ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נגד קו מחשבה בע"מ :

רע"א 6541/99
רע"א 6571/99

בפני: כבוד השופט י' טירקל
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת ברע"א 6541/99: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

המבקשת ברע"א 6571/99: בזק בינלאומי בע"מ

נ ג ד

המשיבות ברע"א 6541/99: 1. קו מחשבה בע"מ
2. בזק בינלאומי בע"מ
3. היועץ המשפטי לממשלה

המשיבות ברע"א 6571/99: 1. קו מחשבה בע"מ
2. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב יפו בבש"א 9396/97
ת.א. 913/97 שניתנה ביום 8.8.99
על ידי כבוד השופט מ' טלגם

בשם המבקשת ברע"א 6541/99
והמשיבה 2 ברע"א 6571/99: עו"ד ג' ארדינסט; עו"ד א' נוי; עו"ד י' גולדשטיין

בשם המבקשת ברע"א 6571/99
והמשיבה 2 ברע"א 6541/99: עו"ד ר' יראק; עו"ד ע' בריק

בשם המשיבה 1 ברע"א
6541/99 וברע"א 6571/99: עו"ד ד' לוי

בשם המשיב 3 ברע"א 6541/99: עו"ד ג' מיארה

באי כוח בעלי הדין:

לאור הערות בית המשפט, לעניין העדר לכאורה של סמכות לבית משפט קמא לאשר את התובענה כייצוגית, תוך הכנסת תיקונים מהותיים בעילת התביעה, מקבלת המשיבה מס' 1 את הצעת בית המשפט ומסכימה לקבל את בקשות רשות הערעור ואת הערעורים.

בנסיבות העניין לאור ביטול החלטת בית המשפט קמא לאשר את התובענה התובענה הייצוגית בת"א (ת"א) 913/97 נמחקת תוך שמירת זכותה של המשיבה מס' 1 להגישה מחדש על מנת שתידון בדרך הפרוצדוראלית הנאותה, ותוך שמירה על כל טענות הצדדים.

אין צו להוצאות בהליך זה.

המשיבה מס' 1 תשיב סכומים ששולמו לה כהוצאות משפט בגין ההליכים בבית המשפט קמא.

בבית המשפט העליון

פסק דין

אנו מחליטים להרשות למבקשות לערער על החלטתו של בית המשפט המחוזי ודנים בבקשות כבערעורים.

על פי הודעתם המשותפת של באי כוח בעלות הדין, כאמור לעיל, מתקבלים הערעורים, החלטתו של בית המשפט המחוזי מבוטלת והתובענה הייצוגית שהגישה המשיבה מס' 1 בת"א (ת"א) 913/97 נמחקת בזה, תוך שמירת זכותה של המשיבה מס' 1 להגישה מחדש ותוך שמירת כל טענות בעלי הדין.

לא ייפסקו הוצאות. המשיבה מס' 1 תשיב את הסכומים שגבתה כהוצאות משפט שנפסקו לזכותה על ידי בית המשפט המחוזי.

ניתן היום, ל' בניסן תשס"א (23.4.01).

ט

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נתבע: קו מחשבה בע"מ
שופט :
עורכי דין: