ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחידת תביעות להב נגד סנקאר :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין
המאשימה
המשיבה בבע"ח 26306-01-16
יחידת תביעות להב 433

נגד

הנאשם
המבקש בבע"ח 26306-01-16
עופר סנקאר


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד יעל גבעוני
ב"כ הנאשם עו"ד חן בן חיים
הנאשם פטור מהתייצבות

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
טרם כניסה לגופו של עניין אבקש למסור כי החלטות בית המשפט אינן מתקבלות אצלנו כך לא קיבלנו את ההחלטה לפטור את הנאשם מהתייצבות וגם לא את ההחלטה לפיה בדיון של היום תידון בקשת הנאשם לעיון בחומר החקירה.


החלטה

המזכירות תמציא את כל ההחלטות שניתנו ויינתנו במסגרת הליך זה ובמסגרת בע"ח 26306-01-16 לפקס מספר 08-XXXX271 ותוודא את קבלת ההחלטות לאחר המשלוח בפקס.

ניתנה והודעה היום ט"ו אדר א' תשע"ו, 24/02/2016 במעמד הנוכחים.

יהודה ליבליין , שופט

ב"כ הנאשם:
אני קיבלתי רשימת חומר חקירה כולל החומר החסוי והתברר שאין ר.פ .

ב"כ המאשימה :
התגובה לא סרוקה במערכת, אני אגיש לעיון בית המשפט ואגיש את זה במזכירות לסריקה.

ב"כ הנאשם:
אם נתייחס לסעיף ג' אני מקבלת את הצעת בית המשפט.

ב"כ המאשימה:
אנחנו יודעים שגם מבחינת גדר המחלוקת על אף שעדיין לא ניתן מענה לכתב האישום ישנו חוב שאין עורריין גם לא מצד המאשימה שהוא לא הוחזר, ובזה אני מתייחס לעניין השיקים ואני מתקשה להבין מה הצורך בזה אם אנו לא חולקים על העובדה שהוא לא החזיר את הכסף מעבר לזה שאר העניין בבקשה, מדובר על תיק של סחיטה באיומים שהוקלטה והנאשם בחקירתו במשטרה מודה בכך לשאלה באם מודבר בסחיטה או לא זו שאלה אחרת, אני באמת מתקשה להבין איך הפריטים האלה יכולים לקדם את המחלוקת בנינו.

ב"כ הנאשם:
שאלת החוב היא הבעיה הקטנה בתיק הזה והנאשם לאורך כל התיק ביקש עימות עם הנאשם ומדובר במתלונן שמשקר, משקר את כל הרשויות ואת המשטרה וכל התיק נסוב נאמנות, השאלה היא האם אותו אדם באמת חש מאויים או לא חש מאויים וזו מחלוקת, הוא גם סותר את עצמו מוזמן ליחידה החוקרת להסברים על הסתירות שלו, וכן מוטחים פה דברים מהתיק הקודם.
זה חומר חקירה שהיה צריך להיות בתיק, חוקרים אותו וגובים עדות על תיק פל"א אחר וכבר בעיות של מהימנות עלו גביית העדות של המתלונן.

ב"כ המאשימה:
גם לעניין המהימנות כיצד זה רלוונטי לעניין הסחיטה?

ב"כ הנאשם:
גם הנאשם עצמו נחקר בתיק ההוא, השיקים נתפסו במסגרת התיק פל"א הקודם.
אני מקבלת את הצעת בית המשפט כי סעיף ג' יימחק וסעיפים ד' וה' יועברו.
מפנה את ב"כ המאשימה לעדות המתלונן מיום 27/7/15, אשר הוא עצמו מדבר מספר רב של פעמים על התיק הקודם.

עוד מפנה לחקירה מיום 30/7/15 ואז החוקר מאמת אותו עם התיק הקודם.
כמו כן, מפנה למזכר של החוקר ישראל חזן מיום 27/7/15.

ב"כ המאשימה:
המזכר הזה הוא הראשוני בתיק, אחרי שהנאשם מאיים על המתלונן, זה המזכר הראשוני, כאשר הוא מקשר את המתלונן לתיק הקודם.


החלטה במסגרת בע"ח 26306-01-16

בהודעה שנמסרה מפי באת כוח המבקש ביום 21/2/16, עולה כי עניין סעיפים 2א ו 2ב לבקשה הוסדרו.

שמעתי את טיעוני הצדדים בעניין סעיפים 2ג עד 2ה ולאחר שנשמעו הערות בית המשפט, הוסכם בין הצדדים כי המבקש מוותר על קבלת החומר המפורט בסעיף 2ג והמאשימה תמסור לידי ב"כ הנאשם את החומרים המפורטים בסעיפים 2ד ו – 2ה.

ניתנה והודעה היום ט"ו אדר א' תשע"ו, 24/02/2016 במעמד הנוכחים.

יהודה ליבליין , שופט

ב"כ המאשימה:
אנחנו נמסור את חומרים שנקבעו בהחלטת בית המשפט במידת האפשר תוך 21 יום.
אנו מבקשים לקבוע דיון למענה.


החלטה

נקבע למענה ליום 4/5/16 שעה 12:00.

הצדדים יהיו ערוכים בנוסף לדיון בעתירה לגילוי ראיות חסויות.

ב"כ הנאשם תמסור לנאשם על מועד הדיון ותמסור לו את פרוטוקול הדיון מהיום.

הנאשם יתייצב לדיון.

ניתנה והודעה היום ט"ו אדר א' תשע"ו, 24/02/2016 במעמד הנוכחים.

יהודה ליבליין , שופט

הוקלד על ידי מיטל שילון


מעורבים
תובע: יחידת תביעות להב
נתבע: סנקאר
שופט :
עורכי דין: