ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מחמד דבאבסה :

בפני כבוד השופט דניאל בן טולילה

המאשימה
מדינת ישראל
ע"י באת-כוחה עו"ד גנית אטיאס

נגד

הנאשם
מחמד דבאבסה (עציר) – בעצמו
ע"י בא-כוחו עו"ד אדיר בן לולו

פרוטוקול

באת-כוח המאשימה:
הגענו להסדר טיעון לפיו יוגש כתב אישום מתוקן, הנאשם יודה ויורשע בעובדות כתב האישום המתוקן. אין הסדר לעניין העונש, וכל צד יהיה חופשי בטיעוניו.


החלטה

כתב האישום המתוקן הוגש וסומן במ/1.

ניתנה והודעה היום, י"ב באדר ב' התשע"ו, 22/3/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט

בא-כוח הנאשם:
זהו אכן ההסדר אליו הגענו. הסברתי את תכנו לנאשם והוא מבין את תכנו.

הנאשם:
אני מבין את ההסדר, אני מבין שביהמ"ש אינו צד להסדר, ואני יודע שאין הסכמה לעניין העונש. ואני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.


הכרעת-דין

על יסוד הודאת הנאשם, הנני מרשיע אותו בכניסה לישראל שלא כדין, בהתאם להוראת סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל; והתחזות כאדם אחר, עבירה לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין.

ניתנה והודעה היום, י"ב באדר ב' התשע"ו, 22/3/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט

טיעוני באת-כוח המאשימה לעונש:
מגישה גיליון הרשעות קודמות, מאסר מותנה וטיעונים לעונש [הוגשו וסומנו במ/2, במ/3 ו- במ/4].

טיעוני בא-כוח הנאשם לעונש:
מדובר בנאשם צעיר אשר נכנס למדינת ישראל לצורכי פרנסה. דברים אלו עולים מחקירתו של הנאשם. בנוסף מחקירתו עולה החשש לחייו, אותו הוא מציין בחקירתו מיום 1.1.16 בשעה 16:00, שם הוא מ ציין כי נחשד בשטחים כמי שמשתף פעולה עם ישראל, ומפרט בפני החוקר דברים שלא אפרט כאן, כדי לשמור על הגנתו של הנאשם. הוא מפרט את עזרתו למדינה. אבקש להתחשב בדברי הנאשם בחקירה, לקבל את הודאתו שתיזקף לזכותו, ולהתחשב בו, במידת האפשר, לעניין העונש, על אף התנאי הקיים מתיק אחר. נבקש לצמצם את תקופת מאסרו ככל הניתן.
אשר לדברי חברתי בטיעוניה, ביחס להיבט הביטחוני, אכן קיים סיכון ביטחוני בעבירת השב"ח, אך יחד עם זאת אנו מענישים כל אדם בגין מעשיו, ולא בגין מעשי אחרים, ואם התברר שהנאשם אכן נכנס לצורכי פרנסה, נבקש להענישו בגין עבירת הכניסה בלבד.

הנאשם:
אני מצטער על מה שעשיתי. אני לא באתי לפה כדי לעשות משהו. אני באתי לפה כדי להרוויח כסף, לעזור לאמא שלי.


גזר-דין

הנאשם הורשע על-פי הודאתו בכניסה לישראל שלא כדין והתחזות כאדם אחר.

ככל שהדבר נוגע לערכים המוגנים בהם פגע הנאשם בעצם כניסתו לישראל שלא כדין, וההחמרה המתבקשת בעונשו של זה נוכח המצב הביטחוני, ר' נימוקיו של בית המשפט, בין היתר בת"פ 44226-11-13, ת"פ 3939-12-13, ת"פ 65591-11-13 ות"פ 7206-12-13, לרבות הפסיקה המצוטטת שם. על מנת לסיים את עניינו של הנאשם עוד היום ועל מנת שלא להכביר במילים, כל הנימוקים של מותב זה באותם פסקי-דין שפורטו לעיל יפים גם לנאשם שבפניי בהבחנה המתבקשת.

מעבר לאמור לעיל, יש להוסיף את הנסיבות הקונקרטיות של הנאשם. ביחס לנאשם תילקח בחשבון העובדה כי זה הודה, וחסך זמן שיפוטי יקר. כך גם תילקח בחשבון העובדה כי מדובר בנאשם צעיר בגיל, שנכנס על מנת לפרנס את משפחתו.

מנגד ולחומרה, אין זו הסתברותו של הנאשם בעבירות דומות, ולמעשה זוהי הרשעתו השלישית במספר, כאשר גם עונשי מאסר שהוטלו עליו לא היה בהם כדי להרתיעו מלחטוא פעם נוספת בעבירות דומות. עיון בגזר-הדין מת"פ 28476-06-14 מלמד כי אז כהיום טען בפני השוטרים כי הוא אזרח ישראלי, וביקש להסוות את היותו נעדר רישיון כניסה כדין. נתונים אלו מצדיקים מתן משקל לשיקולי הרתעת היחיד. בהעדר תימוכין לטענות אותן העלה בחקירתו במשטרה, הדבר לא יביא להקלה בעונשו.

שקלול כל הפרמטרים הללו הביאני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:
א. חודשיים מאסר בפועל, שיימנו מיום מעצרו, 1.1.16;
ב. מורה על הפעלת מאסר מותנה בן שלושה חודשים מת"פ 35939-05-15 כך שחודשיים ממנו יהיו במצטבר לעונש המאסר האמור בסעיף א' לעיל, וחודש בחופף. בסך-הכול יהיה על הנאשם לרצות ארבעה חודשים מאסר בפועל שיימנו מיום מעצרו;
ג. 450 ₪ קנס או שלושה ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם עד ליום 1.4.16.
ד. שלושה חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות לפי חוק הכניסה לישראל, או עבירות שעניינן התחזות כאדם אחר או שימוש במסמך מזויף.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן והודע היום, י"ב באדר ב' התשע"ו, 22/3/2016, במעמד הנוכחים.

דניאל בן טולילה, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מחמד דבאבסה
שופט :
עורכי דין: