ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד דור הרמוס :

לפני כבוד ה שופטת מגי כהן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
דור הרמוס


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד עופרי שמוקלר
הנאשם וב"כ עו"ד דוד גולן
פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
מרשי מבקש לחזור בו מכפירתו.

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

ב"כ המאשימה: מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שירשם בסעיף 2 לעובדות ו-1 להוראות החיקוק : נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, במקום נהיגה בשכרות.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

החלטה

מתירה לנאשם לחזור בו מכפירתו.
כתב האישום יתוקן על פי הודעת ב"כ המאשימה בכתב ידה.

ניתנה והודעה היום י"ד אדר ב' תשע"ו, 24/03/2016 במעמד הנוכחים.

מגי כהן , שופטת

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם באמצעות ב"כ כוחו והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן

ב"כ הנאשם:
מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
מודה בכתב האישום המתוקן.
הכרעת הדין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום י"ד אדר ב' תשע"ו, 24/03/2016 במעמד הנוכחים.

מגי כהן , שופטת

טיעונים לעונש – ב"כ המאשימה:
מדובר בנהג שנוהג משנת 2013, צבר לחובתו הרשעה אחת נהג חדש ללא מלווה, ובגין כך, בגינו ישנו פסילה על תנאי חודשיים.
הגענו להסדר לאור כשלים ראייתיים של פסילה של 360 יום ללא ניכוי הפסילה מינהלית, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי.
מגישה גיליון הרשעות.
הפעלה בחופף של הפסילה על תנאי שבהרשעה 1.

ב"כ הנאשם לעונש :
בנוסף למה שאמרה חברתי הוא ריצה פסילה מינהלית בגין אירוע זה 60 יום ולאור הכשלים העונש הוא ראוי והוגן ומבקש לכבדו.
מדובר בחייל בשירות סדיר. מציג לבית המשפט תעודת חוגר. מבקש להתחשב בקנס. זמן שיפוטי יקר וגם הכמות מלכתחילה הייתה נמוכה.
גזר-דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו לאחר שחזר בו מכפירתו ותוקן כתב האישום בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התנהגות הגורמת נזק ונהיגה בקלות ראש.

על פי עובדות כתב האישום, נהג הנאשם ביום 29.11.14 בשעה 01:03 ברכב פרטי בכביש 444 תחת השפעת אלכוהול ברשלנות ובקלות ראש בכך שנהג תחת השפעת אלכוהול והתנגש ברמזור של הולכי רגל. כתוצאה מההתנגשות נחבלו בגופם שני הנוסעים ברכבו וניזוק רכבו ועמוד הרמזור.
נימוקי ההסדר פורטו על ידי הצדדים.

המדובר בהסדר הנוטה לקולא וזאת לאור שילוב העבירות נהיגה תחת השפעה ותאונה עם גרימת נזק. יחד עם זאת, אציין כי אין נפגעים עם חבלות של ממש.
נסיבותיו האישיות של הנאשם שהוא חייל בשירות סדיר והמדיניות המשפטית בכיבוד הסדרי טיעון.

לנאשם וותק בנהיגה משנת 2013, צבר לחובתו הרשעה בגין נהג חדש מתחת לגיל 21 שהסיע יותר משני נוסעים ללא מלווה.

נוכח הנימוקים הנ"ל מצאתי לקבל את ההסדר ולגזור על הנאשם:
קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1200 ₪.

*) הקנס ישולם ב- 4 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 1.5.16 ובכל 01 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

פסילה בפועל
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 360 יום בפועל במצטבר לכל פסילה אחרת ללא בניכוי הפסילה המנהלית.
ריצוי הפסילה יחל מהיום.

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ועל פי נהלי המזכירות.

פסילה על תנאי
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

הפעלת פסילה על תנאי
אני מפעילה את הפסילה על תנאי בהרשעה מס' 1 שנקבעה בבית המשפט לתעבורה ]פתח תקווה ביום 19.5.14 עפ"י תיק בימ"ש מס' 5613-04-14 בדבר פסילת הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של חודשיים וזאת בחופף לפסילה שהוטלה לעיל.

מאסר על-תנאי
הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של:
נהיגה בשכרות
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים
נהיגה בפסילה
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ד אדר ב' תשע"ו, 24/03/2016 במעמד הנוכחים.

מגי כהן , שופטת

הוקלד על ידי סיגל קדוש


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: דור הרמוס
שופט :
עורכי דין: