ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נפתלי אדרי נגד שירות בתי הסוהר :

לפני כבוד הנשיא אברהם טל

העותר
נפתלי אדרי

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

נוכחים:
העותר ובאת כוחו עו"ד מירי כהן
ב"כ המשיב עו"ד אוהד בוזי

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזרת על העתירה שהגיש העותר בעצמו ועל העתירה המתוקנת שהגשתי.

ב"כ המשיב: מגיש כתב תשובה.

ב"כ העותר: עיינתי בכתב התשובה.
למעשה כתב התשובה כולו הוא כתב תשובה כללי. מדברים למי מב"ן נותנים טיפול, מתי נותנים טיפול ואיך צריך לקבל טיפול. אבל אנו בעניינו של הפרט, ובעניינו של הפרט אין התייחסות לפרט.
הנהלים נדונו עכשיו ברע"ב שהוגש לבית המשפט העליון, אבל בעניינו של ברוורמן, חרף העובדה שההחלטה העקרונית של כבוד השופטת אהד נדונה בעליון, העותר שם קיבל את הסעד. גם העותר כאן מתאים.
כבוד השופטת אהד הורתה להכניס את העותר שם לטיפול ובהמשך נתנה החלטה עקרונית שלפיה לא צריך להמתין לטיפול ייעודי לסוף המלא של המאסר אלא צריך להתחיל את הטיפול לפני מועד שני השליש.
העותר עוד 8 חודשים אמור לעלות לוועדה. מועד שני השליש הוא ינואר 2017. העותר עבר קבוצה פסיכו חינוכית.
העותר כבר הוכנס בשנת 2012 לרשימת המתנה. בשנת 2014 העותר עבר קבוצה פסיכו חינוכית נוספת. העותר נתרם, משתף פעולה, מתאים לטיפול. אין לעותר יותר טיפולים לעבור בכלא אלא רק להיכנס לטיפול הייעודי. אנו מבקשים להכניס אותו לטיפול הייעודי עכשיו.
אנו מכירים את הטיעון שאם נבוא לוועדה ללא טיפול ייעודי, יגידו לנו שיש מסוכנות לטווח הקצר והרחוק, ולכן אי הכנסתו לטיפול הייעודי למעשה מונעת ממנו את האפשרות בכלל לעלות ולבקש את השחרור המוקדם שלו. כאילו מחזיקים אותו כבן ערובה, כשהוא נמצא ברשימת המתנה משנת 2012, זה יוצר אצלו ציפייה אבל ייתנו לו את הטיפול רק כאשר ירצה מאסר מלא.
בענייננו מדובר בעותר שמרצה 18 שנות מאסר החל מיוני 2005.

ב"כ המשיב: חברתי בצדק מבקשת מבית המשפט להתייחס לעניינו הספציפי של הלקוח שלה. אולם גורמי המשיב, בכללם מב"ן, שאמורים להכניס את כלל האסירים במצבו של העותר ובמצבים יותר מתקדמים ממנו מבחינת התקופות, כל עוד רע"ב ברוורמן תלוי ועומד בבית המשפט העיון וכל עוד המקומות בקבוצה הם כפי שהם, אנו נטען שהוראה לשלב את העותר הספציפי הזה בקבוצה, אם בית המשפט יורה כך, תבוא על חשבונו של אסיר אחר שיותר מתאים מבחינת הנתונים כרגע לשילובו בקבוצה.
בחוות דעת מב"ן מופיעים השיקולים המקצועיים. אלה הם השיקולים של מב"ן כרגע.
היום קבועה עתירה של עוד עותר שמבקש טיפול ייעודי שמועד השחרור שלו קודם למועד השחרור של העותר כאן.

ב"כ העותר: פסק הדין שמצטטים בכתב התשובה שתומך בעמדת מב"ן זה לא אותו דבר. שם בית המשפט דן בעניין חופשה. להגיד שהמדיניות של מב"ן זה כסף, תקציב וזמן, זה לא יכול לתת מענה לעתירה הספציפית הזאת. אנו לא בעתירה עקרונית.

ב"כ המשיב: המצב של העותר פה, בניגוד להרבה אסירים אחרים, זה הנושא של החופשות וברור שמדובר בעותר שמשולב בסבב חופשות.


החלטה

העותר מרצה 18 שנות מאסר בגין עבירות מין שביצע בשלושה קטינים בגילאי 15-17 והוא מבקש להשתלב בהליך טיפול ייעודי במב"ן לעברייני מין לקראת מועד תום שני השליש ממאסרו שאמור להיות בעוד כ-7 חודשים, אז יהיה זכאי להתייצב בפני ועדת שחרורים ולבקש שחרור על תנאי.

המשיב מתנגד לעת הזו לשלב את העותר בהליך טיפול ייעודי לעברייני מין במב"ן וסומך התנגדותו על חוות דעת מב"ן מיום 10.11.15 שמונחת בפניי.

ב"כ המשיב טוען בכתב התשובה שהעותר יוצא לחופשות ומשכך לא נפגע כתוצאה מאי שילובו בקבוצה הייעודית לטיפול בעברייני מין במב"ן.

ב"כ העותר טוענת בעניין זה שיציאה לחופשות איננה חזות הכל והעותר מבקש, לקראת הדיון בוועדת השחרורים בתום שני שליש ממאסרו, להוכיח העדר מסוכנות מינית או הפחתה במסוכנות מינית כך שיעמוד באחד התנאים המשמעותיים לשחרור על תנאי.

עיון בחוות דעת מב"ן מעלה כי בין יתר הגורמים שנלקחים בחשבון לצורך ההחלטה אם לשלב אסירים עברייני מין לקבוצות ייעודיות ומועד שילובם בקבוצות כאלה נלקחים בחשבון משך תקופת המאסר, מועד שחרור ברישיון ושחרור מלא.
כאשר מדובר בעותר, נותרו לו עוד 7 חודשים עד שיוכל לבקש שחרור ברישיון ומשכך, גם על פי הקריטריונים לשילוב אסירים בקבוצות ייעודיות לעברייני מין במב"ן, מתאים העותר לשילוב בקבוצה כזו בהנחה שהוא עומד ביתר הקריטריונים הנזכרים בסעיף ב' לחוות דעת מב"ן, כגון מוטיבציה לטיפול, ידיעת קרוא וכתוב וכו'.

אינני מתעלם מהקשיים התקציביים ומקשיי כוח האדם המונחים לפתחו של מב"ן כאשר הוא בא לפתוח קבוצות ייעודיות לעברייני מין, אך גם לפי התפיסה המקצועית של מב"ן, המועד הנכון מבחינה מקצועית לשילובו של אסיר, עבריין מין, בקבוצה ייעודית במב"ן הוא לקראת השחרור.
אין לשלול מהעותר את זכותו לבקש שחרור ברישיון רק בשל העובדה שלא ניתן לשלב אותו בקבוצה ייעודית לעברייני מין במב"ן באם הוא עומד ביתר הקריטריונים לשילובו בקבוצה כזו.

לאור כל האמור לעיל, אני מורה למשיב לבחון התאמתו של העותר להשתלב בקבוצה ייעודית לעברייני מין במב"ן במועד סמוך ככל האפשר ובהתחשב בתעדוף, דהיינו, בתור של אסירים בהתאם למועדי השחרור המוקדם שלהם כאשר העותר ישתלב באותו תור בהתאם למועד השחרור המוקדם הצפוי שלו.

ניתנה והודעה היום, י"ג אדר ב' תשע"ו, 23 מרץ 2016, במעמד ב"כ הצדדים והעותר.

אברהם טל, שופט
נשיא


מעורבים
תובע: נפתלי אדרי
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: