ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דיור ב.פ. בע"מ נגד פורמלי עמותת אור חדש לבוניך לפתרון :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המערערת: דיור ב.פ. בע"מ

נגד

המשיבות: 1. פורמלי עמותת אור חדש לבוניך לפתרון
מצוקת הדיור לנזקקים
2. פסגת אשדוד הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
3. פורמלי חן גל השקעות ומסחר בע"מ
4. פורמלי ב.ד. מרום בנין השקעות ומסחר בע"מ
5. פורמלי קי.בי.עי.קבוצת בוני ערים בע"מ
6. כונס הנכסים הרשמי

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערת והמשיבות יוגבל ל - 10 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערת ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערת תגיש את סיכום טענותיה עד יום 7.6.01.

4. המשיבות תגישנה את סיכום טענותיהן עד יום 22.7.01.
5. סיכומי תשובה יוגשו, אם תחפוץ המערערת בכך, עד יום 1.8.01.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
9. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 24.10.01 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ט בניסן תשס"א; 22 באפריל 2001.
בעז אוקון, רשם


_________________
העתק מתאים למקור 00024280.D01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: דיור ב.פ. בע"מ
נתבע: פורמלי עמותת אור חדש לבוניך לפתרון
שופט :
עורכי דין: