ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צנורות המזרח התיכון בעמ נגד בן דוד :

ניתן ביום 24 מרץ 2016

.1 צינורות המזרח התיכון בע"מ
.2 צינורות המזרח התיכון – גילוון (1994) בע"מ
המבקשים
-

יוסף בן דוד
המשיב
בפני הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא השופטת ורדה וירט ליבנה, השופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) מר אלעזר וייץ, נציג ציבור (מעסיקים) מר אמנון גדעון

ב"כ המערערים – עו"ד רוני איטח-גנט, עו"ד אביתר טף
ב"כ המשיב – עו"ד אוהד גוהר

פסק דין

1. במהלך הדיון בבקשת רשות הערעור ובסיוע של בית הדין הגיעו ב"כ הצדדים להסכמות הבאות וביקשו כי יינתן להן תוקף של פסק דין:

א. לעניין גילוי תלושי השכר:
"מוסכם עלינו לגלות את ששת תלושי השכר האחרונים שקיבלו ששת העובדים השכירים לגבי התקופה המסתיימת בחודש מרץ 2014 ואחורנית ככל שהעובד הפסיק עבודתו קודם לכן יוגשו ששת תלושי עבודתו האחרונים לפני סיום עבודתו.
לגבי מר רוני פרוינד, שהיה פרילנסר אין מקום להגשת תלושים לאור מעמדו.
מוסכם עלינו כי 36 התלושים יוגשו מושחרים לב"כ המשיב ולבית הדין יוגשו התלושים כשהם אינם מושחרים".

ב. לעניין פרוטוקולי ישיבות ההנהלה הבכירה:
סוכם על גילוי פרוטוקולי ישיבות ההנהלה לגבי אותה תקופה של ישיבות הנהלה בכירה מאפריל 2011 עד מרץ 2014 בהן השתתף מנכ"ל המבקשת 2 (מפעל גילוון). כמובן שעניינים של סודות מקצועיים או עניינים שאין לגלותם על פי דין לא יגולו אלא יושחרו ולמשיב שמורה הזכות לפנות באשר לכך לבית הדין לכך ולבקש להאיר את המושחר.

ג. עניין בקשות הציוד והאובליגו:
הוסכם על הצדדים כי ההסדר לעניין זה היה לאור דברי ב"כ המבקשות לגבי קניות הציוד והאובליגו היה כזה, שעד לסכום מסוים זה אושר רק ע"י מנכ"ל גילוון. מעבר לסכום מסוים זה עבר החוצה למנכ"ל הקבוצה או לגורמים כספיים בקבוצה, כמו סמנכ"ל כספים או מנהל רכש.
לאור האמור מוותר ב"כ המשיב על גילוי המסמכים בשני עניינים אלה.

2. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים כמפורט לעיל. פסק דין זה יבוא במקום החלטתו של בית הדין קמא מושא הבקשה.

3. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ד אדר ב' תשע"ו (24 מרץ 2016), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

משה טוינה,
שופט

מר אלעזר וייץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר אמנון גדעון,
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: צנורות המזרח התיכון בעמ
נתבע: בן דוד
שופט :
עורכי דין: