ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד סמארה :

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

עבד אללה סמארה (עציר)

הנאשם

#2#>
נוכחים:
מטעם המאשימה – עו"ד ניר עמלי
מטעם הנאשם – הובא וע"י עו"ד שאדי משעור - מטעם הסנגוריה הציבורית

פרוטוקול

ב"כ הנאשם: לאחר שבית המשפט קרא בפני הנאשם את כתב האישום והסביר לו את תוכנו, תשובת הנאשם לאישום היא: מודה בעובדות כתב האישום.

התובע: אבקש להרשיע את הנאשם על סמך הודאתו.

ב"כ הצדדים: לא הגענו להסכמה לעניין העונש, נטען חופשי.

הכרעת דין
על סמך הודאתו של הנאשם, אני מרשיע אותו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום – כניסה לישראל שלא כחוק.

ניתנה והודעה היום י"א אדר ב' תשע"ו, 21/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט

התובע טוען לעונש: הנאשם הודה והורשע בעבירה של כניסה ושהייה בישראל שלא כדין, כידוע גבולות מדינת ישראל נסגרו לכל תושבי האזור ובימים טרופים אלה ביתר שאת עקב גל טרור שפוקד את מדינתנו, כבר היו מקרים בעבר ששוהים בלתי חוקיים "תמימים" שנכנסו לתחומי המדינה ללא אישור, ועסקו בה בתחילה בעבודה, הפכו למרצחים ואין לדעת האם מי שנכנס ללא אישורים או ללא בדיקות כוחות הביטחון, מטרתו היא מטרת פרנסה בלבד או שמא כוונתו לפגע באזרחי המדינה. הנאשם במעשיו עקף את בדיקות כוחות הביטחון מנע מהם מלמלא תפקידם, ובכך המסוכנות הנשקפת ממנה גברה. אנו נבקש מבימ"ש כי יאמץ את מתחם הענישה בעבירה כגון זו, בימים אלו של גל טרור ברף ענישה מחודש מאסר בפועל של ממש ועד 6 חודשי מאסר בפועל. במקרה זה ישית על הנאשם עונש אשר עולה על חודש מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס. בעניין מיקומו של הנאשם בתוך המתחם אותו ציינתי, אני מאשר כי אותו נאשם נמצא כשהוא שוהה בישראל שלא כדין, נתפס ושוחרר, אך הדבר לא מנע ממנו לשוב ולבצע את אותם מעשים, לכן אני מבקש בית משפט יטיל עליו ענישה משמעותית של מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס.

הסנגור טוען לעונש: מדובר בנאשם צעיר, הודה בהזדמנות ראשונה, לקח את מלוא האחריות והבין את חומרת מעשיו. אין חולק כי הנאשם שבפנינו נכנס לשם חיפוש פרנסה, בעניין זה אני מפנה להלכת אל הרוש, והלכת כבוד השופט ג'ובארן אשר נתן משקל כבד לנאשמים אשר נכנסים לחיפוש פרנסה. הנאשם סובל מבעיית אסטמה, הוא מגיע ממשפחה אשר מצבה הסוציואקונומי בכי רע, הוא היחיד המפרנס באותה משפחה. הם עם נסיבות מאוד קשות. באשר למצב הביטחוני השורר שאליו טען חברי, לא אחת נקבע כי אותו מצב ביטחוני אין בו כדי להצדיק החמרה בענישה, ואל לנו לשכוח כי הענישה אינדיבידואלית. מפנה לתיק 57021-10-15 ג'מיל ג'עברי נ' מדינת ישראל, ומפנה לע"פ 46537-10-15 מדינת ישראל נ' עבדאללה ונ' אחמד רבע.
לנאשם יש לזקוף את עברו הנקי, מדובר בכניסה אחת בלבד, מה עוד שהנאשם לא מהווה כל סיכון לביטחון המדינה והציבור. מפנה למתחם הענישה אשר נקבע בהלכת אל הרוש מתחם אשר נע בין מאסר על תנאי לבין מאסר בפועל עד 5 חודשים אשר יכללו הן את תקופת המאסר על תנאי ומאסר בפועל, והקנס ינוע בין 0 ל- 2,000 ₪, אבקש להסתפק בימי מעצרו של הנאשם, להטיל עליו עונש צופה פני עתיד ולהימנע מהטלת קנס כספי לאור מצבו הכלכלי.

הנאשם טוען לעונש: אני מתנצל, אני לא אחזור על זה.


גזר דין

הנאשם תושב בית פוריכ נכנס לישראל ללא היתר ובתאריך 19.3.16 נמצא ברכב על כביש 65 סמוך לכפר תבור.

הנאשם הודה במיוחס לו, ועברו נקי.

המחלוקת בין הצדדים הינה באשר לעונש הראוי לנאשם זה, ואף כפי ששמעתי מפיהם באשר למתחם הראוי בנסיבות העניין, ובהתחשב במצב הביטחוני הנוכחי.

מבלי להתעלם מן המצב הביטחוני החמור אשר במהלכו אף שוהים בלתי חוקיים ניצלו כניסתם ללא היתר כדי לבצע פיגועים שונים, בחלקם חמורים אשר הסתיימו בפגיעות בנפש, הרי שאיני סבור כי בשל כך יש כדי לשנות את מתחם הענישה שנקבע ברע"פ 3677/13 בעניין אלהרוש מיום 9.12.14.
עניין זה נדון בבית המשפט המחוזי בנצרת בעניין ג'מאל ג'עברי (ע"פ 57021-10-15) שם נקבע, כי מבלי לפגוע בטענות בהקשר זה באשר למצב הביטחוני, הרי שהדרך העדיפה להתמודד עם הצורך להתאים את העונש למצב הביטחוני הקיים, הינו גזירת עונש שנקבע בהלכת אלהרוש תוך מתן דגש לשיקולי הרתעת היחיד והרבים.

נוכח האמור, סבורני כי המתחם שנקבע בהלכת אלהרוש רלוונטי אף למקרה שבפניי.
על פי הלכת אלהרוש ניתן היה לשקול עונש צופה פני עתיד נוכח עברו הנקי של הנאשם.
עם זאת, במצב הביטחוני הנוכחי, כאשר כניסתם של שוהים בלתי חוקיים לישראל מכבידה בצורה ממשית על פעילות כוחות הביטחון, הן במעברים והן בתוך שטחי מדינת ישראל, ונוכח העובדה כי ידוע שמספר פיגועים שבוצעו לאחרונה נטלו בהם חלק שוהים בלתי חוקיים, אינני יכול ל הימנע מהטלת מאסר בפועל, אם כי זה יהיה קצר בהתחשב בעברו הנקי של הנאשם, הודאתו המהירה ונסיבותיו האישיות, כפי שנטען על ידי הסנגור, אם כי לא הוצגו אסמכתאות או ראיות תומכות בהקשר זה.

לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ המאשימה ואת טיעוני הנאשם, ובהתחשב בנסיבות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:
א. חודש מאסר בפועל מיום מעצרו, 19.3.16.
ב. מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים והתנאי הוא כי במשך 4 שנים החל מהיום לא יעבור עבירה לפי חוק הכניסה לישראל.
ג. קנס בסך 1000 ש"ח או 5 ימי מאסר תמורתו;
הקנס ישולם עד למועד שחרורו ויהווה תנאי לשחרורו ממאסר.
הובהר לנאשם כי במידה ולא ישלם את הקנס במלואו, עליו לרצות 5 ימי מאסר נוספים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום י"א אדר ב' תשע"ו, 21/03/2016 במעמד הנוכחים.

יריב נבון , שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: סמארה
שופט :
עורכי דין: