש לבית המשפט המחוזי בחיפה בתביעה לפסק דין הצהרתי ביחס לזכויותיו בדירה, והליך זה עודנו תלוי ועומד. במסגרת ההליך, המבקש פנה בבקשה לצו מניעה זמני האוסר על אחיעז לבצע כל פעולה המתייחסת לדירה, קרי המשך ביצועו של הסדר מכירת הדירה, קבלת כספים הנוגעים לדירה וביצוע כל פעולה רישומית או אחרת המתייחסת לדירה. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה בחלקה בלבד, והוציא צו מניעה זמני המונע העברת כל סכום המתקבל עקב מכירת הדירה לאחיעז, עד שתוכרע זהות בעל הזכויות בדירה. על החלטה זו הוגשה על ידי המבקש בקשה זו לרשות ערעור.

3. דין הבקשה להדחות. המבקש אינו כופר בכך שזכויותיו כפופות למשכנא שנרשמה לזכות הבנק. אכן, לא יכול להיות ספק שהבנק פעל בתום לב ובתמורה ולפיכך זכותו עדיפה על זו שלהמבקש (סעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט1969-). עד לאישור המכירה בהוצאה לפועל לא פעל המבקש בדרכים חוקיות למניעתה, ובשלב זה, בו הושלם תשלום התמורה והחזקה כבר נמסרה לקונה, אין להתערב בשיקול דעת בית המשפט המחוזי כשסבר שאין למנוע בצו זמני השלמת עיסקת המכירה בהוצאה לפועל. כל שראוי לעשות, וכך הורה בית המשפט המחוזי, הוא למנוע זמנית את חלוקת התמורה עד להכרעה במחלוקת בין אחיעז למבקש בדבר הזכויות בדירה.

הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות המשיב השני בסך 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ' באדר התשס"א (15.3.2001).

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00024260.E03 /עכב


מעורבים
תובע: יעקב גולדשטיין
נתבע: פני אחיעז
שופט :
עורכי דין: