ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.נ. נתנאל חברה לבניין בע"מ נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ :

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערערים: 1. א.נ. נתנאל חברה לבניין בע"מ
2. מ.א. נתנאל חברה לבניין ועבודות ציבוריות
בע"מ
3. אריה נתנאל
4. מיכאל נתנאל
5. דני נתנאל
6. הרצל נתנאל
7. אבנר נתנאל

נגד

המשיב: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיב יוגבל ל - 12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 13.6.01.

4. המשיב יגיש את סיכום טענותיו עד יום 2.8.01.
5. סיכומי תשובה יוגשו, אם יחפצו המערערים בכך, עד יום 22.8.01.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
9. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 6.11.01 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, ל' בניסן תשס"א (23.4.2001).
חגית מאק-קלמנוביץ


_________________
העתק מתאים למקור 00012980.V03
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: א.נ. נתנאל חברה לבניין בע"מ
נתבע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: