ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש הממשלה :

בג"ץ 2992/01
בג"ץ 3017/01

בפני: כבוד השופט א' א' לוי

העותרת: התנועה למען איכות השלטון בישראל

נגד

המשיבים: 1. ראש הממשלה, אריאל שרון
2. היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין
3. עומרי שרון

העותר: ח"כ יוסי שריד, יו"ר האופוזיציה

נ ג ד

המשיבים: 1. מר אריאל שרון, ראש הממשלה
2. עומרי שרון

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בבית המשפט העליון

החלטה

1. העותרים מבקשים לאסור על ראש הממשלה, בצו ביניים, לשגר את בנו, משיב 3. לשליחויות מדיניות, בעמדה זו תומך היועץ המשפטי לממשלה משלושה טעמים:

א. חשש לקיומו של ניגוד עניינים, בין האינטרס השילטוני לאינטרס אישי כלשהו.

ב. הוראותיו של סעיף 33 לחוק שרות המדינה (מינויים), תשי"ט1959-, אף שאינן חלות במישרין על שרים והכפופים להם, ראוי לפעול על פי הנחת היסוד שבבסיסן, לאמור, קירבה משפחתית מונעת התנהלות סבירה של יחסי עבודה.

ג. תפקיד שלטוני צריך להתבצע על ידי עובד ציבור, ויש להימנע מהעסקת מתנדבים ללא תמורה בשירות המדינה.

2. כנגד טיעון זה, הובאה במסגרת תגובתו של היועץ המשפטי גם תגובתו של ראש הממשלה עצמו לעתירה, ואלה עיקריה:

א. המפגשים אליהם שוגר משיב 3, נועדו לשכך מעשי איבה, ולמצות את הסיכוי למנוע שפיכות דמים נוספת, במקום שהשימוש בצינורות המקובלים לא נשא פירות.

ב. למשיב 3 אין סמכות לנהל משא ומתן עם הרשות הפלסטינאית, והוא מהווה ערוץ תקשורת להעברתם של שדרים ומסרים בין ראש הממשלה לאנשי הרשות הפלסטינאית והעומד בראשה.

ג. למעט טיעון במישור העקרוני, לא הבהירו העותרים מהו אותו ניגוד אינטרסים בו מצוי או עלול להימצא משיב 3, וממילא לא הבהירו כיצד יש בזה, אם הוא קיים, כדי לפסול אותו מלהשתתף במפגשים אליהם הוא נשלח על ידי ראש הממשלה.

3. הסוגיות אותן העלו העותרים והיועץ המשפטי לממשלה, הינן נכבדות ביותר, אך כך גם ראוי להגדיר את נימוקי תשובתו של ראש הממשלה. לדיון בעתירות נודעת אמנם חשיבות ברמה העקרונית, אך הוא לא יכול להתקיים בלי זיקה למציאות הקשה של ימים אלה, כאשר הרושם הוא שערוצי התקשורת בין מנהיגיה של מדינת ישראל לאלה של הרשות הפלסטינאית, אינם רבים, ואין לך ראיה טובה יותר לכך מאשר הקטל הנמשך משני עבריו של קו ההפרדה.

לפיכך, לא שוכנעתי כי יש מקום למתן צו ביניים כבקשת העותרים, כל עוד לא לובנה אותה טענה בדבר קיום המפגשים על מנת למנוע שפיכות דמים, ובמקרים שהם בגדר פיקוח נפש, טענה שלא נדחתה על ידי בית משפט זה ב"פרשת גינוסר" (בג"ץ 3111/01). כך או כך, הצורך בצו כזה התייתר לנוכח הודעתו של ראש הממשלה, לפיה הורה על הפסקת המגעים בין משיב 3 ליושב ראש הרשות הפלסטינאית ואישים אחרים בה, עד להחלטתו של בית המשפט.

לנוכח דחיפות העניין, אני מורה כי הדיון בעתירות יתקיים בפני הרכב, לא יאוחר מיום 15.5.01.

ניתנה היום, ז' באייר תשס"א (30.4.01).

_________________
העתק מתאים למקור 01029920.O02 /אז
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: