ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק נהרי נגד דולב חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המבקש: יצחק נהרי

נגד

המשיבים: 1. דולב חברה לביטוח בע"מ
2. דוד קובני

בקשה לפטור מערבון

בבית המשפט העליון

החלטה

ניתן בזאת פטור למבקש מהפקדת עירבון.

למעשה, אין חולק כי מצבו הכלכלי של המבקש הוא בכי רע. הוא אינו יכול לעמוד בנטל הכספי הכרוך בהפקדה. העובדה שמדובר בבקשה לתת רשות (ושעת הערעור בזכות יכול שעוד תגיע) אינה טעם לנעילת שער.

זאת ועוד, הדלות של המבקש בולטת עוד יותר בהתחשב בטיב ההליך (נזקי גוף) ומעמד היחסי של בעלי הדין. בבש"א 7662/00 כנעאן מחמוד נ' הסנה חברה לביטוח, נקבע:

בידי חברות הביטוח די אמצעים לוודא כי חובות שונים, לרבות אלה שמקורם בהוצאות משפט, יפרעו. החברות עוסקות בדרך השגרה בהפעלת כוח התביעה לשם מימוש זכותן. הן נהנות, אגב כך, ממערכת אכיפה משוכללת. הן עצמן פטורות מחובות המוטלות על בעלי דין אחרים, וזאת במישורים שונים, לרבות מישור הערבון. על כן, שומה עליהן לנהוג במדיניות נאותה וביד רחבה, כלפי בעלי הדין האחרים, המצויים בעמדת נחיתות כלפיהן, על מנת שלא תחסם זכות הגישה של אותם בעלי דין לבית המשפט.

ודוק: אין ללמוד מדברים אלה כי חברות הביטוח זוכות ליתרונות מסוימים, ללא הצדקה. אני ער לכך שהפטור מחובת הפקדת העירבון מבוסס על מצבן הכלכלי של חברות הביטוח, ועל נוהגן המושרש לקיים החלטות של בית משפט במועדן. גם לא ניתן לומר כי חברות הביטוח אינן זכאיות להגנות הדיוניות הנתונות לא ניתן לומר כי חברות הביטוח אינן זכאיות להגנות הדיוניות הנתונות למערערים אחרים, לרבות בנושא העירבון. אין להצדיק מצב שבו חברות הביטוח יאלצו ללכת אחר החייבים, ולהשקיע משאבים מיותרים בגביית חובות. עצם העובדה כי החברות טרודות ממילא בהליכים שונים, אינה יכולה לשמש הצדקה להכבדה נוספת שעניינה הליכי גביית הוצאות.

ברם, יתרונן של חברות הביטוח יכול לאפשר, במקרים מיוחדים, התחשבות במצבו של בעל הדין האחר. חברות הביטוח בהיותן מפזרות סכונים מובהקות, אינן נמשלות לבעל דין בעל "ריב" אחד, אשר יש לעשות הכל על מנת לחסוך ממנו את הצורך להתייגע פעם נוספת בהליכים משפטיים.

זהו גם המקרה כאן. טענת העדר הסיכוי אינה יכולה לשנות ממסקנה זו, שכן עיון בבקשה אינו מלמד כי ראוי לשלול מראש את השאלה המועלית, בשל בעיה בהפקדת העירבון.

ניתנה היום, כו' בניסן תשס"א, 19 באפריל 2001.

בעז אוקון, שופט
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 01021310.D02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: יצחק נהרי
נתבע: דולב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: