ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דולב חברה לביטוח בע"מ נגד מדלן אזולאי :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערת: דולב חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מדלן אזולאי
2. יוסף אזולאי
3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערת והמשיבים יוגבל ל - 8 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערת ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.
סדרי הגשת הטענות
3. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 13.5.01.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 1.7.01.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם תחפוץ המערערת בכך, עד יום 12.7.01.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ' באדר תשס"א; 15 במרץ 2001.
בעז אוקון, רשם

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
01002360.D04


מעורבים
תובע: דולב חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מדלן אזולאי
שופט :
עורכי דין: