ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד טאהא :

בעניין:

מדינת ישראל

המבקשים

נגד

ברכאת טאהא (עציר)

המשיב

נוכחים:

מטעם המאשימה: עו"ד ניר עמלי
מטעם הנאשם: הובא באמצעות שב"ס וב"כ עו"ד יובל זולטי

פרוטוקול

הסנגור: לאחר שעיינתי בתיק החקירה, אני סבור כי אין עילת מעצר, מוטב היה שלא הייתה מוגשת בקשה בייחוד לאור החלטת מותב נכבד זה אתמול.

התובע: חוזר על הבקשה. מדובר במי שהסיע תושב זר ואף העסיק אותו. לא זו אף זו, כאשר שאל השוטר שניגש אל הרכב לזהותו של התושב הזר אשר ישב ברכב, הכשיל המשיב את השוטר במילוי תפקידו, בכך שאמר לו כי מדובר בשכנו, תושב ישראל מכפר כנא. בהמשך, אף הציג תעודת זהות כחולה של תושב ישראלי בשם סביח בילאת וטען כי זה אחיו של אותו סביח. רק העבירה של ההסעה והעסקת תושבים זרים בימים טרופים אלו בהם תושבים שוהים בלתי חוקיים פוגעים באזרחי מדינת ישראל מדי יום ביומו, ומי שעוזרים להם למעשה ומכשירים את שהייתם זה אותם מסיעים ומעסיקים, והם אלו אשר מגבירים את הסכנה לביטחונה של מדינת ישראל, ולתושביה בימים שבשגרה, קל וחומר בימים מוכי טרור בהם אנו נמצאים. לא בכדי מצא המחוקק להחמיר עם אותם מעסיקים ומסיעים והצעת חוק אשר מחמירה עם אותם עבריינים עברה רק בימים אלו. למשיב אין הרשעות קודמות. אך מלבד זאת כשנתפס על ידי השוטרים, במקום להודות במעשיו הכשיל את השוטרים והפריע להם למלא תפקידם כדין לא רק באומרו כי מדובר בתושב מדינת ישראל, אלא הגדיל והציג בפניהם תעודת זהות כחולה וטען כי אותו תושב זר אינו אחיו של אותו בעל תעודת זהות אשר אותה שלף המשיב מרכבו.
אשר על כן, אבקש לקבוע כי קיימת עילת מעצר בעבירות בהם הואשם המשיב. ובהיעדר חלופה כלשהי, לעצור אותו עד תום ההליכים.

הסנגור: לא היה ברור לי אם היה פה טיעון לבקשת מעצר או טיעון לעונש, שכן מרבית דבריו של חבריו נגעו לשאלה עונשית בסופו של הליך מנהלי, וכידוע מעצר אינו מקדמה על חשבון העונש. זאת ועוד, הגיעה המבקשת עם בקשה להארכת מעצרו של משיב זה ב- 3 ימים לצרכי חקירה ושהבקשה מתבססת על שתי עילות מעצר, שיבוש הליכי חקירה ומסוכנות. בית המשפט הנכבד לאחר התלבטות מצא לנכון להאריך מעצר ביום אחד, כאשר מציין בהחלטה כי נדרש זמן נוסף לביצוען של פעולות חקירה כמפורט בדוח הסודי, בעיקר פעולות הניתנות לשיבוש, ולכן יש הצדקה להמשך מעצרו כאמור, כלומר, בית משפט למעשה אומר פה מסוכנות אין, עילת מעצר מסוג שיבוש קיימת ולכן הוא האריך ביום אחד. אין חולק כי יום אחד עבר והמדינה למעשה אשר לא ערערה על החלטות של בית משפט הנכבד, ואמרה טעה בית משפט כי אין עילת מסוכנות, אומרים כי יש היום עילת מסוכנות גבוהה, והבקשה מתבססת על עילת מסוכנות ומספיקה להאריך מעצר של אדם עד תום הליכים ללא עבר פלילי. הוא הודה בראיות לקיום לכאורה, ובהיעדר עבר פלילי הרי שעילת מסוכנות יכולה להילמד אך ורק מעובדות כתב האישום, ומעובדות כתב האישום אנו למדים כי אותו היום, ללא היכרות קודמת וללא העסקה קודמת, לקח המשיב את אותו שוהה בלתי חוקי, העסיק אותו בעבודת בניין, וכשחזר חזרה, נעצר. בהמשך, יש גם אמנם ניסיון להפרעה לשוטר, לא בכדי הבקשה לפחות בכתב לא התייחסה לנקודה זו על אף שחברי הרחיב עליה, כי הפרעה לשוטר אינה מהווה אינדיקציה למסוכנות, טען חברי על עניין של מצב ביטחוני נוכחי, כעילה להחזקה במעצר ואני מפנה לבש"פ 6781/13 שם נקבע כי מצב ביטחוני רגיש יכול להוות משקל בהחלטת מעצר, ובגיבוש עילת מעצר אך נקבע שם כי אותו מצב ביטחוני נוכחי לא מוסיף לעילת המסוכנות, המסוכנות היא החשש להימלטות. לו הייתה קיימת פה עילת מעצר של חשש להימלטות. לא כך הוא המקרה, איני חושב שיש פה חשש להימלטות, גם לא נטען, כל מה שיש פה זה חשש למסוכנות, וכזו אין והיא אינה עולה מן הבקשה, ואם אתייחס לסעיף 6 לבקשה, שם נטען כי משיב זה אינו ראוי לאמון בית שמפט שלא יחזור על מעשיו, הרי על אותו משקל, כל אדם שימכור בקבוק סודה ללא קבלה או אדם שיזרוק בדל סיגריה ייאמר כי לא ניתן לתת בו אמון שלא יחזור על מעשיו.
טען חברי בהרחבה על עזרה לאותם שוהים בלתי חוקיים, ואני אציין ומפנה לכתב האישום, אין מדובר באדם שהסיע אותו מהשטחים לתוך מדינת ישראל, ואין פה עזרה בהלנה או בדברים כאלה, לפי העובדות הוא פגש אותו בבוקר בכפר כנא, לקחת אותו לעבודת אבן באכסל ולקח אותו לכפר כנא, לא עזרה ולא הלנה ולא דברים אלו. לאור כל האמור, אנו סבורים כי בית משפט צריך להבטיח את המשך התייצבותו של המשיב לדין, אנו נציע לשחררו בהתחייבות עצמית, צד ג', וניתן אף בהפקדה כספית שאינה גבוהה. בעניין זה אגיש החלטה בעבירות של נסיבות דומות וכן בהחלטה מתיק שב"ח שם נטען על עניין של מצב ביטחוני והפניות לפסיקה. לאור כל האמור, נבקש להורות על שחרורו של המשיב בתנאים שלא יפגעו בחופש התנועה שלו ובחירותו.


החלטה

בפניי בקשה להארכת מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. כנגד המשיב הוגש היום כתב אישום המייחס לו עבירות שעניינן הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו, הסעה והעסקת תושב זר שוהה שלא כדין.

מעובדות כתב האישום עולה כי בתאריך 19.3.16 הבחין שוטר במשיב ברכבו וכאשר ניגש לרכב הבחין בתושב זר. המשיב הכשיל את השוטר מלמלא את תפקידו בכך שאמר לשוטר כי מדובר בשכנו, תושב כפר כנא ובהמשך אף אמר לשוטר כי מדובר באח של עובד שלו, והציג לו תעודת זהות של אדם אחר.

על פי הנטען, הסיע המשיב ואף העסיק את השוהה הבלתי חוקי בעבודות בניין בכפר אכסאל, וכאשר הסיעו בחזרה, נעצר על ידי המשטרה כאמור.

הצדדים לא טענו באשר לראיות לכאורה, מאחר והסנגור הסכים לקיומן.

באשר לעילת המעצר, טענה המבקשת כי זו קמה נוכח המצב הביטחוני החמור כיום, לנוכח התנהגות המשיב והניסיון שעשה להכשיל את השוטר במילוי תפקידו. כל זאת מבססים קיומה של עילת מעצר ומאחר ולא הוצגה חלופת מעצר הולמת, יש מקום להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.

הסנגור טען, כי נסיבות המקרה אינן מקימות עילת מעצר, ממילא הבקשה מבוססת אך על עילת המסוכנות, וזו אינה קיימת בנסיבות המקרה מאחר ומדובר במשיב שעברו נקי ואף נסיבות המקרה אינן מצביעות על מ סוכנות המצדיקה מעצר עד תום ההליכים או הגבלות חמורות על חירותו, ולכן עתר לשחרורו בכפוף לערבויות כספיות בלבד.

אכן, אין עסקינן במקרה מובהק המלמד על עילת מעצר.
בסוג זה של עבירות יש לבחון כל מקרה לגופו ולהתייחס לנסיבותיו הייחודיות וכן למשיב הניצב בפני בית משפט.

במקרה זה מדובר במשיב שעברו נקי, וזו למעשה הסתבכותו הראשונה, כאשר אף היא כרגע בשלבים מקדמיים מאחר ועל המבקשת להציג ראיותיה ולהוכיח את טענותיה, ולכן נשאלת השאלה האם יש הצדקה להורות על מעצרו עד תום ההליכים אך כדי לאפשר הצגת ראיות כאשר עילת המעצר, אף אם קיימת נוכח המצב הביטחוני העכשוי, אינו סבור כי בנסיבות המקרה היא כזו אשר מצדיקה הגבלה חמורה על חירותו של המשיב, כך שייעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

באשר לחלופת המעצר, סבורני כי ניתן להסתפק בתנאים אשר יבטיחו התייצבות המשיב לדיונים בעניינו בתיק זה. כדי להבטיח זאת, מן הראוי כי תופקד הפקדה כספית מסוימת ולא מינימאלית כפי שביקש הסנגור.

אשר על כן, אני מורה על שחרורו של המשיב בתנאים הבאים:
א. המשיב יחתום על התחייבות עצמית וערבות צד ג' על סך 4,000 ₪.
ב. להבטחת תנאי השחרור יפקיד המשיב פיקדון על סך 4,000 ₪.
ג. ניתן בזאת צו איסור יציאה מהארץ כנגד החשוד למשך 6 חודשים מהיום.
ד. החשוד מוזהר בזאת כי כל הפרה של תנאי השחרור עלולה לגרום אחריה את מעצרו המיידי וכן נקיטת צעדים משפטיים נוספים.

זכות ערר כחוק.

ניתנה והודעה היום י"א אדר ב' תשע"ו, 21/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

התובע: אבקש עיכוב ביצוע של 48 שעות.

הסנגור: מתנגד. מעבר לכך שהסיכויים כי ערר בעניין זה יתקבל אינם קיימים כלל, והסיכוי שיוגש ערר נמוך מאוד, ואין בכך להשאיר אדם במעצר הראשון בחייו עוד לילה במעצר.
אנו נבקש כי זה יהיה לזמן קצר יותר, וכי המבקשת תודיע בשעות הקרובות על החלטה.

החלטה

מורה על עיכוב ביצוע החלטת השחרור עד מחר, 22.3.16 שעה 12:00.
המבקשת תודיע עד היום בשעה 16:00 האם אכן בכוונתה להגיש ערר.
במידה ולא יוגש ערר, ישוחרר המשיב מיידית בהתאם להחלטה כאמור, לאחר שימלא את התנאים.

ניתנה והודעה היום י"א אדר ב' תשע"ו, 21/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: טאהא
שופט :
עורכי דין: