ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יוסף סילברה :

כבוד השופט זיאד סאלח, סגן הנשיא

המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשם:
יוסף סילברה


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד אינאס סמוכה
הנאשם: נוכח
הסניגור: עו"ד אבי קורנל – מטעם הסניגוריה הציבורית

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון , לפיו הנאשם יודה בכתב האישום, יורשע ויוטל עליו עונש אשר יפורט בהמשך.

הסניגור:
הקראתי לנאשם את כתב האישום, הוא הבין והשיב כי הוא מודה בעובדות המפורטות בכתב האישום.

הנאשם:
מאשר את דברי בא כוחי.

ב"כ המאשימה:
לאור דברי הנאשם, אבקש להרשיעו ב מה שמיוחס לו בכתב האישום.

הכרעת דין

על סמך הודאת הנאשם, אני מרשיע אותו ב מה שמיוחס לו בכתב האישום , היינו עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) ריישא לפקודת הסמים.

ניתנה והודעה היום י"ז אדר ב' תשע"ו, 27/03/2016 במעמד הנוכחים.

זיאד סאלח, סגן נשיא
ב"כ המאשימה טוע נת לעונש:
מגישה גיליון הרשעות קודמות. סומן ת/1. לחובת הנאשם 9 הרשעות קודמות מתוכן מספר עבירות בגין החזקת סם שלא לצריכה עצמית.

אציין כי ההסדר הינו בעקבות קושי ראייתי בתיק, אך יחד עם זאת לא ניתן להעתלם מחומרת המעשים בהם הודה הנאשם. מדובר בהחזקת כמות סם מסוג חשיש במשקל של 93.40 ג' נטו. הסם נתפס בתוך רכבו של הנאשם, הרכב בו נהג.

אציין כי לאור חומרת המעשים בהם הודה הנאשם וכן עברו הפלילי הכולל בחובו כפי שציינתי הרשעות בגין עבירות לפי פקודת הסמים, נבקש עפ"י הסדר להטיל על הנאשם מאסר על תנאי וקנס.

כן נבקש לפסול את הנאשם מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים, זאת לאור העובדה כי החזיק את הסם ברכב בו נהג, הרחק מביתו, דבר המעיד על מסוכנותו על הכביש כלפי עוברי אורח תמימים.

כן אבקש צו להשמדת המוצג שעניינו סמים.

הסניגור טוען לעונש:
ככל שהדבר מתייחס לעונש של מאסר על תנאי וקנס אבקש לאמץ את הסדר הטיעון.

אני מתנגד להיגיון שחברתי ניסתה לעלות בעניין הנהיגה והעבירה. אני לא סבור שאפשר לטעון כי מי שנוסע עם הסם הוא מסוכן לציבור, הוא לא הורשע בנהיגה תחת השפעת סם. הנאשם נסע לאן שנסע, קיבל את הסם ונסע חזרה לביתו. לא מדובר בסוחר סמים, לא מדובר במי שעשה שימוש בסם תוך כדי נהיגה. מדובר באדם שמתמש בסם קל, חשיש, מבלי להקל ראש בעבירה, אך בין זה לבין לייחס לו סיכון לציבור הינו פסול ולא נכון, לא עובדתית ולא הגיונית.

מכאן אבקש מביהמ"ש לייתן משקל לקושי הראייתי שחברתי ברוב הגינותה ציינה.

מעבר לכך הרשעותיו של הנאשם הינן ישנות עד מאוד, תאריך ההתיישנות של העבירה האחרונה בגינה הורשע היה בשנת 2010, רוצה לומר כי הנאשם עשה שינוי בחייו. אני מציג מכתב מהמעסיק וכן תלושי שכר. מכתב המלצה מתקבל ומסומן נ/1.

מדובר באדם בן 45, נשוי ואב ל- 3 ילדים שהקטן בן 7 שנים. הנאשם הוא זה שמסיע אותם לבית הספר, הוא משתמש ברכב גם לעבודה. נוכח דברים אלה האיזון הראוי בין כלה דברים האלה מביא לפסילה על תנאי, בכדי שלא ייפגעו בני משפחתו. פסילה הינה קיצונית. מאז המקרה הזה הנאשם לא הסתבך עם החוק. נוכח האמור ונוכח הקשיים הראייתיים האיזון הראוי הוא הטלת פסילה על תנאי.

ב"כ המאשימה:
לעניין טענות חברי אציין כי בהודעתו של הנאשם הוא מציין כי הוא מעשן סמים מזה 20 שנה, הוא מודה כי הסם שנתפס ברכב הינו שלו ולשימושו העצמי, דבר המחזק את הטענות שהעליתי.

ההסדר אליו הגיע חברי עם ראש השלוחה הינו סגור, גם בעניין הפסילה. חברי היה צריך לטעון אך לאורך התנאי.

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בביצוע עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) + (ג) ריישא לפקודת הסמים, בכך שביום 16/12/14, בצומת ירכא כישור, בתוך רכב בו נהג, החזיק הנאשם ברשותו בסם מסוכן במשקל של 93.40 ג' נטו, שלא לצריכה עצמית.

ב"כ הצדדים הודיעו על הסדר עפי"ו יושתו על הנאשם מאסר על תנאי, קנס וכאשר התעוררה ביניהם מחלוקת לעניין הטלת עונש של פסילה.

ב"כ המדינה טענה כי ההסדר אכן כלל עונש של פסילה, אך ב"כ הצדדים יטענו אך לאורך תקופת הפסילה.

מנגד הסניגור מסר כי אכן הוסכם על פסילה, אך אותה הסכמה התייחסה גם לאפשרות של פסילה על תנאי.

לא אכריע במחלוקת הנ"ל שבין הצדדים ואציין אך כי עפ"י סעיף 37 (א) לפקודת הסמים, ביהמ"ש רשאי להשית על נאשם שהורשע בעבירת סמים, כל עבירת סמים, עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 5 שנים.

סעיף 37 א' (א) (1) קובע כי אדם שהורשע בעבירה של החזקת סמים, עפ"י סעיף 7 (ג) סייפא, היינו עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית, כאשר בעברו קיימות הרשעות קודמות בענייני סמים, אזי ביהמ"ש יהיה חייב לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת מ- 24 חודש, אך מטעמים מיוחדים שיירשמו יהיה ביהמ"ש רשאי שלא לפסול אותו מלהחזיק ברישיון נהיגה או לקבוע תקופת פסילה מופחתת מאשר 24 חודש.

בענייננו הסעיף בו הורשע הנאשם הוא סעיף 7 (א) +7 (ג) ריישא, היינו החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

לפיכך הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 37 א' (א) לפקודת הסמים, אשר מסמיך את ביהמ"ש לפסול אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה המקסימלית של 5 שנים, אך אין מדובר בפסילת חובה, כי אם בפסילה אשר בשיקול הדעת.

בענייננו הכמות בה החזיק הנאשם אינה קטנה, היא כ- 93.40 ג'.

לנאשם יש הרשעות קודמות, אשר כוללות גם הרשעות בענייני סמים, אך ההרשעה האחרונה בענייני סמים היא מיום 4/1/01, היינו מדובר בעבירה ישנה אשר התיישנה זה מכבר.

אציין כי מדובר בנאשם שעובד לפרנסתו, כאשר הוצג על ידי הסניגור מכתב המעביד, ממנו עולה כי מדובר באדם אחראי הממלא את תפקידו כהלכה.

כן הוצגו תלושי שכר לפיהם הנאשם משתכר כ- 9,000 ₪ לחודש.

כן מדובר באדם נשוי המפרנס משפחה, לרבות 3 ילדים.

לאחר שאני לוקח בחשבון את מהות העבירה אשר בה הורשע הנאשם, את הסדר הטיעון עליו הודיעו הצדדים, גם את המחלוקת שביניהם, בעניין עונש הפסילה, ולאור הערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הנאשם, שהם בין היתר גם אפשרות סיכון משתמשי דרך ונהגים אשר על הכביש, הינני משית על הנאשם את העונשים כדלקמן:

- מאסר על תנאי לתקופה של 10 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זאת עבירה בה הורשע בתיק זה או כל עביר ת סמים אחרת מסוג פשע, ויורשע עליה בדין.

- קנס בסך של 5,000 ₪ או 100 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 10/5/16 ובכל 10 לחודש שלאחריו.

- אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של חודש ימים

- כן אני פוסל את הנאשם על תנאי לתקופה של 11 חודש, למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יורשע בגדר תקופה זו בכל עבירת סמים שהיא.

מורה על השמדת מוצג שעניינו סם מסוכן.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ז אדר ב' תשע"ו, 27/03/2016 במעמד הנוכחים.

זיאד סאלח, סגן נשיא

הסניגור:
הנאשם אינו מחזיק כרגע את רישיון הנהיגה שלו. הוא הגיע ביחד עם אשתו, לפיכך אבקש אורכה להפקדת רישיון הנהיגה.


החלטה

אני מורה כי תקופת הפסילה תחל אך ביום 30/3/16 שעה 18:00.

על הנאשם להפקיד את רישיון נהיגתו במזכירות ביהמ"ש לא יאוחר מאשר יום 30/3/16 שעה 13:00.

ניתנה והודעה היום י"ז אדר ב' תשע"ו, 27/03/2016 במעמד הנוכחים.

זיאד סאלח, סגן נשיא

המזכירות תסרוק מוצגים שהוגשו במסגרת ישיבת היום.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יוסף סילברה
שופט :
עורכי דין: