ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוטי ששון נגד השר לענייני דתות :

בפני: כבוד השופטת מ' נאור

העותר: מוטי ששון

נגד

המשיבים: 1. השר לענייני דתות
2. המועצה הדתית חולון
3. יו"ר המועצה הדתית - הרב יצחק דיין
4. אלחנתי ישראל
5. ברבי משה
6. ברזילי אבינועם
7. גוסטמן אליהו
8. גולדמן יעקב
9. דהן יוסף
10. דוד אברהם
11. יבלון משה
12. כהן אלי
13. כפתורי בלה
14. לוי אריה
15. לוי ג'ורג'
16. נחום אליהו
17. סירקון יעקב
18. עזריה משה
19. צדוק חיים
20. קרן שי
21. קהלני זכריה
22. רוסטומיאן שמעון
23. שיין יצחק
24. שכטר צבי
25. שבירו דוד
26. שניאור יוסף
27. צינור נתן
28. גבריאל גדעון
29. עזרא יצחק

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותר: עו"ד ליפא י' קמינר

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

1. בבית משפט זה התבררה עתירה, בג"ץ 6378/00, בענין הרכב המועצה הדתית בחולון. העתירה הוגשה על ידי סיעת הליכוד במועצת עיריית חולון ומר שי קרן, שהוא נציג הליכוד במועצה המכהנת.

בית המשפט התבקש לבטל את החלטת ועדת שרים מיום 27.8.00 שהחליטה להוציא את מר קרן מהמועצה ולהותיר לליכוד נציג אחד בלבד. עוד התבקש בית המשפט להוציא מההרכב המוצע נציג של המפד"ל. במסגרת העתירה האמורה הוצא צו ביניים כך שההרכב המוצע לא פורסם. ביום 29.4.01 - נדחתה העתירה.

2. לאחר דחיית העתירה פנה היועץ המשפטי לעיריית חולון בשם ראש העירייה לשר לעניני דתות במכתב מיום 16.5.01, במכתבו טען כי לאחר דחית העתירה, שר הדתות רשאי ואף מחוייב למנות את חברי המועצה הדתית ולפרסם את דבר המינוי ברשומות לאלתר. הוא הצביע על כך שעד יום הפרסום ממשיכה לכהן המועצה הדתית בהרכבה הקודם, וכל עוד לא פורסמו שמות חברי המועצה החדשה, המועצה הקיימת "מנצלת את עת הדימדומים ומבצעת מחטפים שיתכן ולא יהיו מקובלים על ההרכב החדש".

3. ביום 18.6.01 פנה גם יהודה שפר, סגן בכיר א' לפרקליטת המדינה אל היועץ המשפטי של המשרד לענייני דתות. במכתבו כתב, בין השאר: "כפי שכבר הודעתי לך בעבר, הרי משנדחתה העתירה לבית המשפט העליון מן הדין לפרסם מידית וללא כל דיחוי את הרכב המועצה הדתית כפי שנקבע ברשומות".

4. ב19.6.01- פנה היועץ המשפטי לעיריית חולון אל היועץ המשפטי של המשרד לענייני דתות במכתב שנשלח בפקסימיליה. במכתב זה הוא הודיע כי אם לא יקבל הודעה על העברת הרכב המועצה לפירסום תוך 24 שעות - תוגש עתירה בענין.

5. היום, 16.7.2001, בשעות הצהריים המאוחרות הגיש ראש עיריית חולון עתירה שעניינה אי פירסום ההרכב החדש של חברי המועצה הדתית. במסגרת עתירה זו התבקש גם צו ביניים המכוון אל יו"ר מועצה דתית המכהנת וחברי המועצה המצווה עליהם להימנע מכינוס המועצה הערב בשעה 20:00.

6. לעתירה צורף מכתב נושא תאריך 5.7.01 בו מזמינים שי קרן הנזכר והרב יצחק דיין, יו"ר המועצה הדתית, את חברי המועצה לישיבה בה ידונו מכרזים לרבני שכונות ומנהל מחלקת כשרות. בעתירה צויין כי המכתב האמור הגיע אל חברי המועצה רק ביום 15.7.00.

7. ביקשתי את תגובת פרקליטות המדינה עד היום בשעה 18:00. הורתי גם לב"כ העותר להודיע על דבר הגשת העתירה לרב דיין ולהעביר לו בפקסימיליה את העתירה וההחלטה.

8. בתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מצויין כי הודע כבר בשעתו על ידי עו"ד יהודה שפר למשרד לענייני דתות כי עליו לפרסם בהקדם ברשומות את הרכבה החדש של המועצה הדתית. עם זאת, למתן צו ביניים שיאסור על כינוסה של המועצה הדתית יכולות להיות השלכות כבדות משקל על האפשרות ליתן שרותי דת בחולון. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מציעה כי יוצא צו ארעי שיאסור על כינוסה של המועצה הדתית בחולון עד למתן החלטה בצו הביניים, וכי יאופשר לשר הדתות להגיש את תגובתו לעתירה ולבקשה לצו ביניים בתוך 15 ימים.

9. עד לשעת כתיבת החלטה זו (18:45) לא היתה כל פניה של יו"ר המועצה הדתית לבית המשפט.

10. על יסוד הנטען בעתירה ולאור הודעת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה אני מוציאה צו ארעי האוסר על כינוסה של המועצה הדתית בחולון עד למתן החלטה אחרת. כל צד זכאי לבקש ביטולו של צו זה.

11. המשיבים 1-3 יגישו תגובה לעתירה בתוך 15 יום. לאחר קבלת התגובה אחליט בענין המשך הטיפול בעתירה.

12. החלטה זו תועבר בפקסימיליה לפרקליטות ולב"כ העותר. ב"כ העותר ידאג מיידית למסירה אישית למשיב 3.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשס"א (16.7.2001).

ת

_________________
העתק מתאים למקור 01056820.C02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: מוטי ששון
נתבע: השר לענייני דתות
שופט :
עורכי דין: