ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל נגד החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי... :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערים: עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ואח'

נגד

המשיבים: 1. החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר
העתיקה בי-ם
2. הקרן לירושלים
3. עירית ירושלים
4. ראובן שלום
5. יצחק פייטליס
6. מרדכי בורוכוב

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל - 6 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 2 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 17.5.01.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 11.6.01.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם יחפצו המערערים בכך, עד יום 21.6.01.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ"ו בניסן תשס"א; 19 באפריל 2001.
בעז אוקון, רשם

________________
העתק מתאים למקור 01005500.D05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: עזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל
נתבע: החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר
שופט :
עורכי דין: