ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אריק אטיאס :

6413-10-156414-10-15

לפני כבוד ה שופטת רות רז

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
אריק אטיאס

בית המשפט מודיע כי התקבל תסקיר שירות המבחן.

פרוטוקול

בית המשפט מודיע כי התקבל תסקיר שירות המבחן.

ב"כ המאשימה:
מדובר בהרשעה מהחמורה בעבירות התעבורה. כבוד השופטת נגה אוהד קבעה בעמת 49153-10-13 כי הנוהג בפסילה כבר בפעם הראשונה דינו להיות מאחורי סורג ובריח. שם מדובר בערר על מעצר עד תום ההליכים כאשר קובעת כבוד השופטת שאדם שכזה יש בו תועדה עבריינית ובעצם אומר לבית המפשט כי החלטת של בית המשפט שנתנו בעניינו לא תקוים... זה גם עבר על ידי בית המשפט העליון ונדחה. הנאשם נוהג משנת 2003 לחובתו 11 ה.ק. כאשר בהרשעה אחרונה מיום 28.4.15 הורשע בעבירה של ת.ד. ואי הגשת עזרה, הזזת רכב המעורב בתאונה, חוסר לוחית זיהוי ואי שמירת רכב. בגין העבירה זאת הושתו עליו בין היתר מאסר על תנאי של 7 חודשים למשך שלוש שנים, פסילה מותנת של 3 חודשים ורכיבים נוספים. מגיש את גזר הדין. יאמר כי מדובר בעבירה חמורה לכל אדם נורמטיבי, אבל כאשר אדם צובר בעברו עבר תעבורתי מכביד אצלו זה מקבל משמעות כבדה יותר. הנאשם היה מיוצג בעת גזירת המאסר על תנאי, בית המשפט הסביר לו את חומרת העונש שהוא מטיל עליו, אך הוא החליט לנהוג וזה מחזק את חומרת מעשיו ותודעתו העבריינית.
הוגש תסקיר בעניינו של הנאשם. אנו חושבים כי התסקיר הוא מחד תסקיר שלילי ומאידך הוא תסקיר שאינו קוהרנתית למידת הענישה של הנאשם. כאשר התסקיר מתאר את הערכת הסיכון של הנאשם שהוא פועל באופן חזרתי בעבירות התעבורה , מתקשה להציב לעצמו גבולות. בהמשך נאמר גם כי יש קושי בהצבת גבלות פנימיים, ודחיית סיפוקים. וכי עונשים קודמים לא יצרו הרתעה. בהמלצה ותוכנית השיקום יש מרווח גדול בין כך שהתסקיר אומר שיש דחפים, יש תועדה עבריינית, הוא מסוכן ומאידך אומר התסקיר כי הוא סבור כי עונש של של"צ יהווה עבורו עונש חינוכי ובשל גילו הצעיר והענישה החמורה שעומדת ממול אז אנו מציעים השתלבות בטיפול. כל אדם בגיל צעיר וכאשר מרחף נגדו עונש של מאסר אנו רוצים לקוות של טפול. התסקיר אינו בא באותה לשון בין מה שהוא אומר ומצד שני מה שהוא מציע. בחינת ענישה התסקיר איננו בית משפט לכן אני מבקש שלא להתייחס לענישה המוצעת. התסקיר הוא שלילי. גם אם התסקיר היה חיובי אנו חושבים כי אדם אשר לא מזמן הושתו עליו מאסר על תנאי צריך היה לדעת יותר טוב. התסקיר שלילי ואיננו בא בהמלצה הגיונית. אנו מבקשים כי יושת עליו מאסר בפועל במצטבר על המאסר על תנאי, הפעלת המאסר על תנאי, מאסר על תנאי מעל 6 חודשים, פסילה ממושכת ארוכה ומרתיעה, פסילה על תנאי וקנס.
בעבירה האחרונה בה הורשע הנאשם יש בה חומרה יתרה. ת.ד. כאשר הוא נסע בניגוד לכיוון התנועה, הזיז את רכבו, הוא לא בדק מה מצב הפצועים. הנאשם הוכיח את תודעתו העבריינית עוד קודם וגם בתיק זה.

ב"כ הנאשם:
אני שומע ונדהם מדברי חברי. אני לא יודע איך קוראים תסקיר כזה תסקיר שלילי. אנו עוברים תהליך. הנאשם נהג בשוגג מסיבה רפואית כזו או אחרת שאנו ציינו כבר בהתחלה. הנאשם אומר כי נשארו לו עוד יומיים והוא טעה. מפה מתחיל מחול שדים. כאן מגיעה ההודאה המיידית. הוא אומר כי הוא טעה ושגה. יש תיקון והתגייסות של המשפחה. מכירת הרכב. מעצר בית מלא בפיקוח של 3 בני משפחה 24/7 5 חודשים ויום. אנחנו הגשנו בקשה להקלה במשך הזמן ואכן קיבלנו הקלה ליציאה לעבודה הפיקוח מלא ראשית ולאחר מכן ביטול הפיקוח בעבודה בלבד ועוד שעתיים מחוץ לבית בפיקוח מלא. הנאשם הודה בפני בית המשפט בהזדמנות הראשונה ולא גרר את התיק בכוונה הבנה מלאה של הליך אישי של חרטה עמוקה ואמיתית. יובהר כי מעצר הבית לא הופר לרגע אחד על כל סיבותיו ואכן הצליח הנאשם , ככל שניתן , לשמור על אורח חיים תקין בנסיבות העניין. בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין מהרר קרקוש 3236/03 מבהיר בצורה ברורה כי האופציה האחרונה כליאתו של אדם מאחורי סורג ובריח תעשה רק כאמצעי אחרון לאחר שלא נמצאה כל חלופה אחרת. התסקיר מסביר בצורה ברורה לחלוטין ללא שום סתירה בין דפיו כי אכן ישנה אופציה טובה , ראויה שהיא אופציה אחרת. התסקיר הוא המלצה של ק. מבחן של מבוגרים שהיא בלתי תלויה ובודקת את העניינים לגופו של עניין בצורה מקצועית. לכן התסקיר מגולל סיפור. את ההתרשמות הכללית, את המצב המשפחתי ובסוף אחרי שנשקלו כל השיקולים ההמלצה היא חד משמעית. אני מצטט. נמליץ על העדפה האפיק השיקומי וענישה שיקומית. הם ממליצים על הארכת המאסר המותנה. אין מחלוקת שעברו של הנאשם אינו מכביד. הנאשם נוהג משנת 2003. לעניין ההרשעה האחרונה הצהרתי שהצגתי גם בתיק המדובר , דובר על מסד ראיות מאוד בעייתי. עזיבת המקום לוותה בחזרה למקום התאונה. הגיע והתייצב , היה במשטרה ונתן עדויות. כמו שאין מחלוקת שלנאשם אין עבר פלילי, לא היה עבר פלילי ולא השתמש בסמים. בדיקת השתן יצאה נקייה. אותו אדם נורמטיבי שמכה על חטא בהזדמנות הראשונה בזמן שהוא נתפס ונמצא במעצר בפיקוח מלא כ- 5 חודשים אין לאדם כזה לאחר תסקיר כל כך ברור ומפורט שום טעם להיות מאחורי סורג ובריח. אנו מבקשים להאריך את המאסר על תנאי. לכבד את המלצת ק. המבחן. להסתפק בפסילה נמוכה ככל שניתן וקנס כספי נמוך. להסביר בצורה שלא משתמעת לשני פנים, הנאשם טעה, מכה על חטא, הודה וניתן לתת לו הזדמנות.
מדובר על הזדמנות התנהגותית ב- 16 מפגשים. יש צו מבחן בעניינו למשך שנה. אנו מוכנים לבדיקה.
הנאשם נמצא בפסילה החל מיום 28.10.15.

גזר - דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה בזמן פסילה ועבירות נלוות.

נאמר שוב ושוב על מסוכנותה של עבירת הנהיגה בזמן פסילה אשר יש בה גם צד של ביזיון החוק וזלזול בחוק.

לעניין נסיבות ביצוע העבירה, ה עבירה בוצעה יומיים טרם סיום תקופת הפסילה, ולטענת הנאשם מחמת טעות.

מתחם הענישה בגין עבירה זו מתחיל במאסר על תנאי ועד מאסר בפועל למשך שנה וחצי.

לעניין נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה – לחובת הנאשם מאסר על תנאי למשך 7 חודשים שהוטל עליו בגין אירוע של גרימת ת.ד. ועזיבת מקום תאונה ללא מסירת עזרה.

הנאשם נוהג משנת 2003 ופרט להרשעה אחרונה זו עברו התעבורתי אינו מכביד.

אין לחובתו עבר פלילי.

הנאשם הודה ולקח אחריות על התנהגותו בהזדמנות הראשונה. לפני תסקיר שירות המבחן אשר סוקר נסיבותיו האישיות של הנאשם, את הסיכון להישנות עבירה ואת הסיכוי לשיקום, ובסופו של דבר ממליץ על הארכת המאסר על תנאי , הטלת צו מבחן וצו של"צ. שירות המבחן ממליץ על העדפת אפיק שיקומי.

מאז ביצוע העבירה שהה הנאשם בתנאים מגבילים שהוקלו מפעם לפעם מבלי הפרתם.

מבלי שאני מתעלמת מחומרת העבירה של נהיגה בזמן פסילה ומחומרת ההרשעה הקודמת של הנאשם בגינה עומד ותלוי נגדו מאסר על תנאי להפעלה, אני סבורה בנסיבות המקרה שלפני ובמיוחד לאור המלצת שירות המבחן, כי יש מקום אכן להעדיף ענישה שיקומית.

נוכח האמור לעיל אני מטילה את העונשים הבאים:

אני מאריכה 7 חודשי מאסר על תנאי שהוטלו על הנאשם ביום 28.4.15 בתיק תעבורה 7258-07-14 בשנתיים נוספות.

11 חודשי פסילה בפועל.
הפסילה תחושב מיום 28.10.15 ללא חובת הפקדה.

4 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים.

קנס בסך 1800 ש"ח.
הקנס ישולם לא יאוחר מיום 1.7.16.
סכום הקנס יקוזז מסכום ההפקדה בתיק זה או בתיק המעצר הקשור אליו והיתרה תוחזר לנאשם, הכל בכפוף להוראות כל דין.

אני מטילה על הנאשם צו מבחן למשך שנה במסגרתו ישתתף הנאשם בקבוצה פסיכו חינוכית בשיתוף עם עמותת אור ירוק למניעת חזרתיות בעבירות תעבורה ומניעה פגיעה עתידית.

אני מטילה על הנאשם צו של"צ בהיקף של 150 שעות במסגרת של מרכז יום לקשיש בקרית עקרון בתפקיד אחזקה ועזרה לצוות המרכז.

אני מסבירה לנאשם את חובתו לעמוד בתנאי צו המבחן וצו השל"צ שאם לא כן ייגזר עונשו מחדש.

אני מבטלת את צו עיכוב היציאה מן הארץ. דרכונו של הנאשם יושב לו.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום י"ז אדר ב' תשע"ו, 27/03/2016 במעמד הנוכחים.

רות רז , שופטת

הוקלד על ידי טובה גבע


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אריק אטיאס
שופט :
עורכי דין: