ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון תמר נגד ע"י עוה"ד ישי שריד :

לפני כבוד ה שופט צבי פורר
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון תמר, רמת הנגב
ע"י עוה"ד יגאל מינדל

נגד

הנאשמים
.1 אנגל מחקר ופיתוח (1993) בע"מ

.2 יעקב אנגל- בעצמו
ע"י עוה"ד ישי שריד

פרוטוקול

עו"ד שריד:
הייתה הנחיה או בקשה של כבוד השופט דנינו לנסות ולהגיע להסדר. לא הצלחנו להגיע עם התביעה להסכמה, הוגשה בקשה לעיכוב הליכים, והבקשה של חברי הייתה לעניין ההנחיה של כבוד השופט דנינו, עד היום לא קיבלנו בקשה או החלטה לעיכוב הליכים.

ב"כ המאשימה:
עו"ד שריד הוא עד תביעה.

ב"כ הנאשמים:
אין לי התנגדות שיוגשו המכתבים.

ב"כ המאשימה:
אנחנו נבקש לחקור אותו בחקירה ראשית.


החלטה

לאור העובדה שעו"ד שריד שלח מכתבים ליחידה החוקרת במהלך החקירה ולאור העובדה שעו"ד שריד לא מתנגד להגשת המכתבים אותם שלח, הרי שהדרישה להעמידו במצב שבו הוא משמש כעד תביעה היא לא סבירה.

בנסיבות העניין מורה על מחיקת עו"ד שריד מרשימת עדי התביעה.

אין זה ראוי שעו"ד שמייצג נאשמים במסגרת חקירה עלול למצוא את עצמו כעד תביעה מעיד נגד לקוחו.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

ע.ת. 1 דוד סלוטקי (לאחר שהוזהר כחוק):
ח.ר:
ש. תאמר לביהמ"ש מה מקצועך ועיסוקך?
ת. מהנדס מיכרות ומחצבים.
ש. מציג בפניך בקשה להיתר תסביר מה הקשר שלך לבקשה הזו?
ת. אני עורך הבקשה.
ש. הבקשה למה?
ת. מה שכתוב בבקשה, בקשה להיתר בניה.
ש. המערכת הזו מבחינת גודל מה ההיקף שלה?
ת. הכל כתוב, שטח הבניה 422.7 דונם שזה 0.15 אחוזים משטח המגרש. אני קורא מתוך התוכנית.
ש. המתקן עצמו מה גודלו?
ת. 422.7 מ"ר.
ש. לאיזה גובה הוא אמור להגיע?
ת. זה בנוי מכמה מתקנים, נראה לי שהחלק הכי גבוה הוא 11.4 מ'.
ש. אם אנחנו מסתכלים על גיליון 5, רואים כאן שופל ומשאית?
ת. זה רק לצורך הדגמה.
ש. איך זה יחסית לא בקנה מידה נכון?
ת. יש כל מיני שופלים, לפי התסריט הוא בגובה 4 מ' בערך וזה סביר.
ש. מהי העלות של הקמת מתקן בגודל הזה?
ת. אין לי מושג.

ב"כ הנאשמים
עד זה לא מסר הודעה ואנו הבנו שהוא אמור להעיד לצורך הגשת הבקשה להיתר. כל עוד הוא מעיד על ההיתר אין לי התנגדות, אך כאשר מדובר בשאלות שהם מעבר למה שקשור להיתר לכך אני מתנגד.

ש. מי הזמין את העבודה הזו?
ת. חברת אנגל נאשמת 1.
ש. עם מי מהנאשמת הסדרת את עניין התשלום לעבודה שלך?


החלטה
ב"כ הנאשמים התנגד לשאלות שאינן נמצאות בחומר החקירה. עולה כי העד הזה זומן אך ורק לצורך הגשת התוכנית. הואיל ולמעשה חלק זה אף אינו שנוי במחלוקת, אינני מתיר את השאלה.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך
ש. מה הייתה המעורבות שלך מעבר לבקשה להיתר?
ת. לא הייתה.

ב"כ המאשימה:
מבקש להגיש את הבקשה להיתר.


החלטה
ההיתר יסומן ת/ 1.

ב"כ המאשימה יגיש עותק סרוק אשר יסומן גם הוא ת/ 1 לנ"ט המשפט.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

ח.נ:
ש. האם נכון שלעבודה זו ניתן היתר בניה?
ת. כן.
ש. האם זה היתר הבניה מה שאני מציג בפניך?
ת. כן.


החלטה

היתר הבניה יסומן נ/ 1 ויסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך
ש. מכל השטח הגדול שמפורט בתשריט הבקשה היא רק למה שמסומן בתוך העיגול הצהוב?
ת. בתוך העיגול הצהוב ישנו שרטוט של המתקן כולו שהוקם.
ש. האם נכון שבתוכנית המקורית של המחצבה אושרה הצבת מתקנים?
ת. כן.
ש. אך היה צריך להגדיר באופן מפורש היכן הם יוצבו?
ת. נכון. גם הייתה בעיה של אחוזי בנייה. ואת זה היה צריך להסדיר.
ש. לצורך זה אתה הגשת בקשה לאישור תוכנית לוועדה ?
ת. אני הכנתי את התוכנית הזו והתוכנית הזו אושרה בוועדה מחוזית. בערך בנוב' או דצמבר 2012.
ש. יש שני תאריכים למעלה חותמת של הועדה המחוזית ביום 10.09.12 נכון ומה זה התאריך למטה 21.11.12?
ת. אז הוחלט שהתוכנית לא טעונה אישור השר.

ב"כ הנאשמים:
אבקש להגיש את זה.


החלטה
הוראות התוכנית מסומנת נ/ 2 ותסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך
ש. מציג בפניך מסמך של לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום מיום 13.09.12, בסיכום המסמך הזה נכתב שהוועדה מחליטה לאשר את התוכנית בכפוף לתיקונה כאמור?
ת. חייב להיות מסמך נוסף שמאשר את התוכנית. אך זה אישור טנטטיבי.

ב"כ הנאשמים:
מבקשים להגיש את התוכנית.


החלטה

מכתבה של הגב' אפרתי לנאשמת 1 מיום 13.09.12 מסומן נ/ 3 ויסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך
ש. עם נאשמת 1 עם מי היית בקשר לפרויקט הזה?
ת. בעיקר עם איציק עמיאל.
ש. מאשמים את יעקב אנג'ל אישית על כך שהוא היה אחראי לעבודה הזו וטיפל בה האם זה נכון?
ת. לא. אני לא פגשתי אותו בעניין הזה.
ש. מי שנתן לך הנחיות בעניין הפרויקט הזה זה מר עמיאל?
ת. כן.
ש. למי דיווחת על ההתקדמות בהליכים?
ת. רק למר עמיאל.
ש. מה אתה יודע על מחלוקת בין נאשמת 1 לבין המועצה האזורית תמר בענין ארנונה ידוע לך?
ת. יש כל מיני בעיות מדי פעם, באופן כללי מדי שנה היו מגישים את הערכה שלהם. אני הייתי מעורב אישית בהשגות.
ש. באיזה דרך הייתה מעורב, המחלוקת הייתה על השטח של העובדים?
ת. כן.
ש. אתה נתת חוות דעת מטעם נאשמת 1 במחלוקת לענין הארוננה ?
ת. כן.
ש. אתה אומר זה חוזר על עצמו מדי שנה?
ת. כן. אנו מעבירים על גודל שטחי הכרייה שעבורם נדרשת הארנונה.

ח.ח:
אין.

ע.ת. 2 ישראל שאולי (לאחר שהוזהר כחוק)
ח.ר:
ש. תספר לנו מי אתה ומה מקצועך?
ת. אני מהנדס בניין.
ש. מציג לך בקשה להיתר ששמך מופיע עליה (ת/ 1), אתה מכיר את הבקשה הזו?
ת. זה לא חתום על ידי. אני מכיר את הבקשה הזו.
ש. תספר לבית המשפט מה הייתה המעורבות שלך בבניית המתקן נשוא הבקשה?
ת. המעורבות שלי היה לתכנן את הביסוס למתקנים שבפרויקט.
ש. אתה יכול לספר לבית משפט מתי היית בשטח כאשר בוצעו העבודות?

ב"כ הנאשמים:
אני מתנגד לשאלה. גם ביחס לעד הזה לא מצויה בפנינו כל הודעה שלו, ולכן ככל שהדבר היה נוגע לעצם הבקשה להיתר מעבר לזה אנו מתנגדים לכל שאלה נוספת.

ב"כ המאשימה:
העד זומן למסירת גרסה אך לא התייצב. לכן אין מנוס מלשאול את השאלות. הוא זומן כחשוד.


החלטה
ככל שהעד הזה לא מסר גרסה גם אם הוא זומן לחקירה ולא התייצב, על היחידה הממונה על החקירה היה צריך לדאוג לבצע חקירה ולא לעשות השלמות חקירה במסגרת פרשת התביעה.

ככל שהעד זומן למסור עדות על כך שהוא חתום על מסמך מסוים בכך תתמקדנה השאלות.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך:
ש. שבוצעו שם עבודות בשטח צולם המסמך שהצגתי בפניך אתה יכול להגיד מה זו תמונה 7?
ת. זה חלק מהתוכנית שלי.
ש. זו תוכנית שאתה הכנת שאיפה היא נמצאת, למי נתת אותה?
ת. נמסר למזמין עבודה ולאדריכל. לאישור ולא לביצוע. יש סימן של האישור.

ח.נ:
ש. האם נכון שלא היה לך כל קשר עם מר יעקב אנגל בקשר לפרויקט הזה?
ת. לא היה לי קשר.
ש. הקשר היה עם מי בפרויקט הזה?
ת. עם אדם בשם מרט אני לא זכר שם משפחה, ממשרדו של אנגל. הוא הזמין אצלי עבודה. המשרד של מר אנגל הזמין אצלי עבודה.
ש. מי במשרד?
ת. אדם בשם מרט.

ח.ח:
אין.

ב"כ הנאשמים:
אין לי התנגדות כי כל הדוחות שערך העד הזה, לרבות צילומים שצילם יוגשו תחת הצורך בחקירתו הראשית.

ע.ת. 3 קובי אזולאי (לאחר שהוזהר כחוק):
אני מאשר שכל המסמכים שמוגשים עתה נערכו בחתימתי, אני ביקרתי במקום וערכתי את הדוח. לעניין המכתבים שנשלחו אלי ממשרד עו"ד שריד, אני הממוען. אני מאשר שקיבלתי אותם.

עו"ד שריד:
אני מאשר ששלחתי את המכתבים ואת האמור בהם מפי מרשיי ואין לי התנגדות להגשתם.
אין לי התנגדות שגם צווי הפסקה מנהלים יוגשו באמצעות העד.


החלטה
דו"ח ביקור מיום 24.09.12 אליו מצורף תשריט שנערך על ידי העד מסומנים ת/ 2 ות/ 2 א'.
צילומים של התוכנית ושל המבנה (4 צילומים) יסומנו ת/ 3.
שלושה צילומים נוספים יסומנו ת/ 4.
מזכר של שיחה עם העד עם אדם בשם איציק מיום 02.10.12 מסומן ת/ 5.
הזמנה למסירת עדות מיום 02.10.12 למר איציק עמיאל יסומן ת/ 6.
צו מנהלי להפסקת עבודה ואישור מסירה של הצו מיום 24.09.10 מסומן ת/ 7 ות/ 7 א'.
צו מנהלי להפסקת עבודה ואישור מסירה של הצו מיום 24.09.10 מסומן ת/8 ות/ 8 א'.
הזמנה למסירת עדות מיום 24.09.12 למר איציק עמיאל מסומן ת/ 9.
מזכר מיום 02.10.12 לעניין שליחת מכתב מסומן ת/ 10.
מזכר על מסירת צו הפסקה מנהלי מיום 27.09.12 מסומן ת/ 11.
הזמנה ומסירת עדות למר ישראל שאולי מיום 02.10.12 מסומן ת/ 12.
צילום המחצבה מיום 03.10.12 מסומן ת/ 13.
דו"ח פיקוח מיום 03.10.12 מסומן ת/ 14.
אישור פקס לעניין הזמנה למסירת גרסה שנשלח למר איציק עמיאל ב- 02.10.12 מסומן ת/ 15.
מכתבו של עו"ד שריד מיום 09.10.12 מסומן ת/ 16.
מידע על פרטי רשם החברות מיום 18.10.12 מסומן ת/ 17.
הזמנה למסירת עדות מיום 21.10.12 שנשלחה לנאשם 2, מסומנת ת/ 18.
מכתבו של עו"ד שריד מיום 13.09.12 מסומן ת/ 19.
מכתבו של עו"ד שריד מיום 09.10.12 מסומן ת/ 20.
מכתבו של עו"ד שריד מיום 28.10.12 מסומן ת/ 21.

המוצגים יסומנו כאמור ויסרקו לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

ע.ת. 3 קובי אזולאי (לאחר שהוזהר כחוק):
ח.נ:
ש. תאשר לי שהעבודה הזו שאליה מתייחסת כתב האישום קיבלה היתר בניה בחודש דצמבר 2012?
ת. לא זוכר.
ש. מציג בפניך את נ/ 1 היתר בניה שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה ?
ת. אני מאשר שאכן ניתן היתר לפי המסמך שאתה מציג לי.
ש. עד לרגע הזה לא היית מודע שניתן היתר לעבודה הזו?
ת. ידעתי שיש היתר לעבודה במהלך השיחות שלי והפגישות שלי עם התובע.
ש. הוגשו מזכרים שלך שאתה ביום 24.09.12 אתה יכול להגיד למה הגעת לאתר באותו מועד?
ת. סיור פיקוח שגרתי. חלק מהעבודה שלי.
ש. רק כדי לדייק מה שאתה אומר שבדוח שלך ת/ 2 אתה אומר שהתחילו בניית בסיסים לנפות?
ת. כן.
ש. נפה זה ציוד שמשמש במחצבה?
ת. כן.
ש. אתה לא קיבלת איזה תלונה ממישהו על תחילת בנייה?
ת. לא.
ש. זאת הפעם הראשונה שביקרת במחצבה הזו ב- 24.09.12?
ת. לא.
ש. אתה הכרת את המחצבה הזו כבר מקודם?
ת. כן.
ש. זו מחצבה שהתחילו לעבוד בה מקודם?
ת. כן.
ש. אתה רשמת בת/ 2 שמנהל הפרויקט הוא משה אוחיון ומנהל עבודה הוא עלי מוחמד?
ת. כן.
ש. אלה אנשים שהכרת אותם בתור אחראים על המחצבה נכון?
ת. אלה אנשים שדיברתי איתם בשטח.
ש. אתה ידעת איך שהוא שהם מנהלי העבודה או הפרויקט?
ת. כן.
ש. אתה רושם למטה בת/ 2 סעיף ז' ששוחחת עם איציק עמיאל מנכ"ל והוסבר לו שהעבודות טעונות היתר ואין להם היתר בשטח?
ת. כן.
ש. רק כדי להבהיר את יעקב אנגל לא פגשת ?
ת. באותו זמן לא פגשתי.
ש. לא דיברת איתו אף פעם בקשר לעבירות נשוא כתב האישום?
ת. במועד הזה לא.
ש. ב- 24.09.12 לא דיברת איתו?
ת. לא.
ש. אתה גם לא ראית אותו אף פעם בשטח במחצבה?
ת. לא.
ש. איך ידעת להתקשר לאיציק עמיאל?
ת. משה אוחיון שפגשתי אותו בשטח, אמר לי שאיציק עמיאל הוא המנכ"ל נתן לי את הטלפון והתקשרתי לאיציק עמיאל.
ש. אתה מסרת את הצו המנהלי להפסקת עבודה ת/ 7?
ת. כן.
ש. בת/ 7 אתם כתבתם שאחראים לביצוע עבודה לפי חוק תכנון ובניה זה משה אוחיון ואיציק עמיאל מנכ"ל אנג'ל נכון?
ת. נכון.
ש. דרך אגב בצו הזה ת/ 7 כתוב השלב בו נתפסה העבירה היא בשלב ט פסנות וברזל זה מה שהיה?
ת. כן.
ש. זה שלב לפני יציקת בטון?
ת. נכון. עדין לא יצקו בטון.
ש. אין מחלוקת שצו ההפסקה קוים והעבודה והופסקה נכון?
ת. נכון.
ש. בענין הזה רשמת את ת/ 14?
ת. אמת.
ש. מה שאנחנו מדברים עליו זה עבודה שהתחילה של טפסנות וברזל והיא הופסקה אחרי שביקרת שם והתרעת שצריך להפסיק את העבודה והיא קיבלה היתר בניה חודש דצמבר 2012?
ת. העבודה הופסקה לאחר מסירת צו ההפסקה המנהלי, היתר בניה יצא במועד בנ/ 1.
ש. אתה ב- 24.09.12 ידעת שהוגשה בקשה להיתר בניה נכון?
ת. לא.
ש. ידעת שהם בהליכים לקבלת היתר בניה?
ת. ב- 24.09.12 לא ידעתי שיש בקשה להיתר והם נמצאים בהליך, רק לאחר מכתבך מתאריך 09.10.12 ולאחר בדיקה שערכתי ב- 13.09.12 כתבתי במזכר שלענין עבירות הבניה הוגשה בקשה. מפנה לת/ 19.
ש. אני אומר לך שמת/ 1 שהוגש היום עולה שהבקשה להיתר הוגשה כבר בשנת 2011 ידעת על כך?
ת. לא.
ש. כשאתה חוזר מהמקום ב- 24.09.12 אתה לא בודק אצלכם מה סטטוס הבניה מחצבה , אם יש בקשות להיתר אם לאו?
ת. אני בודק אם יש היתר בניה או אין היתר.
ש. מעבר לזה שום דבר לא מעניין אותך?
ת. לא.

המשך דיון לאחר הפסקה

המשך חקירה נגדית של ע.ת. 3 קובי אזולאי:
ש. ביחס לת/19 א', החלטת הועדה, יש כאן הערות בכתב יד, זה כתב יד שלך?
ת. כן.
ש. הוראות אלו נכתבו ביום 13.9, מה התאריך שרשום פה?
ת. הערות האלו נכתבו ביום 15.10.2012 ומה שכתוב ביום 13.9 זה בעניין פרסום החלטת הועדה ואז פרסום של החלטת הועדה המחוזית. שבועיים פרסום על ידי הועדה המחוזית באתר אינטרנט, לוח מודעות ואז התכנית מאושרת. בעניין עבירות הבנייה הוגשה בקשה.
ש. מתי הייתה התרשומת הזו?
ת. ביום 15.10.2012.
ש. אחרי שקיבלת את מכתבי?
ת. כן.
ש. ת/6 זו הזמנה למסירת גרסה / עדות למר איציק עמיאל?
ת. כן.
ש. פה אתה רושם "עולה חשד כי במקום הנ"ל הנך מבצע עבודה ללא היתר בניה", מפנה גם לסעיף 2 ואתה מזמין אותו לחקירה וגם מדבר איתו בטלפון?
ת. כן.
ש. למעשה אתה שולח לו שתי הזמנות, ת/6 ו- ת/9 לכתובות שונות?
ת. כן.
ש. בת/10 אתה מדבר איתו טלפונית ומוודא שהוא קיבל את הזימון?
ת. ת/10 זה מזכר שלי על זה שנשלח מכתב נוסף למר איציק בגלל שינוי כתובת.
ש. יש פה אבל גם שיחה, ת/5. האם נכון שאיציק עמיאל לא התייצב למסירת גרסה, לא התייצב לחקירה?
ת. איציק עמיאל לא התייצב למסירת גרסה.
ש. אם כך למה בתור מנכ"ל החברה ומי שאתה ציינת אותו כמוחזק אחראי לעבודה, למה הוא לא הועמד לדין ?
ת. איציק עמיאל זומן למסירת גרסה על פי דבריו של משה אוחיון, שאמר לי ביום 24.9 שאיציק עמיאל מנכ"ל.
ש. ואתה הוצאת לו זימון והוא לא הגיע להיחקר?
ת. הוצאתי לאיציק זימון וגם ציינתי את שמו בצו ההפסקה המנהלי. כאשר איציק לא הגיע למסירת גרסה, הוצאתי מהאינטרנט מידע על פרטי החברה ובו כתוב שיעקב אנגל דירקטור של החברה בתפקיד מנהל ועל פי זה הזמנתי את יעקב למסירת גרסה בתור עד בשלב הראשון.
ש. ת/12 זה זימון באותו נוסח ששלחת למר ישראל שאולי, שהעיד הבוקר כעד תביעה וכתבת שהוא מוחזק אחראי לעבודה, כמתכנן, מנהל פרויקט או קבלן או אדריכל או מהנדס, האם נכון שגם מר שאולי לא התייצב לחקירה?
ת. גם מר שאולי לא התייצב לחקירה.
ש. ומר שאולי שמו מוזכר בתכניות, בבקשה להיתר בניה?
ת. מר שאולי פרטיו מופיעים בת/3 בתמונה מס' 7, ישראל שאולי תכנון והנדסת בניין.
ש. אני שואל אותך למה מר שאולי שלא התייצב לחקירה והיה לפי טענתכם מתכנן הפרויקט, למה הוא לא הועמד לדין בתיק זה?
ת. ההחלטה את מי להעמיד לדין או להגיש נגדו כתב אישום בידי התובע בלבד.
ש. אני אומר לך שמר דוד סלוטקי שהעיד כאן הבוקר כעד תביעה, היה מתכנן הפרויקט, אתה לא זימנת אותו לחקירה, נכון?
ת. לא.
ש. למרות ששמו רשום כמתכנן הפרויקט והוא הגיש את כל התכניות בעניין?
ת. בבקשה להיתר, ת/1, מופיעים פרטיו של סלוטקי דוד בתור עורך הבקשה הראשית.
ש. ואין לך הסבר למה הוא לא הועמד לדין בתיק זה?
ת. לא.
ש. אני מפנה אותך להזמנה ששלחת למר יעקב אנגל, ת/18 – ת/18 שונה מההזמנות ששלחת לעמיאל ולשאולי ?
ת. כן.
ש. זו לא הזמנה לחשוד, זו הזמנה לעד?
ת. כן.
ש. זאת אומרת, יעקב אנגל לא היה צריך לדעת שאם הוא לא יתייצב לחקירה, תעמידו אותו לדין כחשוד שלא התייצב לחקירה, כי לא זימנתם אותו לחקירה כחשוד?
ת. אני זימנתי את יעקב אנגל כעד.
ש. החלטות את מי לזמן לחקירה ואת מי לא אתה מקבל בעצמך או שאתה מתייעץ עם מישהו?
ת. מקבל בעצמי.
ש. וכך גם היה במקרה זה?
ת. במקרה של יעקב אנגל התייעצתי עם התובע.
ש. למה היית צריך להתייעץ עם התובע?
ת. כי מדובר בדירקטור בתפקיד מנהל והתייעצתי עם התובע בהליך החקירה.
ש. אני מראה לך הזמנה למסירת גרסה / עדות של מר יעקב אנגל עם הערות שלך, נכון?
ת. כן.
ש. זה לאחר התייעצות עם התובע?
ת. "אבקש את חוות דעתך בעניין זה" ונכתב לי "ניתן אישור".
ש. זה חריג שאתה מבקש אישור של תובע לגבי הליך הזמנה?
ת. כן.
ש. ומה שכתבת למטה, שיגאל ביקש להוסיף תאריך ושעה, נכון?
ת. כן.

ב"כ הנאשם:
אבקש להגיש את זה.


החלטה
הזמנה למסירת גרסה ועליה כיתוב בכתב יד שהועבר לאישורו של עו"ד יגאל מינדל מסומנת נ/4 ותיסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

המשך חקירה:
ש. אמרנו מקודם שניתן היתר בניה על ידכם לעבודה זו ביום 18.12.2012 – האם נכון שזה חריג שאתם מעמידים לדין על עבודה שכבר ניתן לה היתר ?
ת. כן.
ש. אני רוצה להציג בפניך פרוטוקול של ועדה מקומית לתכנון ובניה תמר, מיום 29.2.2016, שאתה השתתפת בו ואמרת את הדברים הבאים: "זה דיון בנושא הצגת מדיניות אכיפה" ואני מפנה לדבריך בפרוטוקול.
ת. אני מאשר שזה הפרוטוקול של הועדה לתכנון ובניה תמר ואלו דבריי בפרוטוקול. אציין כי פרוטוקול זה עדיין לא אושר על ידי הועדה.
ש. אני מציג לפניך דברים שנאמרו על ידך ורשומים כמי שאומר אותם זה קובי, זה דברים שאתה אמרת?
ת. כן, זה דברים שאני אמרתי.


החלטה
קובץ החלטות ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2016002 מיום 28.2.2016 מתקבל ומסומן נ/5 וייסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

המשך חקירה:
ש. מי האחראי עליך במועצה האזורית?
ת. פיני הרוש, מנהל פיקוח.
ש. ופיני הרוש גם אחראי על הארנונה?
ת. כן, בין היתר.
ש. אתה דיברת בעניין חקירה זו עם מר פיני הרוש?
ת. כן.
ש. מתי, מה דובר?
ת. לא זוכר.
ש. בהתחלה, כשחזרת מהסיור ביום 20.9 דיברת איתו, עם פיני הרוש?
ת. מדובר על תיק שנפתח ביום 24.9.2012, דיברתי עם פיני הרוש, לא זוכר מה דובר.
ש. האם דיברת עם פיני הרוש בעניין זימון מר אנגל?
ת. לא זוכר.
ש. זימנת לתת עדות את העד המרכזי, דיברת על כך גם עם הבוס שלך שהוא האחראי על הארנונה ואתה לא זוכר מה דיברת איתו?
ת. אם הייתי מדבר איתו, היה מזכר בתיק החקירה.
ש. אבל קודם אמרת שדיברת איתו – האם יש מזכר אצלך על שיחה עם פיני הרוש בעניין תיק זה ?
ת. לא.
ש. אבל אתה אומר שדיברת איתו ואמרת שאם הייתם מדברים היה מזכר, איפה המזכר?
ת. אין מזכר.
ש. ומה דובר בעניין זימון מר אנגל, עם פיני הרוש?
ת. לא זוכר.
ש. האם דיברת עם פיני הרוש על העובדה כי יש פה מקרה חריג ביותר, בו אתם נוקטים פעולות אכיפה ביחס לעבודה שכבר ניתן לה היתר ואם כן מה דיברת איתו ואילו הנחיות קיבלת?
ת. לא זוכר.
ש. האם ידוע לך שקיימות מחלוקות בין הנאשמת 1 לבין המועצה בעניין תשלומי ארנונה?
ת. לא ידוע לי.
ש. לא היית מעורב בזה בשום צורה?
ת. לא.
ש. האם מישהו אחר במועצה דיבר איתך על התיק הזה, ראש המועצה, מהנדס המועצה?
ת. לא זוכר.
ש. אז מי דיבר איתך ותיפטר מהשכחה שתקפה אותך – עם מי דיברת בעניין הדבר הזה?
ת. (העד מנסה להיזכר) ברגע שזומנו חשודים למסירת גרסה והם לא הגיעו, העברתי את התיק לתובע להמשך טיפול.
לשאלת בית המשפט: גם בהנחה שחשודים מזומנים ולא מתייצבים, האם בכל מקרה צריך למצות איתם את הדין גם במקרה שיש כבר היתר, רק בגלל שהם לא התייצבו לחקירה, אני משיב כי בעניין מיצוי הדין אני מעביר את התיק להחלטת התובע.
לשאלת בית המשפט: למעשה אתה לא סתם פקח שרושם דו"חות, אתה מופיע כמו שאני רואה בדיונים של הועדה ומביע דעה בעניין. בנוסף זה לא התיק היחיד שבו טיפלת, האם בכל מקרה שבו לא מתייצבים אנשים למסור את גרסתם ולאחר מכן ממש סמוך לאחר מכן, ניתן היתר והפערים מאוד קצרים, האם הם מועמדים לדין והאם העמדה להעמידם לדין רק בגלל שלא התייצבו לחקירה, אני משיב שברגע שעדים לא מתייצבים לחקירה, אני מעביר את התיק להחלטת התובע. ברוב המקרים, גם בתיקים אחרים שעדים לא מופיעים למסירת גרסה, שזה נדיר מאוד שזה קורה, כמעט ולא, במידה והם לא מופיעים אני מעביר את התיק לתובע ואני לא יודע לגבי מקרים אחרים. יש מצבים שמגיעים למסירת גרסה, מוסרים את גרסתם. אלו שלא מגיעים למסירת גרסה, נדירים המקרים.
לשאלת בית המשפט, לא זכור לי מקרה בו אנשים שזומנו לחקירה ולא מסרו גרסה ולאחר מכן תוך זמן קצר, ניתן היתר, שהם הועמדו גם לדין.
ש. אני מראה לך מתוך אתר האינטרנט של המועצה, רשימת עובדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר, אתה מאשר שזו הרשימה?
ת. אני מאשר.


החלטה
רשימת עובדי הועדה המקומית מסומנת נ6 ותיסרק לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט
ב"כ המאשימה:
אלו עדיי.

לאחר הפסקה.

ע.ה. 1 הנאשם 2 (לאחר שהוזהר כדין):
ח.ר:
ש. מעבר להיותך דרקטור ובעל מניות אצל נאשמת 1 יש לך עוד עיסוקים או עסקים ועוד חברות ואם כן מהם?
ת. יש לי די הרבה חברות בתחומים שונים, פעילות באפריקה ובחו"ל בנדלן, ובהרבה תחומים.
ש. בכמה חברות אתה משמש דירקטור?
ת. 8-10 .
ש. פעילות החציבה של הנדל מחקר ופיתוח איך היא מנוהלת?
ת. איציק אמיאל המנכ"ל ומתחתיוי יש עוד מנהלים של מנהל חשבונות מערכת שלמה.
ש. באיזה רמה אתה מעורב בפעילות של החברה הזו?
ת. אני לא מעורב בפעילות החברה.
ש. יש דברים שאתה כן עושה בנוגע לפעילות החברה?
ת. דוחות כספיים של החברה דברים גדולים.
ש. מה הקשר שלך למחצבת רותם?
ת. אני בעלים של החברה העיקרי. בפעילות לא מעורב בפעילות המחצבה. יש מנכ"ל מחצבות איציק עמיאל ומתחתיו מנהל מחצבה שזה משהו אחר.
ש. טוענים שאתה היית אחראי על עבודה בספטמבר 2012 של עבודות ליציקת שלושה בסיסי בטון לצורך העמדת נפות ניפוי חול דק וסילו, טוענים שאתה היית אחראי לעבודה זו, מי היה אחראי לעבודה או מה הייתה המעורבות שלך?
ת. ההנהלה של המחצבה.
ש. הייתה לך ידיעה על העבודה הזו של יציקת שלושה בסיסי בטון?
ת. אני לא מעורב בפעילות המחצבה, לא שקונים טרקטור ולא שבונים סילוסים, יש מנכ"ל המחצבה והוא אחראי על התחום זה.
ש. מה אתה יכול להגיד באופן כללי על ההנחיות שלך לגבי פעולה לפי חוק התכנון והבנייה?
ת. אני כמעט 40 שנה קבלן ומעולם לא נתתי יד עבור עבודות בנייה ואני בגיל 67 היום ולא אתחיל לתת הוראות או לאשר חריגות בנייה, גם לא שואלים אותי ואני לא מעורב בזה.
ח.נ:
ש. נכון אתה הבעלים של החברה הנאשמת?
ת. כן.
ש. נכון שאתה הדרקטור היחיד שרשום ברשם החברות של הנאשמת?
ת. נכון.
ש. נכון שאתה מינית את מר אריאל להיות המנכ"ל?
ת. כן.
ש. האם זה נכון שמר אריאל חב לך חובת דיווח כלשהי?
ת. הגדרה של כלשהי נכונה, את כל פעילות המחצבות מנוהלת עצמאי על ידי המנכ"ל. אין חובת דיווח, ברור שאם זכינו במכרז הוא מדווח לי.
ש. הוא גם חותם על הדוחות הכספיים של החברה?
ת. לא. אני חותם.
ש. כשאתה אומר הוא מנהל המחצבות, האם יש עוד מחצבות חוץ מזו וכמה?
ת. כן. יש שני מחצבות. והוא המנכ"ל של שניהם.
ש. מה התדירות של הפגישות שלכם בענייני עבודה?
ת. אין לנו פגישות מסודרות או פגישות מראש, ניהול המחצבות מנוהל על ידו באופן עצמאי.
ש. האם אתה מציב לו יעדים כספים של רווחים?
ת. לא.
ש. אין לכם ישיבות מסודרות?
ת. לא.
ש. מכח מה אתה מחזית במחצבות?
ת. מכח הבעלות של החברה.
ש. תוכניות עבודה של המחצבות לשנת עבודה קיימות?
ת. לא יודע.
ש. אתה נדרש לפעמים להשקיע כספים נוספים במחצבה?
ת. החברה, הבעלות של המחצבה זה על ידי החברה, בחברה יש עשרות מליוני שקלים צריך להשקיע, אני לא מעורב בזה, ברור שיש השקעות במחצבה.
ש. ביקרת בשטח?
ת. בחיים לא הייתי במחצבה הזו. לא הייתי שם אף פעם ולכן לא ראיתי את המתקן אף פעם.
ש. משרדי הנהלת המחצבות ומשרדי הנהלת החברה יושבים באותו מקום?
ת. המנכל יושב או במחצבות או במשרד אצלנו, הוא מסתובב.
ש. המחצבה מתנהל במשק כספי סגור?
ת. בהחלט.
ש. לחברה הזו יש עוד פעילות חוץ מהמחצבה?
ת. כן. פעילות נדלן.
ש. גם את הנדל"ן עמיאל מנהל?
ת. לא. רק את המחצבות.
ש. מי מנהל את הנדל"ן?
ת. אלון אבדני.
ש. יש עוד מנכ"לים של עוד תחומים בחברה הזו?
ת. לא.
ש. אז בחברה הזו יש שני מנכל"ים?
ת. נכון.
ש. אתה לא מתערב בפעילות שלהם?
ת. לא. בנדל"ן אני קצת מעורב. מתוך זה שכמעט 40 שנה הייתי קבלן ואני מתמצא בתחום.
ש. מי זה אדון מרט?
ת. מרט יוחאי הוא אחד המנהלים בקבוצה שמתעסק בנושא של תמ"א 38.
ש. למי מהמנכלים הוא כפוף?
ת. לאבדני.
ש. אז אתה יודע למה הוא היה בקשר עם הקונסטוקטור?
ת. כנראה שאיציק עמיאל ביקש ממנו לטפל בנושא הקונסטרוקטור בגלל שהוא עוסק בעבודות בנייה.
ש. פעילות החציבה ופעילות הנדל"ן האם היא מתנהלת באותו בנק?
ת. יש לנו הרבה חשבונות בנקים, אני לא זוכר להגיד כרגע.
ש. אתה לא יודע..?
ת. אנו עובדים עם בנק פועלים בנק לאומי ובנק מזרחי, אני לא זוכר בדיוק את החלוקה.
ש. הפעילות של המחצבות והפעילות של הנדל"ן?
ת. זה בהחלט לא אותו חשבון.
ש. אתה אמרת שאתה חותם על דוחות כספים, אתה יודע מה המחזור הכספי ושיעור הרווחים של המחצבות?
ת. באמת לא נעים לי להודות, אך אני לא זוכר.
ש. אתה יודע בערך?
ת. זה מידע גלוי, אך אני ממש לא זוכר. עיקר הפעילות שלי בחוץ לארץ.
ש. אתה יודע בערך מה ההיקף של הפעילות של המחצבה?
ת. קשה לי להעריך. לא זוכר.
ש. נאמר שחס וחלילה הייתה קורית תאונת עבודה במחצבות, ועובד היה נפטר, האם היו מדווחים לך על אירוע כזה?
ב"כ הנאשמים:
אני מתנגד לשאלות מסוג זה היפותטיות שאינן נוגעות לענין שבפנינו.

ב"כ המאשימה:
אבקש להתיר את השאלה.

הערה:
לבקשת ב"כ המאשימה העד יוצא.

ב"כ המאשימה:
האיש הוא בעלים של החברה, השאלה אם נפגע עובד זה מעיד על מידת המעורבות שלו בניהול. הוא מנסה להתנער מהניהול.

החלטה
אני מתיר את השאלה.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

העד ממשיך:
ת. זה שאלה שמצד אחד קשה לענות ומצד אחד קל, אם היה נפגע מישהו של השכן שלי היו מדווחים, אני לא יודע להגיד אם יש חובת דיווח אלי, ברור שאם קורה אסון אז כולם י יודעים מזה.
ש. האם נתת למר עמיאל הנחיות או רשימות או הוראות על איזה מהדברים אתה רוצה דיווח ואיזה אינך זקוק לדיווח?
ת. לא.
ש. האם הוצאה בסדר גודל של 15 מליון ₪ הייתה מצריכה את אישורך או הסכמתך למחצבה?
ת. באופן כללי תקציב של מחצבה בהחלט דנים איתי אך לא דנים אחרי זה אם מזמינים טרקטור וכאלה, בלי קשר לסכום. כשאנו זוכים במכרז אז אומרים מה זכות המחצבה ובכללית מדווחים לי על המחצבה.
ש. איך הולך התקציב?
ת. אין משהו מסודר. אומרים שהמחצבה נגיד תעלה 30 מיליון ₪. ואחרי זה יכול להיות שיש הוצאות נוספות ועל כך לא דנים איתי, אין לי מה לתרום ואין לי ניסיון או ידע מקצועי.
ש. בתקציב שסיפרת עליו עם הזכיה במכרז ואחרי זה האם זה שגר ושכח?
ת. כמו שאתה מציג את זה זה קצת בוטה. מה שקורה אני נותן הנחיה הכללית וזה לא שגר ושכח, אני לא מעורב זה הכל.
ש. כשזכיתם במכרז במחצבה אמרת שאתה מקציב נגיד 30 מיליון שקל, והזיכיון למשך כמה שנים?
ת. 8 או 10 שנים.
ש. מתי זכיתם באתר הזה?
ת. אני לא זוכר. רשום בניירות לפני כמה שנים.
ש. אני אומר לך שהמתקן הזה של הנפות זה סדר גודל של בערך להערכתי 4-5 מיליון שקל זו הוצאה שהייתה מובאת לידעתך או אמורה להיות מובאת לידיעתך?
ת. אומר לך איזה הטעות שלך, אני לא כל פעולה במחצבה באה לידיעתי, זה לא פרויקט מפעל, פה קונים ציוד טרקטורים, מפות סילוסים מיליון פעולות, אני לא מעורב בזה.
ש. אז גם אין לך תחת ידך איזה מסמך שבו אתה מנחה או מעלה חברה, שאתה אומר שזה המנדט שלך ועליך לפעול אך ורק בגבולות החוק, אין מסמך כזה?
ת. לדעתי אתה אף פעם לא ניהלתי חברה פרטית, ברור שבחברה פרטית אין נהלים מסודרים, זה לא מקום ממשלתי, כמו נגיד שזה מועצה אזורית תמר שיש פרוטוקולים, אין נהלים מסודרים. אני הבעלים של החברה , הוא מנהל את העסק ואני סומך עליו וזה הוא.
ש. אם אני מבין נכון נתת לעמיאל יד חופשית שיעשה מה שהוא מבין?
ת. כן.

ח.ח:
אין.

הערת ביהמ"ש:
הואיל וכבר מראש במסגרת פרשת התביעה הועלה שמו של מר עמיאל כמי שאמור היה להיחקר כחשוד, מובהר כי הדברים שהוא אומר במסגרת תיק זה ישמשו לצורך תיק זה בלבד ולא ניתן יהיה להשתמש בדברים אלה נגדו או בכל הליך אחר.

ע.ה. 2 יצחק עמיאל (לאחר שהוזהר כחוק):
ח.ר
ש. מה תפקידך בנאשמת 1?
ת. מנכ"ל החברה.
ש. מי מנהל את הפעילות במחצבת רותם?
ת. אני מנכל החברה ויש מתחתי מנהל מחצבה משה אוחיון.
ש. כתב האישום עוסק בעבודה להקמת נפות במחצבת רותם, מי היה אחראי לביצוע עבודה זו?
ת. אני נתתי את ההוראות, היה קבלן בשם אהרון אדיר, מנהל המחצבה משה אוחיון, כולם קיבלו את ההוראות ממני.
ש. למר יעקב אנגל היה חלק בעבודה הזו?
ת. הוא בכלל לא קשור. יותר מזה יעקב אנגל לא היה שם אף פעם.
ש. מה אתה יכול להגיד לי על עניין הארנונה בינכם לבין מועצה אזורית תמר?
ת. כל שנה הם רוצים לגבות מאתנו ארנונה, וכל שנה יש השגות, אנו מגישים השגה ואנו זוכים בהשגות שלנו.
ש. אתה מטפל בעניין הארנונה?
ת. כן.
ש. תאשר לי שזאת הודעת ערר לשנת הכספים 2011 ו- 2012 ויש גם הודעת ערר לשנת כספים 2012?
ת. כן.

ב"כ הנאשמים:
מבקש להגיש את זה.

החלטה
הודעת ערר לשנות הכספים 2011 ו- 2012 מסומנת נ/ 7 ותסרק לתיק המוצגים.
הודעת ערר לשנת כספים 2012 מסומנת נ/ 8 והמסמכים יסרקו לתיק המוצגים.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט

ח.נ:
ש. ממתי אתה משמש מנכל המחצבות?
ת. משנת 2000 התחלתי. בסביבות 2006 אם אני לא טועה אני מנכל החברה.
ש. מי מינה אותך לתפקיד?
ת. יעקב אנג'ל.
ש. האם נכון שאתה לא מדווח באופן שוטף למר אנג'ל על מה שקורה במחצבה?
ת. נכון.
ש. האם יש מקרים שאתה כן מדווח?
ת. אם אני רואה לנכון אני מדווח, כמו מקרים חריגים שאני לא עומד בתקציבים.
ש. כמה פעמים זה קרה?
ת. לא זוכר להגיד, לא ספרתי.
אם היה משהו שתכננו והיה תקציב ולא עמדנו בתציב?
ש. אתם עושים תכנון תקציבי מדי פרויקט?
ת. מדי פרויטק.
ש. מר אנדל מעורב בכל פרויקט?
ת. כן.
ש. ההנפות המתקן הזה?
ת. זכינו במחצבה ואני מטפל במחצבה. היה תקציב למחצבה ואני מטפל בזה יעקב לא מטפל בזה. זכינו מיום 05/11.
ש. היכן הייתה מנכל לפני כן?
ת. ברותם במחצבה שם.
ש. שזכיתם בשנת 2011 במחצבה ישבתם על התקציב?
ת. כן.
ש. והנושא של המפות היה חלק מהתקציב?
ת. כן.
ש. כמה היה התקציב?
ת. בסביבות 5 מיליון ₪.
ש. הפרויקט הזה של המפות מה היה ההיקף שלו?
ת. לא זוכר. חלק מהתקציב.

ש. אם אומר לך בתיק אחר שנחקרת אמרת שזה היה 4 מיליון ₪ פרויקט המפות?
ת. יכול להיות.
ש. יש לך זכות חתימה על שקים או הזמנות עבודה בהקפים כאלה בחברה?
ת. באיזה חברה, בנאשמת 1 אני יכול לחתום ללא הגבלה בסכום.
ש. למה לפעמים אתה בא לחקירה ולפעמים לא?
ת. אני תמיד בא לחקירות שמזמינים אותי. לחקירה הזו אני לא יודע למה לא הגעתי.

ח.ח:
ש. נשאלת לגבי תקציב כולל של המחצבה הזו, תדייק מה היה התקציב הכולל של המחצבה?
ת. 10 מיליון לערך.

הערת ביהמ"ש:
הואיל וכבר מראש במסגרת פרשת התביעה הועלה שמו של מר עמיאל כמי שאמור היה להיחקר כחשוד, מובהר כי הדברים שהוא אומר במסגרת תיק זה ישמשו לצורך תיק זה בלבד ולא ניתן יהיה להשתמש בדברים אלה נגדו או בכל הליך אחר.

ע.ה. 3 מר משה אוחיון (לאחר שהוזהר כחוק):
ח.ר:
ש. מה היה תפקידך בשנת 2012 במחצבת רותם?
ת. מנהל מחצבה.
ש. מה תפקידך היום?
ת. עדין מנהל מחצבה אך במחצבה אחרת של חברת אנג'ל.
ש. כתב האישום מתייחס לעבודה של יציקת שלושה בסיסי בטון לצורך העמדת נפות שהתבצעה בחודש ספטמבר 2012 מי היה אחראי לעבודה זו?
ת. אני עבדתי מול איציק. אני טיפלתי בשטח. רק ההוראות קיבלתי מאיציק הוא היה המנכ"ל.
ש. ליעקב אינגל יש קשר לעבודה הזו?
ת. אין לי קשר איתו, הוא לא היה בשטח ולא כלום.

ח.נ:
ש. המתקן הזה כבר גמור ועובד ופועל הנפות?
ת. כן.
ש. כמה זמן הוא מתוכנן להיות שם?
ת. לדעתי עד סוף האישורים. זה אמור להיות ל- 10 שנים זה לא משהו זמני.
ש. אתה יודע כמה עלה כל המתקן הזה?
ת. לא. יש לי מנכ"ל אני לא יודע הוא אמור לדעת.
ש. אתה ידעת שהתחלת לעבוד שם ללא היתר?
ת. היו אישורים, תוכניות. לא ידעתי. היו אישורים לעבוד.
ש. קיבלתם צו הפסקה?
ת. הפסקנו באותה שנייה.
ש. ואז הבנת שהתחלת לעבוד ללא אישורים?
ת. קיבלנו, ואז הפסקנו לעבוד.

ח.ח:
אין.

ב"כ הנאשמים:
אלה עדיי.


החלטה
ב"כ המאשימה יגיש את סיכומי המאשימה עד ליום 23.05.16. בסיכומיו יתייחס גם לטענות שהעלה ב"כ הנאשמים לעניין הגנה מן הצדק כאמור בבקשה שהוגשה וכן לעניין זוטי דברים.

ב"כ הנאשמים יגיש את סיכומיו עד ליום 24.07.16.

אורך הסיכומים של כל אחד מהצדדים לא יעלה על 15 עמודים.

קובע לשמיעת הכרעת הדין ליום 26.09.16 שעה 10:00.

הודע לנאשם 2 כי עליו להתייצב למועד הדיון וכי לא יקבל הזמנה נוספת, וכי ככל שלא יתייצב – יוצא כנגדו צו הבאה.

ניתנה והודעה היום י"ג אדר ב' תשע"ו, 23/03/2016 במעמד הנוכחים.

צבי פורר , שופט


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון תמר
נתבע: ע"י עוה"ד ישי שריד
שופט :
עורכי דין: