ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלקום ישראל בע"מ נגד יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה :

החלטה בתיק בג"ץ 6477/08 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן
כבוד השופט י' עמית
כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקשת ברע"פ 5192/08:
סלקום ישראל בע"מ

המבקשת ברע"פ 5201/08 וברע"פ 5212/08:
פלאפון תקשורת בע"מ

המבקשת ברע"פ 5213/08:
פרטנר תקשורת בע"מ

העותרים בבג"ץ 6477/08:
1. מרכז השלטון המקומי בישראל

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

3. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

4. הועדה המקומית לתכנון ובניה, רעננה

5. הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמת-גן

העותרים בבג"ץ 5045/09:
1. הפורום לסלולאריות שפויה

2. אבי דבוש

נ ג ד

המשיבים ברע"פ 5192/08:
1. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

3. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמת-גן

4. הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמת-גן

המשיבים ברע"פ 5201/08:
1. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה

המשיבים ברע"פ 5212/08:
1. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמתן-גן

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה, רמת-גן

המשיבים ברע"פ 5213/08:
1. מדינת ישראל

2. יוסף מרגושס

המשיבים בבג"ץ 6477/08:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

3. סלקום בע"מ

4. פלאפון תקשורת בע"מ

5. פרטנר תקשורת בע"מ

6. הוט מובייל בע"מ (לשעבר מירס תקשורת בע"מ)

7. גולן טלקום בע"מ

המשיבים בבג"ץ 5045/09:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. הועדה הבינמשרדית לבחינת סוגיית התקנית אנטנות סלולר

3. שר הפנים

4. שר התקשורת

5. השר להגנת הסביבה

6. שר הבריאות

7. פרטנר תקשורת בע"מ

8. סלקום ישראל בע"מ

9. פלאפון תקשורת בע"מ

10. הוט מובייל בע"מ (לשעבר מירס תקשורת בע"מ)

11. גולן טלקום בע"מ

בקשה מיום 19.11.2015 מטעם המשיבות 5 ו-6 בבג"ץ 6477/08 והמשיבות 7 ו-10 בבג"ץ 5045/09 לצמצום הצו הארעי; בקשה מיום 5.1.2016 מטעם המשיבה 3 בבג"ץ 6477/08 והמשיבה 8 בבג"ץ 5045/09 לצמצום הצו הארעי; ובקשה מיום 12.1.2016 מטעם המשיבה 4 בבג"ץ 6477/08 והמשיבה 9 בבג"ץ 5045/09 לצמצום הצו הארעי

בשם המשיבות 5 ו-6 בבג"ץ 6477/08
והמשיבות 7 ו-10 בבג"ץ 5045/09:

עו"ד יעקב כהן; עו"ד יובל גיא

בשם המשיבה 3 בבג"ץ 6477/08 והמשיבה 8 בבג"ץ 5045/09:
עו"ד יוסי כץ

בשם המשיבים 1-2 בבג"ץ 6477/08 והמשיבים 1-6 בבג"ץ 5045/09:
עו"ד ענר הלמן

בשם המשיבה 4 בבג"ץ 6477/08 והמשיבה 9 בבג"ץ 5045/09:

עו"ד איל רוזובסקי; עו"ד גיא צפריר; עו"ד אלי בורשטין

החלטה

1. ביום 16.9.2010 ניתן צו ארעי שאסר על חברות הסלולר להקים מתקני גישה אלחוטיים (להלן גם: מתקני גישה או מג"א) לתקשורת סלולרית בפטור מהיתר בנייה, צו אשר צומצם וסויג במספר נקודות במסגרת החלטות מאוחרות יותר.

2. ביום 19.11.2015 הגישו פרטנר תקשורת בע"מ והוט מובייל בע"מ (להלן: פרטנר והוט-מובייל) בקשה לצמצום נוסף של תחולת הצו הארעי, באופן שיאפשר להן לבצע שינויים הנדסיים-טכניים במתקנים הקיימים. במסגרת הבקשה צוין גם כי "יכול ויהא צורך להעתיק כמות קטנה של מתקנים בהיקף של עד 10% מכלל המתקנים למיקומים חלופיים". בתגובת המדינה אשר צורפה לבקשה, התנתה המדינה את הסכמתה לצמצום הצו במספר תנאים, וביניהם כך ש"בתום שנה מיום צמצום הצו הארעי [...] פורקו והוסרו על-ידי החברות לכל הפחות 300 מג"אות" (סעיף ה' למכתב מיום 15.11.2015).

3. ביום 5.1.2016 הצטרפה לבקשה גם סלקום ישראל בע"מ (להלן: סלקום), אשר ביקשה כי הצמצום המבוקש בתחולת הצו הארעי יחול גם עליה, אך זאת מבלי שתחול ההתניה לפירוק מתקני גישה, בהתאם לנימוקים שפירטה בפסקה 6 לבקשתה.

4. ביום 6.1.2016 הורינו למבקשות עד כה להבהיר פרטים שונים ביחס לבקשתן להעתיק חלק מהמתקנים הקיימים למיקומים חלופיים שבהם לא קיימים כיום מתקנים (להלן: המיקומים החדשים).

5. ביום 20.1.2016 הודיעונו פרטנר והוט מובייל כי אין ביכולתן לפרט בשלב זה ביחס למיקומים החדשים, מאחר שאלה טרם נקבעו על-ידן, ותוך התייחסות לכך שהבחירה במתכונת של העתקת מיקומים צפויה להיות חלופה אחרונה בעדיפותה, בין השאר בהתחשב בעלויות הכרוכות בה. בהתאם לזאת התבקשנו לאשר את הבקשה מיום 19.11.2015 או, לחלופין, לקבוע מנגנון עדכון שיאפשר למבקשות לעדכן את בית המשפט "לפני או לאחר העתקת המתקנים". ביום 21.1.2016 הודיעה גם סלקום כי אין ביכולתה להכין בשלב הזה תכנית מלאה למיקומים החדשים.

6. בין לבין, ביום 12.1.2016 הגישה גם פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: פלאפון) בקשה דומה לזו של סלקום ישראל בע"מ לצמצום תחולת הצו, ואף היא ביקשה כי לא תוחל עליה החובה לפרק חלק ממתקני הגישה, תוך מתן טעמים לכך כמפורט בסעיף 39 לבקשתה. פלאפון הדגישה כי בשונה מפרטנר והוט מובייל, היא אינה מבקשת להקים מתקני גישה חדשים.

7. ביום 27.1.2016 הורינו למדינה להגיב לבקשותיהן של סלקום ופלאפון לצמצום הצו הארעי גם ביחס אליהן, תוך התייחסות לדרישתן שלא לפרק חלק ממתקני הגישה בהם הן מחזיקות. ביום 10.3.2016 התקבלה תגובת המדינה, ובה היא הסכימה כי צמצום הצו הארעי יחול גם על סלקום ופלאפון, בתנאים שהוצבו על ידה לפרטנר ולהוט מובייל – וזאת, מבלי שההתניה בדבר צמצום כמות המג"אות בתוך שנה תחול ביחס אליהן, כפי שהיא חלה ביחס לפרטנר והוט מובייל. עם זאת, המדינה סייגה את הסכמתה בכך שהצמצום בכל הנוגע לשינויים הטכניים-הנדסיים המבוקש במג"א מסוים יהיה מותנה בהתקיימות אחת המגבלות המוצעות על ידה בסעיף 5 לתגובתה ביחס לאותו מג"א מסוים. נוכח ההבחנות שהציעה, המדינה התבקשה על ידינו להבהיר מה הטעם להבחנות אלה. ביום 22.3.2016 הוגשה תגובה המשלימה של המדינה, בה הוסבר כי הטעם להבחנות נעוץ בעובדה שפרטנר והוט מובייל התקשרו בהסכם לשיתוף רשתות ופועלת במסגרת רשת משותפת, בעוד שפלאפון וסלקום אינן פועלת במסגרת רשת משותפת ועל כן התנאי של צמצום מספר המג"אות אינו רלבנטי לגביהן.

8. לאחר עיון בהודעות על נימוקיהן, החלטנו כי יש לקבוע מנגנון עדכון לפיו יהיה על המבקשות להגיש הודעה מעדכנת על העתקת מתקנים לבית המשפט וליתר בעלי הדין אחת לשלושה חודשים. ההודעה תכלול פירוט ביחס לכל המתקנים שהמבקשות העתיקו, ובכלל זאת מיקומי המתקנים החדשים ומאפייניהם ומיקום שממנו הועתקו. המבקשות פרטנר והוט מובייל יוסיפו ויעדכנו בהודעתן האמורה גם בדבר מתקני הגישה שפורקו והוסרו במהלך אותה תקופה של שלושה חודשים.

9. לפיכך, הצו הארעי מיום 16.9.2010 יצומצם במובן זה שיותר למבקשות לבצע את יתר הפעולות המנויות בסעיף 8 לבקשה מיום 19.11.2015 – כאשר ביחס לפרטנר והוט מובייל, הצמצום יעשה בכפוף לתנאים שפורטו במכתבו של ב"כ המדינה מיום 15.11.2015 שצורף לבקשתן; וביחס לסלקום ופלאפון, הצמצום יעשה בכפוף לתנאים שפורטו בתגובת המדינה מיום 10.3.2016.

ניתנה היום, י"ט באדר ב' התשע"ו (29.3.2016).ת


מעורבים
תובע: סלקום ישראל בע"מ
נתבע: יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
שופט :
עורכי דין: