ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פריזול העמק יוקנעם בע"מ נגד בן בנימין :

בפני כבוד השופט הבכיר זיאד הווארי – אב"ד

מערערים

פרי זול העמק יוקנעם בע"מ

נגד

משיב/ מודיע לצדדי ג'

משיבים פורמאליים

1. יוסף בן בנימין

2. ש.א.י.מ. סיטונאות פירות וירקות בע"מ
3. שלום אסולין
4. מלכה יוסף

החלטה

הדיון בערעור
1. דיון בערעור יתקיים בפני הרכב בראשותי ביום 18/04/16 שעה 09:00.

סיכום טענות
2. מכוח תקנה 446 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, הנני מורה כלהלן:
א. לקראת הדיון בערעור, יגישו בעלי הדין עיקרי טיעון בכתב, לפי האמור מטה.
ב. המערער יגיש עיקרי טיעון מטעמו עד 14 ימים לפני מועד הדיון הנ"ל, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ג. המשיב יגיש עיקרי טיעון מטעמו עד 7 ימים לפני מועד הדיון הנ"ל, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ד. עיקרי טיעון שיחרגו מהמתכונת שנקבעה לעיל, לא יתקבלו וערכם ייחשב כמי שלא הגישם.
ה. עיקרי הטיעון ייכתבו במסמך בגודל 4A בגופן " DAVID", ברווח כפול בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ו. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם, איננה מותרת ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי הטיעון לפי האמור מעלה.
ז. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.

תיק מוצגים
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת עיקרי טיעון מטעמו.
לאחר הגשת תיק המוצגים וסריקתו, על בעל דין לדאוג להשאיר שלושה עותקים מקוריים במזכירות בית המשפט.

רשימת אסמכתאות
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה שלהן במועד שנקבע להגשת עיקרי טיעון מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.

החיובים – אינם תלויים
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת עיקרי טיעון מטעמם במועד.

המצאה
6. את המסמכים שתוארו מעלה (עיקרי טיעון, מוצגים, אסמכתאות וכו'), יגיש בעל הדין במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.

השלמת טיעון בעל פה
7. במועד שנקבע לשמיעת הערעור, ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

התייצבות
8. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.

לשון ההחלטה
9. כל מקום בהחלטה, בו נוסח הכתוב בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה או רבים, לפי העניין.

10. המזכירות תמציא עותק החלטתי זו לב"כ הצדדים ותדאג לזמנם לדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ב אדר א' תשע"ו, 02 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

זיאד הווארי, שופט
בכיר – אב"ד


מעורבים
תובע: פריזול העמק יוקנעם בע"מ
נתבע: בן בנימין
שופט :
עורכי דין: