ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון גבעות אלונים נגד ריאד ארביעי :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל זכריה
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון גבעות אלונים

נגד

הנאשמים
1. ריאד ארביעי

2. אכרם ארבייעי

3. אשרף ארביעי


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד אברהים
הנאשמים: נוכחים
הסניגור: עו"ד הרייש ויסאם

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הגענו להסדר טיעון בהמלצת ביהמ"ש ובנסיבות מיוחדות של תיק זה כדלקמן:
יוטלו קנסות כספיים על הנאשמים בסכום כולל של 40,000 ₪. הנאשם 1 ישא בקנס בסך 20,000 ₪ בתשלומים, נאשם 2 ישא בקנס בסך 10,000 ₪ ונאשם 3 ישא בקנס בסך 10,000 ₪.
המאשימה תעתור להפעלת התחייבות שהוטלה בתיק הבסיס והסניגור יהא רשאי לעתור לאי הפעלת ההתחייבות.
מאסר על תנאי של חודשיים למשך 3 שנים שלא יעברו עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה או עבירה דומה ותוטל חתימה על התחייבות כספית שלא תפחת מ- 10,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה בה הורשעו.
שני הצדדים מודעים לכך שביהמ"ש לא כבול להסדר הטיעון והוא מוסמך לפסוק עונש אחר.
אני מבקש לאשר את ההסדר.
מגיש מסמכים: צילום של המקום המראה שתי קומות מגורים וקומת עמודים. הוגשה וסומנה ת/1.
מגיש את הכרעת הדין וגזה"ד וכן את החתימה על ההתחייבות בתיק הבסיס 21511/07. הוגשו וסומנו ת/2.
מגיש את ההתחייבות הכספית חתומה על ידי הנאשם ריאד ארבעי. ההתחייבות ברת הפעלת לגבי הנאשם מס' 1 ואנחנו מבקשים את הפעלתה.

הסניגור טוען לעונש:
מבקש לאשר את ההסדר שהוא ראוי ועומד במתחם הענישה בנסיבות העניין.
אבקש להתחשב בהודאת הנאשמים שחסכו זמן יקר. הנאשמים לא הפסיקו בנסיונות חוזרים להסדיר ולאחרונה שכר שירותיו של מהנדס בשם מוחמד עווד והגיש תוכנית מפורטת לועדה והועדה חזרה בתשובה שלילית. הוא פנה למהנדס נוסף בשם יוסף צאדק שהציע להרוס את החלק החורג בתנאי שיתנו לו היתר. אנו אמורים לקבל תשובה בקרוב.
זה לא שהנאשמים עברייני בנייה. בשנת 98 הוצגה בפני הנאשם 1 תוכנית מפורטת שלא תהיה לו בעתיד לקבל היתר. לשכן שלו יש היתר. בחלקה אין בעיה עקרונית. הוא לא פלש. היו לו בעיות עם התכנון ובניה ועשה מעשה לא נכון ולא מקובל ובנה ללא היתר אבל זה היה מתוך אילוץ. נשפט בשנת 2010 וקיבל יחסית עונש גבוה וחתם על התחייבות.
אבקש להתחשב במצבם של הנאשמים. הם השקיעו הרבה כספים בתוכניות. אין לו שקל בבית. אחרי שנגמר משפטו ב- 2010 היה צריך לשלם כפל אגרה ועוד 40,000 ₪ ולקח לו 3 שנים לסלק את החוב. הוא שכר עוד שני מהנדסים והכל עלה לו כסף.
התנהלות הועדה לא תקינה.
לגבי ההתחייבות צריכים להתקיים שני תנאים. הרשעה ושנתיים. כתב האישום הוגש בחודש 5/13 אז לא התמלאו התנאים. הוא הורשע בתיק זה רק 5 שנים מאז המקרה הראשון. אבקש לא להפעיל את ההתחייבות.
אבקש שהקנס שיוטל ייפרש לתשלומים. הנאשם 1 פועל שכיר שמשתכר 4,000 ₪.
תשובת הועדה לעניין התוכנית המפורטת שהוגשה על ידי הנאשם 1 מיום 26/5/15 הוגשה וסומנה נ/1.

התקיים דיון לא פורמאלי בסוגיית הפעלת ההתחייבות.

ב"כ המאשימה:
למרות שאני עדיין עומד על דעתי שיש מקום להורות על הפעלת ההתחייבות שהוטלה בתיק חע"מ 21511/07 הרי שלאחר ששמעתי את הערות ביהמ"ש באשר לאופן ניסוח ההתחייבות בכל הנוגע לכמות ימי המאסר אני משאיר את העניין לשיקול דעת.


גזר דין

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירה של אי קיום צו בית משפט, לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 וכן בעבירה של שימוש ללא היתר על פי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה כאמור בכתב האישום .

הנאשמים הודו בהזדמנות הראשונה.

בהתחשב באמור לעיל, הנני מחליטה לאמץ את הסדר הטיעון אשר אינו נוגד את תקנת הציבור והינו עומד במתחם הענישה בשים לב לאופי העבירה ונסיבותיה בתיק זה ומטילה על הנאשמים את העונשים הבאים:

על הנאשם 1:

1. הנני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים מ היום והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה ויורשע עליה כדין.

2. תשלום קנס בסך 20,000 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 25 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 800 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

3. כמו כן, אני מורה לנאשם 1 לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 20,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע איזו מבין העבירות בהן הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם היום, שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

4. בנסיבות העניין, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, לא מצאתי לנכון להפעיל את ההתחייבות שהוטלה בתיק 21511-07 וזאת הן בשים לב לאופן בו נוסחה ההתחייבות ביחס לתמורת ימי המאסר אשר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק והן בשל אי הבהירות המסוימת בכל הנוגע לסעיף האישום.
בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי אין אני נדרשת לטיעוני הסניגור ומשאירה את הסוגיה שהועלתה על ידו בצריך עיון בשים לב לכך שלכאורה מתן הוראה בגזה"ד לעניין חתימה על התחייבות מביצוע עבירה אינה טעונה ציון כי על הנאשם להיות מורשע באותה עבירה אולם כאמור הדברים נאמרים בבחינת למעלה מן הנדרש.

על הנאשם 2:

1. הנני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים מ היום והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה ויורשע עליה כדין.

2. תשלום קנס בסך 10,000 ש"ח או 15 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 25 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 400 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

3. כמו כן, אני מורה לנאשם 2 לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 15,000 ₪ או 15 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע איזו מבין העבירות בהן הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם היום, שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

על הנאשם 3:

1. הנני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים מ היום והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבניה ויורשע עליה כדין.

2. תשלום קנס בסך 10,000 ש"ח או 15 ימי מאסר תמורתו.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 25 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 400 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 15/3/16 ובכל 15 לחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

3. כמו כן, אני מורה לנאשם 3 לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 15,000 ₪ או 15 ימי מאסר תמורתה להימנע למשך שלוש שנים מביצוע איזו מבין העבירות בהן הורשע בתיק זה.
כתב ההתחייבות הנ"ל ייחתם היום, שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 7 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן והודע היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה , שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון גבעות אלונים
נתבע: ריאד ארביעי
שופט :
עורכי דין: