ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב כהן נגד מנהל מס שבח ומקרקעין :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: זאב כהן

נגד

המשיב: מנהל מס שבח ומקרקעין - מחוז תל אביב

בקשה להחזרת עמ"ש 319/99 לבית המשפט
המחוזי בתל-אביב

בשם המבקש: עו"ד הנריק רוסטוביץ

בשם המשיב: עו"ד לילך דיין

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה "להחזרת עמ"ש 319/99 לבית המשפט המחוזי בתל-אביב". המבקש הגיש ערר מס שבח על החלטת המשיב. הערר נפתח כערר 1018/00 בפני ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. המבקש סבר כי מדובר בטעות ופנה לוועדה בבקשה להחזיר את תיק הערר לתל-אביב. הבקשה, וכן בקשה נוספת שהגיש, נדחו. לטענת המבקש, פתיחת התיק בבאר-שבע נעשתה מחמת טעות שכן לא ניתנה החלטה על ידי בית משפט זה על העברתו של התיק לבאר-שבע ולפיכך הסמכות לדון בו היא של ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל-אביב. עוד טען, כי כל ההחלטות שניתנו בבאר-שבע אינן תקפות. לפיכך, מבקש הוא להורות על השבתו של תיק הערר לועדת הערר בתל-אביב.

המשיב טוען, כי מהטעמים שהובאו בתגובתו לבקשה קודמת להעברת מקום דיון (בש"א 7857/98), ומטעמי ההחלטה שניתנה בה, הוא סבור, כי אף בערר דנן נכונה העברת הדיון לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. עם זאת מסכים המשיב עם טענת המבקש, כי לא ניתנה החלטה פורמלית של בית המשפט העליון בדבר העברת תיק זה לבאר שבע, שכן תיק זה הוגש מאוחר לעררים שמקום הדיון בהם הועבר בהחלטה הקודמת. בנסיבות אלה, מבקש המשיב, כי תינתן החלטה לפיה, גם תיק זה יידון בפני ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. התאפשר למבקש להגיב על בקשה זו של המשיב. בתגובתו טען, כי הסמכות לדון בבקשה להעברת מקום הדיון מתל-אביב לבאר שבע נתונה לועדת הערר בתל-אביב, ואולם, בקשה שכזו לא הוגשה.

לאחר שעיינתי בחומר שבפני הגעתי לכלל מסקנה, כי דין בקשת המבקש להידחות ואילו דין בקשת המשיב להתקבל. אכן, על המשיב היה להקדים ולהגיש בקשה להעברת מקום הדיון. עם זאת, נוכח הטעמים והנימוקים שהובאו בהחלטתי בבש"א 7857/98, ומשלא נטען כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להשליך לעניין זה, הרי שאף במקרה דנן אין מקום לקיום הדיון בוועדת הערר בתל-אביב. באשר לטענת הסמכות שהעלה המבקש, הרי שכבר בהחלטה בבש"א 7857/98 נקבע, כי קיימת סמכות להעברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-, וזאת מכוח היקש. לפי סעיף זה, הסמכות להורות על העברת מקום דיון, בנסיבות מעין אלו, נתונה לנשיא בית המשפט העליון או למשנה לנשיא.

על כן, ובהתחשב בכך שעררים קודמים שהמבקש הנו צד להם מתבררים בפני ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, אני קובע שאף ערר זה יידון שם. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט בניסן התשס"א (22.4.2001).

א
_________________
העתק מתאים למקור 01009720.A03 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: זאב כהן
נתבע: מנהל מס שבח ומקרקעין
שופט :
עורכי דין: