ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טן -חברה לדלק בע"מ נגד היועץ המשפטי לממשלה :

01 מרץ 2016
סימיון מסושניק
המערער
-

טן -חברה לדלק בע"מ
המשיבה
היועץ המשפטי לממשלה
מתייצב בהליך
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן
נציג ציבור (עובדים) מר ישראל דורון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' דיתי שרון

בשם המערער עו"ד צבי ברק ועו"ד אסף שילה
בשם המשיבה עו"ד רמי לנדא ועו"ד שי ארז
בשם היועץ המשפטי לממשלה עו"ד איה דויטשר-קורנהאוזר

פסק דין

1. לפנינו ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אריאלה גילצר-כץ; ת"צ 5901-05-11 ות"צ 5975-05-11) בו עמדה לפתחו השאלה בדבר "גובה הגמול לתובע [המייצג] וגובה שכר טרחת בא כוחו". בהתחשב בנסיבות הענין פסק בית הדין קמא כי לתובע המייצג ישולם סך של 8,000 ₪ ולבא כוחו ישולם סך של 126,684 ₪.

2. התובע המייצג ובא כוחו ערערו על החלטת בית הדין קמא בשני עניינים: "השארת הפיצוי לקבוצה שלא נפדה בכיסה של המשיבה וכן כנגד הגמול ושכר הטרחה שנקבעו".

3. לאחר עיון בכלל חומר התיק ובחינת טענות הצדדים הרינו פוסקים כזאת:

א. אשר לעניין הראשון לא מצאנו מקום להתערב בקביעתו של בית הדין האזורי לפיה אין לפתוח את הסכם הפשרה שאושר וקיבל תוקף של פסק דין.

ב. אשר לעניין שיעור הגמול לתובע המייצג, הגענו לכלל מסקנה כי יש להעלות את הסכום הנפסק ולהעמידו על סך כולל של 40,000 ₪ נכון להיום. זאת בהתחשב בסיכון שנטל על עצמו התובע המייצג, שלא בא לידי ביטוי הולם בפסיקת בית הדין האזורי.

ג. אשר לשכר טרחת בא כוח התובע המייצג, אזי יש להתחשב בכך שהוא תרם לטובתה של הקבוצה כולה ולשינוי אורחות פועלה של המשיבה. לגבי עניינים אלה אין לקבל את מסקנותיו של בית הדין קמא. ברם מאידך , לגבי יישום הסדר הפשרה בא כוח התובע המייצג היה למעשה פסיבי ולא תרם תרומתו לקידום יישומו של ההסכם.
אכן, שכר טרחת בא כוח התובע המייצג ראוי שיקבע ככלל, על יסוד סכומי הברוטו ששולמו בפועל, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות ולא מסכומי הנטו כפי שקבע בית הדין האזורי.
בנסיבות המקרה שלפנינו, לא ידועים לנו במדויק סכומי הברוטו המשקפים את סכומי הנטו ששולמו בפועל ; אולם ניתן להעריך, על יסוד הנתונים מפי המשיבה כמפורט בסעיף 22 לפסק הדין ועל יסוד הסכם הפשרה , שמדובר בסכום ברוטו כולל של כ-1,200,000 ₪ ששולם (כולל סכום התרומה ל"קו לעובד").
אנו סבורים, כי שיקול דעתנו אינו כבול בקביעת סכום שכר הטרחה המגיע , לשיעור של 20% מהסכום שנגבה, כפי הנפסק ע"י בית דין קמא. בהתחשב בכלל נסיבות המקרה הגענו לכלל מסקנה כי ראוי להעמיד את שכר טרחתו של בא כוח התובע המייצג על סך של 160,000 ₪.

4. ההפרש שלא שולם לאור האמור לעיל ישולם בתוך 30 יום מהיום.

5. כל צד יישא בהוצאותיו בערעור.

ניתן היום, כ"א אדר א' תשע"ו (01 מרץ 2016), בהעדר הצדדים .

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

רונית רוזנפלד,
שופטת

לאה גליקסמן,
שופטת

מר ישראל דורון
נציג ציבור (עובדים)

גברת דיתי שרון,
נציגת ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: טן -חברה לדלק בע"מ
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: