ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנדרין אחזקות בע"מ נגד מור כהן :

החלטה בתיק רע"א 8498/15

לפני: כבוד השופטת א' חיות

המבקשים:
1. מנדרין אחזקות בע"מ

2. דני פינסקי

נ ג ד

המשיבים:
1. מור כהן

2. ענת דיאמנט

3. ערן דיאמנט

4. א.א. קליניקות כרמל בע"מ

5. אליהו אלקיים

6. דולב רשף

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה שניתנה ביום 11.11.2015 בת"צ 66747-12-14 על ידי כבוד השופט ד"ר מ' רניאל

בשם המבקשים: עו"ד יגאל רוזנברג
בשם המשיבים 3-1: עו"ד רם גורודסקי
בשם המשיב 6: עו"ד נמרוד טאובר

בבית המשפט העליון

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט ד"ר מ' רניאל) מיום 11.11.2015 בת"צ 66747-12-14 בה נדחתה בקשת המבקשים לצרף את המשיב 6 (להלן: רשף) כמשיב לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו נגדם המשיבים 3-1 (להלן: המשיבים), ולחלופין להגיש הודעת צד שלישי נגדו.

1. המשיבים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המבקשים והמשיבים 5-4 (להלן: קליניקות כרמל) בטענה כי שיגרו דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: חוק התקשורת). המבקשים וקליניקות כרמל הגישו תשובות לבקשת האישור וביום 23.6.2015 הגישו המשיבים תגובה לתשובות (להלן: התגובה). מספר חודשים לאחר הגשת התגובה, ביום 29.10.2015, הגישו המבקשים בקשה לצירופו של רשף כמשיב לבקשת האישור ולחלופין להגשת הודעת צד שלישי נגדו בטענה כי התקשרו עמו בהסכם למתן שירותי פרסום וכי הוא זה שאחראי למשלוח דברי הפרסומת נושא בקשת האישור. בבקשתם ציינו המבקשים כי לא ביקשו לצרף את רשף להליך במסגרת תשובתם לבקשת האישור מאחר שלמדו על הצורך בצירופו מתגובת המשיבים. בית המשפט קמא דחה את הבקשה בשל האיחור בהגשתה בציינו כי גם לשיטת המבקשים הבקשה לצירופו של רשף הוגשה ארבעה חודשים ויותר לאחר שלמדו על הצורך בהגשתה. בית המשפט קמא קבע כי המבקשים לא נתנו כל הסבר מניח את הדעת לשיהוי זה ולפיכך סבר כי אין מקום להיעתר לה.

2. בבקשת רשות הערעור דנן טוענים המבקשים כי שגה בית המשפט משלא הורה על צירופו של רשף כמשיב לבקשת האישור. לטענת המבקשים לבית המשפט סמכות לצרף צדדים להליך בכל שלב משלבי הדיון אם הדבר דרוש להכרעה בפלוגתאות בין הצדדים. במקרה דנן, כך טוענים המבקשים, לא יכול להיות חולק שרשף הוא צד דרוש בהליך, שכן רק הוא יכול להשיב על השאלה מי שלח את דברי הפרסומת נושא בקשת האישור. מטעם זה סבורים המבקשים כי שגה בית המשפט קמא משלא התיר את צירופו של רשף כמשיב לבקשת האישור. עוד טוענים המבקשים כי שגה בית המשפט קמא משדחה את בקשתם החלופית להתיר להם משלוח הודעת צד שלישי לרשף. לטענת המבקשים בהסכם שנכרת בינם ובין רשף הוא התחייב שלא לפרסם את השירות אותו הם מציעים בניגוד להוראות חוק התקשורת ולשפות אותם בגין כל הוצאה בה יאלצו לשאת בגין פרסומים שלא כחוק. לפיכך, טוענים המבקשים שלא יכול להיות חולק כי אם תתקבל התובענה הייצוגית נגדם הם יהיו זכאים לשיפוי מידיו של רשף ובנסיבות אלו, כך הם טוענים, לא היה מקום לדחות ולו את בקשתם החלופית להגיש הודעת צד שלישי נגד רשף הגם שהוגשה באיחור.

3. המשיבים טוענים מנגד כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט קמא. לטענתם, לאחר הגשת בקשת רשות הערעור קיבל בית המשפט קמא את בקשת האישור וקבע כי המבקשים היו מודעים לכך שהמפרסמים שעמם התקשרו נוקטים בשיטות פרסום בלתי חוקיות ואף על פי כן לא עשו דבר על מנת לפקח עליהם. על כן, כך טוענים המשיבים, אין לקבל את טענת המבקשים לפיה המועד הראשון בו היו מודעים לצורך לצרף את רשף להליך היה בעת הגשת התגובה. המשיבים מוסיפים וטוענים כי הסיבה האמיתית שבעטיה עתרו המבקשים לצרף את רשף להליך היא שלאחר הגשת התגובה התחוור להם כי לא יוכלו להמשיך ולהכחיש את הקשר שלהם לדברי הפרסומת האסורים שנשלחו על ידו. מטעמים אלו סבורים המבקשים כי בדין דחה בית המשפט קמא את בקשת הצירוף שהגישו המבקשים.

4. רשף טוען כי בהחלטה המאשרת את התובענה הייצוגית קבע בית המשפט קמא כי בקשתם של המבקשים להגיש נגדו הודעת צד שלישי תידון בקדם המשפט בתובענה הייצוגית שאושרה ולפיכך בקשת רשות הערעור התייתרה. לגופו של עניין טוען רשף כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט קמא וזאת נוכח העובדה שהמבקשים לא הבהירו מדוע יש צורך בצירופו כצד להליך.

5. בתשובה לטענתו של רשף לפיה בקשת רשות הערעור התייתרה טוענים המבקשים כי העובדה שבית המשפט קמא החליט לדון מחדש בבקשתם להגיש נגדו הודעת צד שלישי מחזקת את הצורך במתן רשות ערעור על החלטתו שלא לאפשר להם לעשות כן. המבקשים מוסיפים וטוענים כי מתגובתו של רשף לבקשת רשות הערעור עולה כי בכוונתו לטעון בפני בית המשפט קמא כי אין מקום להתיר להם להגיש נגדו הודעת צד שלישי מאחר שלא ניתנה לו הזדמנות להתנגד לכך במסגרת ההליך לאישור התובענה כייצוגית ואף מטעם זה יש לקבל את בקשת רשות הערעור.

6. דין בקשת רשות הערעור להידחות.

הלכה היא כי אין מקום להורות על צירופו של מי שלא מתבקש נגדו סעד בתובענה ייצוגית כמשיב לבקשה לאישורה (ראו: רע"א 6723/13 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' אמבר (17.12.2013); רע"א 5635/13 קורל-תל בע"מ נ' רז, בפסקה 12 (1.4.2015)). במקרה דנן המשיבים לא עתרו למתן סעד כלשהו נגד רשף או כל מפרסם אחר שעמו התקשרו המבקשים ודי בכך להביא לדחיית בקשת רשות הערעור ככל שהיא נוגעת להחלטתו של בית המשפט קמא שלא להורות על צירופו של רשף כמשיב לבקשת האישור. אשר לבקשתם של המבקשים להתיר להם להגיש הודעת צד שלישי נגד רשף. נוכח החלטתו של בית המשפט קמא לדון בה מחדש במסגרת התובענה הייצוגית שאושרה, בקשת רשות הערעור על החלטתו שלא להיעתר לבקשה זו במסגרת ההליכים לאישור התובענה הייצוגית אכן התייתרה.

אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

המבקשים ישלמו למשיבים 3-1 ולמשיב 6 הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 5000 ש"ח לכל אחד.

ניתנה היום, ‏י"ז באדר ב התשע"ו (‏27.3.2016).

ת


מעורבים
תובע: מנדרין אחזקות בע"מ
נתבע: מור כהן
שופט :
עורכי דין: