ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד גבריאל לאטי :

בפני כבוד השופטת רונית פוזננסקי כץ

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
גבריאל לאטי


נוכחים:
נציג המבקשת: רס"מ ישראל סיונוב
ב"כ החשוד: עו"ד יוסי סקה בשם עו"ד לאה סיגלר
החשוד הובא על ידי הליווי

פרוטוקול

נציג המבקשת:
חוזר על הבקשה. מגיש דו"ח סודי [ מסומן במ/1]. מפנה את ביהמ"ש לפעולות לביצוע. מדובר בהארכה שנייה. מפנה לפרוטוקול מ"ת, בו ביהמ"ש החיל את תנאי מעצר הבית, כלומר העבירה בוצעה תוך כדי ההפרה. אבקש להיעתר לשלושת הימים. מפנה למסמך מטעם התביעות, לגבי השלמת החקירה.

נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד:
ש. איפה הארוע התרחש, ביחס לבית בו היה אמור לשהות ?
ת. ברח' רזון 19 מקום הארוע.
ש. היכן החשוד צריך לשהות?
ת. רזון 19.
ש. איפה המתלונן גר?
ת. סליחה, אני מתקן, המתלונן גר ברזון 19 והחשוד בדימונה 7.
ש. מה הרקע לארוע?
ת. המתלונן הזעיק משטרה ב טענה שהחשוד רץ אחריו עם לום ברזל מאחר וצעק כלפיו גנב כי חשד שיום לפני זה פרץ לרכב אביו.
ש. תאשר שהחשוד הותקף על ידי המתלונן?
ת. הוא טוען כך.
ש. החשוד נחקר באזהרה ושוחרר?
ת. כן.
ש. היו מעורבים נוספים או עדים נוספים?
ת. כן, עדים נוספים.
ש. גביתם מהם עדויות?
ת. מפנה את ביהמ"ש לעדויות ולמזכרים שניסו לאתר עוד עדים.
ש. תאשר שחלק מהעדים מוסרים כי המתלונן תקף את החשוד?
ת. נכון.
ש. ביום שישי מסרתם שיש לכם ארבע פעולות לביצוע, נכון?
ת. אם כך נמסר, אז כן.
ש. כמה בוצעו?
ת. איתור עדים בוצע. שתי פעולות בוצעו.
ש. למה השתיים האחרות לא בוצעו?
ת. נעשו נסיונות. אזכיר רק שכל זה נעשה תוך כדי הפרת מעצר הבית. מפנה את ביהמ"ש למא"ת ור"פ.

נציג המבקשת מסכם:
חוזר על הבקשה ומבקש להיעתר לבקשה במלואה.

ב"כ החשוד מסכם:
המתלונן הוא בעל עבר פלילי.
אני שומע את חברי, ואיני יכול להתרשם שיש פה באמת עבירת תקיפה. מדובר בגרסה מול גרסה, לאור העדויות האובייקטיביות החשוד הותקף על ידי המתלונן לכאורה, כאשר החשוד האחר שוחרר, והחשוד הזה מוסר שכל חלקו הוא שיצא לקבל טיפול במתאדון, אין פה משהו שמצדיק את המשך מעצרו. החשוד לא יצא כדי לתקוף אותו. ההפרה נועדה כדי לגשת למרכז טיפול במתאדון.

נציג המבקשת:
לשאלת ביהמ"ש, מה נעשה בתיק, אני מפנה למזכר.


החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצרו של החשוד, שנעצר בחשד לביצוע עבירות של איומים, הפרת חובה חקוקה ותקיפה סתם.

עניינו של החשוד נדון לראשונה ביום 25/03/16 בפני כבוד הש' מלמד, אשר מצא קיומו של חשד סביר. כמו גם הפרה של תנאי מעצר הבית בהם שוהה החשוד במסגרת תיק אחר המתנהל כנגדו.

מאז הוארך מעצרו של החשוד ניסתה המשטרה לבצע פעולת חקירה אחת אשר לא צלחה ומעבר לכך לא חלה כל התקדמות בחקירה. ערה אני לכך כי לחובתו של החשוד רישום פלילי מכביד הכולל מאסר מותנה וכן שעליו לשהות בתנאי מעצר בית אותם לכאורה הפר. ואולם, משלא התרשמתי כי חלה התקדמות כלשהי בפעולות החקירה ומשהחשד הסביר לא התחזק ומלכתחילה אינו עושה רושם מוצק למדי, מצאתי כי ניתן להסתפק במקרה זה בחלופת מעצר הולמת והרמטית.

בהקשר זה לא למותר לציין, כי על פי הוראות הדין, מעצר שלפני הגשת כתב אישום נועד לצרכי חקירה בלבד, להבדיל מצרכי ענישה או הרתעה.

השאלה הטעונה הכרעה בבקשה זו אינה, אפוא, אם החשוד ראוי לעונש בגין המעשים שבביצועם נחשד או אם יהא במעצרו כדי להרתיע עבריינים-בכוח, אלא אך ורק אם מעצרו אמנם חיוני ונדרש לצרכי החקירה. יתר על כן, כמצוות המחוקק, גם בהתקיים חשד סביר ועילת מעצר, על בית המשפט לבחון אם ניתן להשיג את מטרת המעצר האמורה בדרך חלופית של שחרור בערובה ובתנאים אשר פגיעתם בחירותו של החשוד פחותה מזו של מעצר.

והנה, עיון ברשימת פעולות החקירה הנדרשות, אשר הוצגה לפניי, מעלה כי מדובר בפעולות חקירה שניתן למנוע את שיבושן באמצעות קביעת תנאי שחרור וחלופת מעצר מתאימה.

אשר על כן אני מורה בזה על שחרורו של החשוד בערובה ובתנאים, כדלקמן:

התחייבות עצמית על סך של 5,000 ₪.

ערבות צד ג' על סך של 2,500 ₪. ערב צד ג' יכול שתהא הגב' עומר עופרה, ת"ז XXXXXX174, טל': 054-XXXX829, והגב' לטי רחל, ת"ז XXXXXX033, טל': 050-XXXX369.

הפקדה במזומן בסך של 2,000 ₪. הפקדה של 1,000 ₪ יהוו תנאי לשחרור והיתרה תופקד עד ליום 28/03/16 בשעה 12:00.

איסור יצירת קשר כלשהו, ישיר או עקיף, עם מי מהמעורבים הנוספים בפרשה – דהיינו: חשודים, עדים או מתלוננים – וזאת למשך 30 יום מהיום.

הרחקה מכל מקום בו שוהה המתלונן, למרחק שלא יפחת מ-100 מ', למשך 30 יום מהיום.

מעצר בית מוחלט עד ליום 31/03/16 בשעה 12:00. מעצר הבית יהא בבית אמו, הגב' לאטי רחל, ברח' דימונה 7, דירה 3, תל-אביב.

על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשוד ביצוע שלוש שיחות טלפון על חשבון המדינה, לרבות לטלפונים ניידים, לצורך הסדרת תנאי השחרור שנקבעו לעיל.

ככל שהטלפון הנייד של החשוד מצוי בפיקדון שבבית המעצר, על שלטונות בית המעצר לאפשר לחשוד לעיין בספר הטלפונים שבטלפון הנייד המופקד כאמור.

בהיעדר ערבויות ייעצר החשוד ויובא בפני שופט עד ליום 28/03/16 בשעה 12:00.

ניתנה והודעה היום י"ז אדר ב' תשע"ו, 27/03/2016 במעמד הנוכחים.

רונית פוזננסקי כץ , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: גבריאל לאטי
שופט :
עורכי דין: