ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נועם בלום נגד שר החקלאות ופיתוח הכפר :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותרים: 1. נועם בלום
2. חוות צברי אורלי בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שר החקלאות ופיתוח הכפר
2. שר התשתיות הלאומיות
3. רשת הביוב הארצית
4. נציב המים
5. חב' מקורות

הודעת המדינה מיום 20.4.2001
והודעת משיבה 5 מיום 22.4.2001

בבית המשפט העליון

החלטה

בתיתנו דעתנו לתגובות שהוגשו מטעם רשויות המדינה ומטעם מקורות, מתבקש העותר להשיב תשובות מלאות ומפורטות על שאלות אלו:

1. חברת מקורות מודיעה אותנו כי בעבר סיפקה לעותר מים אך הוא לא שילם את תמורתם במלואם, וכיום עומדים חובותיו למקורות על סכומי כסף ניכרים ביותר. האמנם סבור העותר ברצינות כי ניתן לחייב את מקורות לספק לו מים ואת חובו למקורות לא יפרע?

2. אשר לבניית תשתית לאספקת מים לגידולי העותר, מסיבה המדינה את תשומת הלב להוראת סעיף 34 לחוק המים, תשי"ט1959-, ולפיה "הוצאות השקעת היסוד" לסידור אספקת מים אינה אמורה לחול לא על מקורות, לא על המדינה ואף לא על רשויות ציבור אחרות. פירוש: הוצאות בניית התשתית להספקת מים - למיצער בחלקן, ואפשר אף כולן - אמורות לחול על העותר. העותר מתבקש להסביר לבית-המשפט, באורח מפורט, מה חובה חבות כלפיו רשויות הציבור - ואלו רשויות ציבור - להניח תשתית ולהשקיע השקעות יסוד לאספקת המים לגידולים שהוא מגדל: מהו מקור החובה? ומיהו הנושא בחובה? והכל בשים-לב להוראת החוק המפורשת ולפיה אין רשויות הציבור חבות בחובה כלפיו ואילו הוא-הוא החב בחובה כלפי עצמו.

3. אשר ל"הבטחה שלטונית" שהמדינה התחייבה כלפיו, לטענתו; ולנוכח הכחשתה הברורה והחד משמעית של המדינה כי אכן התחייבה כלפיו ב"התחייבות מנהלית" תקפה, ברורה וחד-משמעית; מתבקש העותר להצביע על מסמך או על מסמכים ספציפיים ש"הבטחה מינהלית" עולה מהם בלשון ברורה ופשוטה.

תגובת העותר מתבקשת תוך עשרה ימים.

לא יינתן צו ביניים.

היום, ל בניסן תשס"א (23.4.01).

_________________
העתק מתאים למקור 01017730.G03
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: נועם בלום
נתבע: שר החקלאות ופיתוח הכפר
שופט :
עורכי דין: