ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יורי בבייב :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיב: יורי בבייב

תאריך הישיבה: י"ח באדר תשס"א (13.3.01)

בשם המבקשת: עו"ד רז ולטר

בשם המשיב: עו"ד שחדה אבן ברי

בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים
לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו1996-

בבית המשפט העליון

החלטה

המשיב עומד לדין לפני בית-המשפט המחוזי בבאר שבע בעבירות של אינוס תוך גרימת חבלה גופנית והדחה בחקירה. בית-משפט קמא הורה על מעצרו עד תום ההליכים, ובעבור תשעה חודשים והמשיב במעצר מבקשת עתה המדינה להאריך את מעצרו בתשעים ימים נוספים.

אין ספק כי העבירות עליהן עומד המשיב לדין עבירות חמורות הן, ומצדיקות הן, כל אחת מהן, מסקנה כי המשיב אדם מסוכן הוא. אם כך ככלל, לא כל שכן בשים-לב להרשעותיו הקודמות של המשיב בעבירות של תקיפות, איומים, היזק לרכוש במזיד ועוד. לא זו בלבד, אלא שבעבר הלא רחוק נגזר על המשיב אף עונש מאסר. עוד יש להזכיר, כי העבירות נושא הדיון נעברו בתחילת חודש יוני 2000 שעה שביום 1 במאי 2000 נגזר-דינו של המשיב בעבירות של איומים ותקיפה. לבסוף: הרשעתו של המשיב בדין עשויה להביא, במהלך הדברים הרגיל, לחילוט מאסר על-תנאי התלוי ועומד נגדו.

משפטו של המשיב התנהל כסדר, כמקובל במקומותינו, ועתה קבוע המשכו ליום 28 במארס, לתום פרשת ההגנה ולסיכומי הצדדים. בא-כוחו של המשיב מודיעני כי ספק אם פרשת ההגנה תסתיים אמנם ביום 28 במארס, אך גם אם כך, קרוב להניח שהסיכומים ישמעו לא בזמן רחוק מיום ה28- במארס.

בא-כוחו המלומד של המשיב ריכז את עיקרי טיעוניו לפניי בטענה כי בעדותה בבית-המשפט חזרה בה המתלוננת מטענת האונס, ולמיצער, דבריה לא היו כה חד משמעיים כדברי הודעתה במשטרה. אכן כן: המתלוננת לא חזרה על דברים שאמרה במשטרה, ועל-כן אף הוכרזה עדה עויינת. בהקשר זה נזכיר את האישום השני עליו עומד המשיב לדין והוא אישום של הדחה בחקירה.

בנסיבות העניין אינני סבור כי חל כירסום בגירסת התביעה, כדי-כך שאדם הנאשם באשמות שהמשיב עומד עליהן לדין ראוי כי ישוחרר ממעצרו. בה-בעת, דומני כי ראוי שבית-משפט קמא יזרז את ההליכים ויסיימם במהירות ככל הניתן.

אני מחליט אפוא להיעתר לבקשת המדינה אך בחלקה, ואני מורה על הארכת מעצרו של המשיב ב60- ימים החל ביום 12.3.01, או עד למתן פסק-דין בת"פ 933/00 (מחוזי, באר שבע), לפי המוקדם. אינני נעתר לבקשת המדינה במלואה הואיל ולדעתי ראוי כי משפטו של המשיב יסתיים בתקופת הארכת מעצר זו. אוסיף ואומר עם זאת, כי אם מטעם בלתי צפוי לא יסתיים המשפט במהלך ארכת המעצר, שמורה לה למדינה זכותה להוסיף ולבקש הארכת מעצר נוספת על-פי מצב הדברים שיהיה בתום 60 ימי ההארכה.

היום, י"ח באדר תשס"א (13.3.01).

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
01017520.G02


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יורי בבייב
שופט :
עורכי דין: