ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון בית שמש נגד אלטמרק :

לפני כבוד ה שופטת מאיה אב-גנים ויינשטיין

המאשימה

ועדה מקומית לתכנון בית שמש

נגד

הנאשמים
.1 דניאל אלן אלטמרק

.2 עליזה סברנה אלטמרק


נוכחים:

בא כוח מאשימה עו"ד דקלה כלפון
ב"כ הנאשמים עו"ד שלמה אייזנשטיין

פרוטוקול

ב"כ הנאשם: הקראתי לנאשמים את כתב האישום והם הבינו את תוכנו. הגשתי יפויי כוח הכולל הסכמה לשפיטה בהעדר.
ב"כ הצדדים: הגשנו הסדר טיעון חתום, נבקש לכבדו. הטעמים להסדר מפורטים בתוכן ההסדר.


פסק דין

על פי הודאתם, מורשעים הנאשמים בעבירות לפי סעיפים 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, כמפורט בכתב האישום.
לאחר ששמעתי את הצדדים ונתתי דעתי לעובדות המקרה, מצאתי לאמץ את ההסכמה העונשית אליה הגיעו הצדדים ולגזור על הנאשמים את העונשים שלהלן:
כל אחד מהנאשמים ישלם קנס בסך של 2,500 ש"ח ב – 16 תשלומים חודשיים. התשלומים ישולמו החל מיום 1.4.16 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן. במקרה של אי תשלום אחד משיעורי הקנס במועד, תעמוד כל יתרת הקנס לתשלום מידי. כמו כן, במקרה של אי תשלום הקנס, יאסרו הנאשם שלא שילם למשך 14 ימים תמורת הקנס.
הנאשמים יחתמו על התחייבות תוך 15 ימים מהיום להימנע מעבירה על הוראות סעיפים 145 ו-204 לחוק התכנון והבניה, בתוך תקופה של 36 חודשים החל מיום החתימה. ההתחייבות תהיה בסכום של 5,000 ש"ח ואם היא לא תחתם יאסר הנאשם שלא חתם למשך 5 ימים.
הנאשמים מצווים להתאים את הבניה המפורטת בכתב האישום ובתרשים המצורף לו לתוכניות ולהיתרי הבניה החלים באזור, לרבות בדרך של הריסתה. צו ההריסה יכנס לתוקף ביום 1.11.16. אם עד מועד זה לא יהיה בידי הנאשמים היתר בנייה כנדרש, אך יתקדמו עם הליכי הוצאתו, יהיו רשאים לבקש מבית המשפט לדחות מועד כניסת הצו לתוקף. אולם מובהר לנאשמים שבית המשפט ישקול את הבקשה לדחיית מועד כניסת הצו לתוקף, בין השאר בהתאם להתקדמות הליכי הוצאת ההיתר.
הערה אודות צו ההריסה תירשם בפנקסי המקרקעין.
מובהר לנאשמים שאם עד מועד כניסת הצו לתוקף, לא יהיה בידם היתר לבניה נשוא כתב האישום, לא תינתן להם ארכה נוספת להשגת היתר לבניה, ולא יהרסו את הבניה, ניתן יהיה להגיש נגדם כתב אישום בגין עבירת אי-קיום צו שיפוטי לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה. כן מובהר שההתחייבות שעליה נדרשו לחתום כאמור, כוללת גם עבירה לפי סעיף זה.
אם הנאשמים לא יבצעו את הצו המפורט לעיל במועד שנקבע לביצועו וגם לא יהיה להם במועד האמור היתר המכשיר את כל הבניה המפורטת בכתב האישום ובתרשים המצורף לו, כי אז תהיה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רשאית להרוס את הבניה נשוא האישום לאחר התראה של 30 ימים מראש, והנאשמים יישאו בהוצאות הביצוע.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

ניתן והודע היום כ"ב אדר א' תשע"ו, 02/03/2016 במעמד הנוכחים.

מאיה אב-גנים ויינשטיין , שופטת

הוקלד על ידי נעמי שמואל רז


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון בית שמש
נתבע: אלטמרק
שופט :
עורכי דין: