ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבו סבילה :

בעניין:

מדינת ישראל

המבקשת

נגד

.1 עלי אבו סבילה (עציר)
.2 אנואר אבו מדיעם (עציר)
.3 אבראהים אבו גלוס (עציר)
המשיבים

נוכחים:

מטעם המבקשת: עו"ד נוח רחאל
מטעם המשיב 2: הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד רוני נוג'ידאת
מטעם המשיב 3: הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד מאיה גלעדי ועו"ד ראגב עואד

פרוטוקול

בעניין המשיב 2

הסנגור: התקבלה חוות דעת חיובית מאת מנהלת הפיקוח לפיה מקום מעצר הבית מתאים לפיקוח אלקטרוני. לכן, נבקש להורות על מעצרו של המשיב 2 בתנאי פיקוח. אציין כי המפקחים חתמו אתמול על ערבות שהינה יחסית מאוד גבוהה על סך 20,000 ₪ כל אחד. אבקש לציין כי לפי חוות הדעת של הפיקוח האלקטרוני, הבית כולל את החצר אשר מוקפת בגדר ויש שם קליטה לאיזוק האלקטרוני.
אבקש כי ההפקדה תהיה מאוזנת לאור חתימת הערבים על סכום די גבוה.

החלטה
בעניין המשיב 2

בהמשך להחלטתי מיום 21.3.16, לפיה יש מקום לבחון אפשרות למעצרו של המשיב 2 בתנאי מעצר בית בפיקוח אלקטרוני, התקבלה חוות דעת מטעם מנהלת הפיקוח האלקטרוני לפיה הבית המוצע תואם את הדרישות, וניתן לקיים בו פיקוח כנדרש.

אשר על כן, לאחר שכאמור התרשמתי בצורה חיובית מהמפקחים, ונוכח האמור בתסקיר שירות המבחן, אני מורה כדלקמן:
הגבלת תנועה:
* אני מורה בזאת כי המשיב ישהה במעצר בית בפיקוח אלקטרוני (להלן: "מעצר הבית"). נאסר על המשיב לצאת מפתח מקום מעצר הבית, אך מותר לו לשהות בחצר המקיפה את הבית ללא יציאה משער הבית, עד תום ההליכים נגדו. המשיב ימצא בפיקוח צמוד כל העת של לפחות אחד מהמשמורנים.
מקום מעצר הבית הוא ברחוב אלפירט 488 מתחם מס' 2 ברהט.
טלפון: 050-XXXX476 (ג'ומעה אבו מדיעם)
שמות המשמורנים:
אבו מדיעם עאדל ת.ז. XXXXXX262.
אבו סמיר זידאן ת.ז. XXXXXX459.
אבו מדיעם ג'ומעה ת.ז. XXXXXX621.

  • משטרת ישראל רשאית להיכנס לכל מקום בו ישהה המשיב, בכל עת להבטחת קיום תנאי המעצר בפיקוח בתנאים כאמור בהחלטה זו.
  • המשיב יהיה בפיקוח אלקטרוני. המשיב ידאג למילוי כל התנאים הנדרשים לצורך ביצוע הפיקוח האלקטרוני. המשיב יחתום על כל הטפסים הנדרשים, על מנת לאפשר קיום פיקוח אלקטרוני.
  • מובהר בזאת למשיב, כי כל פעולה שיש בה משום פגיעה ו/או שיבוש של מכשיר הפיקוח האלקטרוני, על כל חלקיו לרבות האזיק האלקטרוני עצמו, יש בכך משום הפרה של תנאי השחרור.
  • המשיב ידאג לתקינות קו הטלפון ולא יעשה כל פעולה אשר תפגע ביכולת הפיקוח האלקטרוני ובכלל זה עליו לשלם במועד את כל חשבונות קו הטלפון.

ערבויות להבטחת המעצר בפיקוח אלקטרוני:

  • המשיב יחתום על התחייבות עצמית וערבות צד ג' של המשמורנים על סכום בסך 20,000₪. (המשמורנים לטענת הסנגור חתמו אתמול) ההתחייבות והערבות יהיו בתוקף עד תום ההליכים, להבטחת תנאי המעצר בפיקוח, וכן להבטחת התייצבות המשיב בתחנת המשטרה ו/או בבית המשפט בכל עת.
  • להבטחת תנאי המעצר בפיקוח יפקיד המשיב פיקדון על סך 12,000₪. הפקדון יוחזר בתום 14 יום מסיום ההליך, ובכפוף לכך המשיב לא הפר תנאי מתנאי החלטה זו.

איסור יציאה מהארץ:
* ניתן בזאת צו איסור יציאה מהארץ כנגד המשיב אשר יהא בתוקף למשך 9 חודשים מהיום.
המשיב ידאג להפקדת הדרכון בתחנת המשטרה הקרובה לביתו.

לבקשת שירות המבחן, אני מורה בזאת על הוצאת צו פיקוח מעצר למשך 6 חודשים מהיום, כמפורט בתסקיר שירות המבחן מיום 21.3.16.

אזהרות:
* המשיב מוזהר בזאת, כי כל הפרה של תנאי המעצר בפיקוח עלולה לגרום אחריה את מעצרו המיידי וכן נקיטת צעדים משפטיים נוספים.

העברת המשיב למעצר בית בפיקוח אלקטרוני ייעשה רק לאחר מילוי כל התנאים שנקבעו.

הפרוטוקול יועבר לשירות המבחן ולמנהלת האיזוק.

זכות ערר לבית משפט מחוזי.

ניתנה והודעה היום י"ח אדר ב' תשע"ו, 28/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

התובע: מבקש עיכוב ביצוע למשך 48 שעות לשקילת הגשת ערר.
נודיע לסנגור ולבית משפט במידה ולא יוגש ערר.


החלטה

מורה על עיכוב ביצוע החלטה זו עד ליום 30.3.16 שעה 10:00.

במידה ויוחלט שלא להגיש ערר עובר למועד האמור, על המבקשת להודיע לבית המשפט ולסנגור.

פרוטוקול זה יהווה אסמכתא לשחרור במידה ולא יוגש ערר.

ניתנה והודעה היום י"ח אדר ב' תשע"ו, 28/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

פרוטוקול

המשיב 3

עו"ד גלעדי: אני מצהירה כי איני מייצגת את הנאשם, וכי מי שמייצג אותו זה עו"ד ראגב עואד.

עו"ד ראגב עואד: אני מצהיר כי אני מייצג את הנאשם בתיק זה לרבות בתיק המעצר.

הנאשם 3: אני מצהיר כי עו"ד ראגב עואד מייצג אותי.

עו"ד ראגב עואד: אבקש שהות על מנת לצלם את החומר וכן לבוא בדברים עם המאשימה. בשלב זה המשיב יישאר במעצר עד שנציג חלופה אחרת אותה נבקש כי בית משפט ישקול.


החלטה

רשמתי לפניי כי את המשיב מייצג עו"ד ראגב עואד, ובהתאם להחלטה קודמת, המשיב יישאר במעצר.

ניתנה והודעה היום י"ח אדר ב' תשע"ו, 28/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אבו סבילה
שופט :
עורכי דין: