ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלוסים בע"מ נגד השחר העולה תעשיית ממתקים בע"מ :

ע"א 8502/00
ע"א 8634/00
ע"א 8711/00

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערערים בע"א 8502/00: 1. אלוסים בע"מ
2. אחמד עדנאן
3. אחמד עאדל

נגד

המשיבים בע"א 8502/00: 1. השחר העולה תעשיית ממתקים בע"מ
2. יאסין סואעד
3. עלי סרחאן
4. מופיד סרחאן
5. חברת בהיג' קעואר ובניו בע"מ
6. בהיג' קעואר

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל - 12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים בע"א 8502/00 יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 13.6.01.

4. המשיבים בע"א 8502/00 יגישו את סיכום טענותיהם בערעור זה עד יום 2.8.01.

על המשיבים המערערים בע"א 8634/00 והמערערים בע"א 8711/00 להגיש גם את סיכום טענותיהם בערעורים אלה עד המועד הקבוע בסעיף 4. המשיבים רשאים להגיש את הסיכומים בשלושת הערעורים כמסמך אחד, בהיקף של שני סיכומי טענות.

5. המערערים בע"א 8502/00, המשיבים בע"א 8634/00 ובע"א 8711/00, יגישו את סיכום טענותיהם בערעורים אלו עד יום 18.9.01. המערערים רשאים להגיש בתוך אותה תקופה סיכומי תשובה בע"א 8502/00, ורשאים הם להגיש את סיכומי התשובה יחד עם סיכום הטענות בע"א 8634/00 ובע"א 8711/00 במסמך אחד, בהיקף של סיכום טענות וסיכום תשובה.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, ל' בניסן תשס"א (23.4.2001).

חגית מאק-קלמנוביץ

_________________
העתק מתאים למקור 00085020.V03
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: אלוסים בע"מ
נתבע: השחר העולה תעשיית ממתקים בע"מ
שופט :
עורכי דין: