ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמן סטל נגד שירות בתי הסוהר :

לפני כבוד הנשיא אברהם טל

העותר
נחמן סטל

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

נוכחים:
העותר
ב"כ המשיב עו"ד אוהד בוזי

פרוטוקול

העותר: חוזר על העתירה.

ב"כ המשיב: מגיש כתב תשובה.

העותר: עיינתי בכתב התשובה.
העתירה המנהלית היא נגד יאח"ס. אני מבקש לברר האם המשיב הוא מטעם יאח"ס או מטעם שב"ס.
בראש העתירה ציינתי בג"צ בירושלים. אני מבקש לדעת מדוע העתירה נדונה כאן.
בית המשפט אומר שהעתירה נגד יאח"ס תידון במעמד זה. אם כן, השאלה היא כיצד יכולה המשיבה לטעון בתשובה שמקום זה אינו האכסניה המתאימה לעתירה קבוצתית, הגם למנוע את הגשת העתירה בבג"צ בירושלים וגם לבקש למחוק אותה כי היא שייכת לבג"צ.
כיצד ניתן לתפוס את החבל משני קצותיו? המשיב לא מאפשר שאני אגיע לדיון בירושלים.
התלונה שלי כרגע היא שאני רוצה שהדיון ייעשה בבג"צ בירושלים. למה הדיון כאן ולא בירושלים? ואם הדיון כאן ולא בירושלים, איך אפשר למנוע ממני את האפשרות לגבי העתירה הקבוצתית.
אני ביקשתי תיקון כתב העתירה שיכלול גם את משטרת ישראל.
בתאריך 4.2.16 הגשתי בקשה למנהלת האגף שלי, שנוכחת היום בדיון, בבקשה להזמנת חוקר משטרת ישראל כדי להגיש תלונה אזרחית נגד דבר פלילי שעשה אזרח מסוים. עד היום לא קיבלתי תשובה. יש לשער שיכחישו את קבלת הבקשה הזו ולכן הם מסרבים לחתום על העתקי בקשות בניגוד להחלטות שיפוטיות רבות.
החלטת בית המשפט בבקשה לתיקון כתב העתירה הייתה שהבקשה תידון בזמן הדיון. אני חוזר על הבקשה. רוב טענותיי נגד יאח"ס הם גם נגד משטרת ישראל.
בכתב העתירה ציטטתי את הפקנ"צ המחייב הגעת חוקר יאח"ס וחוקר משטרה לאסיר המגיש תלונה. טענתי היא שהחוקרים לא מגיעים ברוב הפעמים.
ברוב הפעמים אין כל התייחסות של שב"ס לבקשת האסיר. לדוגמא, כמו הבקשה בעניין חוקרי המשטרה שלא קיבלתי עליה תשובה.
הגשתי את הבקשה בכתב. מציג את העתק הבקשה שהגשתי למנהלת האגף שתגיש חוקר משטרה.
גם כאשר יש התייחסות, כמו באירוע עם יאח"ס, יאח"ס מעבירים את הבקשה למשרד לביטחון פנים. על פי הפקודה, אני לא חייב לציין מהי התלונה. אני אפנה לסוהר נגד המפקד שלו? אני לא חייב לציין את התלונה. מדובר בחיסיון ביני לבין חוקר המשטרה שאסור לו לפרסם. אני לא רוצה שיידעו את זה. אם היה חובה עלי לפרט את התלונה, זה היה כתוב בפקודה.
הפקודה מחייבת שחוקר המשטרה יתייצב כאשר יש לי תלונה.
מר יואב קזז הוא אלוף טיוח התלונות נגד שב"ס. הוא מטייח אלפי תלונות בשנה. אני יושב כבר 8 שנים. שלחתי לו עשרות תלונות, תלונות מוצדקות עם עדים, תלונות מוצדקות לאור המציאות, והן מטויחות. אשתו סוהרת בכירה במעשיהו.
קזז שולח את קצין האסירים שהוא האחרון שידאג להבאת חוקר יאח"ס נגד האסירים שלו.
אני מתלונן נגד הנוהל להפנות תלונות אסירים לפני חקירתם למשרד לביטחון פנים. אני טוען גם נגד טלטול האסירים למעברים. כאשר חוקר יאח"ס כן מסכים כבר להגיע לקבל את תלונת האסיר, כשאני הייתי בכלא שאטה, הגשתי תלונה ליאח"ס נגד סוהר, טלטלו אותי 3 ימים ללא טלפון, ללא ארוחות בד"צ לצורך 20 דקות של תלונה. זה דבר לא סביר. על פי הפקודה, החוקר צריך להגיע אל האסיר. יהיו להם חיים קלים על חשבון סבל האסירים.
בתשובת המשיבה יש ציטוט של פסק דין בעליון בעניי מגדבה. אני לא מבין דבר מהציטוט ואני מבקש לקבל את פסק הדין במלואו, כפי שנקבע בתקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי.
אני מבקש פטור מאגרה מנימוקים אלו: אני ללא הכנסה חוץ מ-100 ₪ במדרשה, אשתי מקבלת הבטחת הכנסה ואני מתקיים מהפקדות שלה, קיומה של עילה המצדיקה את הטענות.
כל זה מוכיח ששב"ס, יאח"ס ומשרד לביטחון פנים עושים יד אחת כדי לסתום את פה האסיר ולמנוע ממנו את גישתו לערכאות. נוהל זה הוא נגד זכויות האדם וזכויות האסיר. מדובר בשיבוש הליכי חקירה ושיבוש הליכי משפט.
לאחרונה פורסם בדו"ח מבקר המדינה ששב"ס מסרב למסור למשטרה פרטי נהגי שב"ס שעברו עבירות תנועה. האם זו כנופיית החוק?
אני עותר לבית המשפט נגד יאח"ס, שב"ס וקזז, שלישיית כנופיית החוק המתעתעת את זכויות האסירים וסותמת את פיהם מהגשת תלונות.
אני מבקש פטור מאגרה, שהמשטרה תתערב בחקירה, חתימה על העתקי בקשות. הבקשה נעלמה. אני מבקש לחייב את מנהלת האגף שלי לחתום על העתקי הבקשות.
אני מבקש שיאח"ס לא יפנה תלונה למשרד לביטחון פנים רק אחרי קבלת התלונה מהאסיר. אני מבקש שקודם יחקרו אותי ביאח"ס ואחר כך יפנו למשרד לביטחון פנים.
אני מבקש לקבל את פנייתו של מר קזז לקצין האסירים וכן לקבל את העתק הראיון שלי עם קצין האסירים. כשאני מבקש ראיון עם מנהלת האגף היא לא מוכנה. אני רוצה לומר דברים ולא מאפשרים לי. מדובר בחסימת פיות.
אני מבקש לקבל את תוצאות הבדיקות שלי ביאח"ס ובמשטרה, לקבל את פסק הדין המלא המצוטט בכתב התשובה, מבקש לפסול את המשך כהונתו של קזז, אשתו סוהרת וזה ניגוד עניינים. אני מבקש להמציא למתלונן אישור מיידי על תלונתו מיאח"ס או מהמשטרה וליידע אותו על כל התקדמות החקירה, לקבל העתק מקצין האסירים ליאח"ס, לקבל את הנוהל הנזכר בסעיף 3 לכתב התשובה, הכל תחת תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי.
אני מבקש לקבל את החוק שהזכירה המשיבה לגבי מיקום הדיון בעתירה קבוצתית.

ב"כ המשיב: נכון להתחיל את הדיון בבקשת העותר לפטור מאגרה שהוגשה שלא כדין. כרגע יתרת הסכום בחשבון של העותר זה 245 ₪.
אני מתנגד להרחבת היריעה כפי שביקש העותר בבקשה לתקן את כתב העתירה שלו. הנושא של חוקר המשטרה והחתימות של חוקר המשטרה זה לא קשור לעתירה המקורית שהוגשה.


החלטה

העותר מרצה 13 שנות מאסר בגין עבירות מין והוא מבקש להורות ליאח"ס להגיע אליו ולקבל ממנו תלונות וכן להמציא לו אישורים וליידע אותו על תוצאות תלונותיו.

בגוף העתירה ובבקשה לתיקון העתירה מופיעות טענות נוספות שאינן נוגעות לנושא העתירה כפי שהוגדר בכותרת ומשכך אני מתייחס בהחלטתי זו לנושא העתירה שבכותרת ולטענת העותר לפיה הזמין באמצעות מפקדת האגף חוקר משטרה על מנת לקבל תלונה אשר גם לדבריו לא פירט את נושא התלונה, שאינה מופנית כלפי סוהר אלא כלפי אזרח.

המשיב טוען בכתב התשובה ובטיעוני בא כוחו בפניי כי העותר אכן הגיש תלונה ליאח"ס אך יאח"ס, גם מבלי שחקרה את העותר, החליטה להעביר את התלונה לטיפול היחידה לטיפול בתלונות אסירים במשרד לביטחון פנים.
קצין תלונות האסירים במשרד לביטחון פנים, מר יואב קזז, ביקש לראיין את העותר ולקבל ממנו פירוט אודות תלונתו אך העותר סירב לשתף איתו פעולה כאשר הוא טוען בפניי שאותו קצין תלונות מטייח את התלונות.

לאור עמדתו של העותר כלפי ניסיון קצין התלונות במשרד לביטחון פנים לברר את התלונה שהגיש ליאח"ס והועברה אליו, אין להלין על קצין התלונות שלא המשיך בבירור תלונתו של העותר.

כך גם אין להלין על מפקדת האגף שאליה פנה העותר, לטענתו, בבקשה להזמין חוקר כדי לחקור תלונה שיש לו כלפי מי שאינו סוהר מבלי שמסר לה, ולו בתמצית, את נשוא התלונה ואת נושא התלונה על מנת שתוכל ליידע את החוקר שאמור להגיע לחקור בתלונה את הפרטים המזעריים האלה.

העותר טוען כי מאחר והמשיב סבור שהעתירה היא עתירה קבוצתית אין מקומה להידון בבית משפט זה אלא בבג"צ אך מכתב התשובה עולה שהמשיב התייחס לדברי העותר בסיפא תלונתו שעתירה מנהלית זו תחול על כלל האסירים ואין לראות בכך משום ביטוי לעתירה קבוצתית.

לאחר שעיינתי בכרטיס התנועות הכספיות של העותר בשב"ס, הגעתי למסקנה כי אין כל נימוק לפטור אותו מתשלום אגרה.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה ומחייב את העותר בתשלום אגרה בגינה.


ניתנה והודעה היום, י"ג אדר ב' תשע"ו, 23 מרץ 2016, במעמד ב"כ המשיב והעותר.

אברהם טל , נשיא


מעורבים
תובע: נחמן סטל
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: