ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרמון יניב נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשים: 1. כרמון יניב
2. עמוס יניב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בקשה למינוי אפוטרופוס לדין
מטעם היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד רחל לוברמן

בשם המשיב: עו"ד זיוה שמחה

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפני בקשה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, המשיב בבקשה לקביעת שיפוט, לשקול את הצורך במינוי אפוטרופוס לדין למבקש מס' 1 (להלן: המבקש), בהליכי התרת הנישואין, שבינו לבין המבקשת מס' 2 (להלן: המבקשת). למבקש מונה אפוטרופוס על ידי בית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז. האפוטרופסות על המבקש נתנה לעמותת ש.פ.ר. עמותה למען שירותי אפוטרופסות (להלן: עמותת שפר). המשיב מציין כי מבדיקת הבקשה ונספחיה עלה כי לכאורה, אין זהות באינטרסים בין המבקש והמבקשת, וכי למען הסר ספק של ניגוד אינטרסים בין הצדדים ולטובתו של החסוי, מבקש הוא כי יישקל הצורך במינוי אפוטרופוס לדין למבקש.

2. המבקשים מבקשים לדחות הבקשה. בתגובה מטעמם צוין, כי הפניה לבאת כוחם, עו"ד רחל לוברמן נעשתה בעקבות המלצתה של עמותת שפר, על מנת לנסות להגיע להסכמה לעניין הגירושין, חלוקת הרכוש והמזונות, בדרך של גישור. המבקשים אכן הגיעו להסכם גירושין ויחסי ממון, וההסכם אף אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה, וניתן לו תוקף של פסק דין. נוכח הסכמתם של בני הזוג להתגרש, ומאחר שאין הם בני אותה עדה דתית, הגישו הבקשה דנן לקביעת מקום שיפוט, באמצעות באת כוחם. בעקבות פנייתה של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, פנו המבקשים וקיבלו את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה לצורך הגשת הבקשה דנן. באשר לייצוג המבקש בהליכים דנן החליט בית המשפט, כי עמותת שפר תבחן האם יש צורך בהפרדת הייצוג בין המבקש למבקשת. בתגובה נמסר, כי עמותת שפר שקלה הענין והחליטה כי אין צורך בייצוג נפרד. זאת, משום שבשלב זה של ההליך, לאחר שהסכם הגירושין בין בני הזוג קיבל תוקף של פסק דין, וכבר התבצע בפועל, לא נשאר, אף לא למראית עין, כל ניגוד עניינים בין בני הזוג. עמדתה היא, כי ייצוג נפרד יביא לסרבול נוסף וגם להוצאות נוספות ומיותרות לחלוטין.

3. לאחר ששקלתי הבקשה הגעתי למסקנה כי אין צורך במקרה דנן למנות למבקש אפוטרופוס לדין. אכן, מן הראוי למנות אפוטרופוס לדין במקרה שקיים ניגוד אינטרסים בין הצדדים. עם זאת, כל מקרה צריך להיבחן לגופו ולנסיבותיו. בין היתר יש להתחשב בכך, שמינויו של אפוטרופוס כרוך בהוצאות נוספות עבור בני הזוג. במקרה דנן, בית המשפט לענייני משפחה אשר מנה את עמותת שפר כאפוטרופא למבקש, סבר להשאיר עניין זה להחלטתה. עמותת שפר שקלה העניין והחליטה כי אין צורך בייצוג נפרד. נימוקי ההחלטה, בנסיבות העניין, הנם סבירים, ולא מצאתי כי מתקיימים במקרה זה טעמים אשר יש בהם כדי לחייב לסטות הן מהחלטת בית המשפט לענייני משפחה והן משיקול דעתו של מי שמונה כאפוטרופוס לחסוי.

לפיכך, הבקשה נדחית. ההליכים בתיק יימשכו כמקובל.

ניתנה היום, כ"ט בניסן התשס"א (22.4.2001).
א
_________________
העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99070350.A02/דז/

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: כרמון יניב
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: