ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יואל אסולין נגד מדינת ישראל :

בבית המשפט העליון

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: יואל אסולין

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום
12.11.00 בע"פ 70207/00, 70284/00
שניתן על ידי כבוד השופטים ד' ברלינר,
ז' המר, י' שטופמן

בשם המבקש: עו"ד מנחם רובינשטיין

בית משפט השלום (השופט ד' רוזן) הרשיע את המבקש בכל העבירות שיוחסו לו, למעט בעבירה של תיווך לשוחד, ודן אותו לחמישה עשר חודשי מאסר, מתוכם שישה חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי. כן הופעל עונש המאסר על תנאי לתקופה של שמונה עשר חודשים אשר הוטל על המבקש במסגרת ת.פ. 564/91. בית המשפט קבע כי המבקש ישא את עונשי המאסר באופן חופף, כך שעל המבקש לרצות שמונה עשר חודשי מאסר.

החלטה

1. המבקש, שהיה בעל משרד להנהלת חשבונות ויעוץ מס, הועמד לדין יחד עם אחרים בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מתן שוחד, תיווך בשוחד, הוצאת מסמך ממשמורת חוקית - כולן עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז1977-, וכן בעבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-. המדובר בקבלת מידע מעובדי מע"מ ומכירתו לאדם אחר, אשר העבירו תמורת תשלום לחוקרים פרטיים שהועמדו לדין אף הם במסגרת אותו כתב אישום.

בית משפט השלום (השופט ד' רוזן) הרשיע את המבקש בכל העבירות שיוחסו לו, למעט בעבירה של תיווך לשוחד, ודן אותו לחמישה עשר חודשי מאסר, מתוכם שישה חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי. כן הופעל עונש המאסר על תנאי לתקופה של שמונה עשר חודשים אשר הוטל על המבקש במסגרת ת.פ. 564/91. בית המשפט קבע כי המבקש ישא את עונשי המאסר באופן חופף, כך שעל המבקש לרצות שמונה עשר חודשי מאסר.
בית המשפט המחוזי (השופטים ד' ברלינר, ז' המר וי' שטופמן) הותירו את הכרעת הדין בעניינו של המבקש על כנה, למעט זיכויו מעבירת השוחד, ואף לא התערבו בגזר הדין אשר הושת עליו.

2. המשיבה בהגינותה מסכימה כי תינתן למבקש רשות ערעור אך בסוגיית הפעלת המאסר על תנאי.

3. טענותיו האחרות של המבקש, ובכללן הטענות המתייחסות לקבילות הקלטות והתמלילים שהושגו לפי היתר מכוח חוק האזנת סתר, תשל"ט1979- או נגזרות מסוגייה זו, אינן מעלות עילת התערבות בערכאה זו. אין בטענה סתמית של העדר התנגדות לקבילות הראיות במועד בשל טעות או בשל היסח הדעת כדי לאפשר פתיחת דיון בנושא בגלגול שלישי. יתירה מזאת: הערכאות שקדמו לי קבעו כי המבקש בעדותו התייחס בהרחבה לחומר המוקלט וכך אימץ אותו. עיקרו של דבר אין בטענות המבקש לגבי ההרשעה כדי להצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי.

ניתנת איפוא למבקש רשות לערער אך לענין הפעלת המאסר על תנאי.

יש להקדים את בירור הערעור.

ניתנה היום, ל' ניסן תשס"א (23.4.2001).

המשנה לנשיא

_________________
העתק מתאים למקור 00084770.B05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: יואל אסולין
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: