ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבו מדיגם :

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד שחר ג'ורנו ועו"ד אתי מוריס
המאשימה
נ ג ד

טאלב אבו מדיגם ת.ז. XXXXXX019 – בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד איתמר סיון
הנאשם
הס

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול הדיון באופן של ניהול דיון מקדמי, בהתאם לסעיף 143 א לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב- 1982. לאחר שהתקיים דיון לפי סעיף 143 א' לחסד"פ אנו מודיעים לבית המשפט כי הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום המתוקן ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר מותנה של 6 חודשים, למשך 3 שנים בגין עבירת אלימות או עבירה נגד שוטרים, 3 חודשי מאסר למשך 3 שנים בגין עבירות איומים או עבירה של הפרעה לשוטר או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקה משכר לפי תקנות התעבורה, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים על עבירה של נהיגה בשכרות, פסילת רישיון נהיגה של 11 חודשים שמניינה יחל מיום 18.6.2015, שאז נפסל הנאשם עד תום ההליכים, חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה לשיקול דעת בית משפט לרבות בשאלת הטלתו של רכב זה , פסילה מותנית לשיקול דעת בית המשפט שהתנאי יהיה למשך 3 שנים וקנס בסך של 5,000 ₪.

ב"כ המאשימה:
מגישה עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.

הנאשם:
מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.

החלטה
מתיר תיקון כתב האישום כמבוקש. כתב האישום המתוקן יסרק לתיק האלקטרוני.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט

הנאשם:
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן. אני מודה בביצוע עבירות של נהיגה תחת השפעת משקה משכר, הפרעה לשוטר ותקיפת שוטר


הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם, הנני מרשיע אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט

ב"כ המאשימה:
מגישה רישום פלילי של הנאשם וכן רישום תעבורתי.

ב"כ הנאשם:
מאשר רישום פלילי ותעבורתי.


החלטה

הרישום הפלילי והתעבורתי של הנאשם הוגשו וסומ נו ת/1.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט

ב"כ המאשימה טוענת לעונש:
הנאשם בן 24 שנים, האירוע לפני 8 חודשים והנאשם שוחרר בערובה ובתנאים מגבילים, יומיים אחרי שנעצר. תיקון כתב האישום בא מטעמים שבראיות, העמדה העונשית, התביעה סברה שהיא מאוזנת לאור השילוב של הרכיבים העונשיים והשילוב להם ובשים לב לעברו הפלילי והתעבורתי של הנאשם.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מצטרף לדברי חברתי, אבקש שלא תוטל התחייבות ואבקש שבית המשפט יתחשב בדברי הנאשם ביחס לרכיב הכלכלי.
אבקש לקזז את הקנס משתי הפקדות שהופקדו ואת היתרה שתשולם בתשלומים ממ"ת 16562-06-15.

הנאשם:
מה שאני עשיתי בטח שזה לא בסדר. אני בן 24, אני נשוי ויש לי חמישה ילדים.
אני גר ברהט.
לגבי העבודה לפני 4 חודשים באתי לכאן והייתי במעצר בית מלא, ורציתי ללכת לעבודה ולא קיבלו אותי, לא עבדתי ועד עכשיו וביטוח הלאומי לא מכניס לי כסף וביקשו אישור מבית המשפט שאני לא עובד. רישיון הנהיגה שלי נמצא בבית.

גזר דין

  1. הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירות של נהיגה תחת השפעת משקה משכר, הפרעה לשוטר ותקיפת שוטר.
  2. בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן ביום 7.6.2015, נהג הנאשם ברכב על כביש 4. שוטרת שהבחינה בו וביקשה לעכב אותו לבדיקת רישיונות, הותקפה על ידי הנאשם בכך שזה נגח בה בחזיה הימיני. בהמשך הנאשם הפריע לשוטרת לעכב אותו ולאזוק אותו. הנאשם נהג כשהוא תחת השפעת אלכוהול.
  3. במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו לעונשים של מאסר מותנה, פסילת רישיון נהיגה של 11 חודשים, חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה לשיקול דעת בית משפט, לרבות בשאלת עצם קיומו של רכב זה , פסילה מותנית וקנס בסך של 5,000 ₪.

4. בהתחשב בהודאת הנאשם, הודאה שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי; בהתחשב בקושי הראייתי שעמד ביסוד ההסדר וביתר טיעוני הצדדים, אני מוצא לנכון לכבד את ההסדר. הסדר זה הינו סביר ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד, כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בשים לב לעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, שעמדה בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם העונש ההולם את האירוע מושא כתב האישום, אם כי ברף התחתון שלו.

5. אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 6 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מהיום, שהנאשם לא יעבור עבירת אלימות או עבירה נגד שוטרים.

ב. 3 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מהיום, שהנאשם לא יעבור עבירת איומים או עבירה של הפרעה לשוטר או עבירה של התנגדות למעצר.

ג. 8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מהיום, שהנאשם לא יעבור עביר ה של נהיגה בזמן שכרות.

ד. קנס בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. לבקשת ב"כ הנאשם, כסף שהופקד (שתי הפקדות של 1,000 ₪ כל אחת), במסגרת מ"ת 16562-06-15 יקוזז לטובת הקנס וזאת ככל שאין מניעה לכך. יתרת הקנס תשולם בשלושה שיעורים שווים ורצופים החל מיום 1.5.2016.
היה וקיימת מניעה לביצוע הקיזוז הקנס כולו ישולם ב- 5 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.5.2016.

ח. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וזאת למשך 11 חודשים החל מיום 18.6.2015 (נוכח הצהרת הנאשם לפיה טרם הפקיד את רישיון הנהיגה שלו, על הנאשם להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט, ויתרת הפסילה, מהיום ועד לסוף התקופה, תמנה החל מיום ההפקדה). תשומת לב המזכירות כי יש לנכות מתקופת הפסילה של 11 חודשים את התקופה שבין 18.6.2015 ועד להיום, אף אם הנאשם לא פקיד את רישיון הנהיגה.
היה ואין רישיון נהיגה, על הנאשם למלא תצהיר מתאים ולהגישו לבית המשפט.

ט. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 12 חודשים וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקה משכר למשך שלוש שנים מהיום.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

ניתן והודע היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

יובל ליבדרו ד"ר , שופט

הוקלד על ידי שרונה מימון


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אבו מדיגם
שופט :
עורכי דין: